FİZİK PROJESİ – ÇEVRE DOSTU BİNALAR

ÇEVRE DOSTU BİNALAR

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
FİZİK PROJESİ

Herhangi bir eylemi (hareketi) yapan yada yapmaya hazır olan kabiliyete enerji denir Enerji, ülkelerin ekonomik
ve sosyal gelişimlerinin olmazsa olmaz girdisidir. Enerjiye ve ülke yönetimine yön verenler, halkın bu temel
gereksinimini kesintisiz, güvenilir, zamanında, ucuz ve temiz biçimde sağlamak zorundadırlar. Bu gereklilik,
konuttaki tüketicimiz için olduğu kadar, sanayicimiz ve esnafımız için de aynen geçerlidir. Küreselleşen dünyada,
ülke sanayisinin, nihai ürünün maliyeti içindeki en temel ve en ağırlıklı girdisi olarak enerjinin, kesintisiz, güvenilir kaynaklardan ve ucuz temini olmazsa olmaz bir ön gerekliliktir.

Bu projenin amacı yenilenebilir bir enerji kaynağı olan rüzgar enerjisinden yararlanarak enerji üretmek, evlerimizde kullandığımız elektriğe katkı sağlayarak, ekonomik gelişime destek sunmak ve çevre dostu binalar oluşturmaktır. Projenin prototifini gerçekleştirmeden önce Photoshop ve Corel Draw çizim programları kullanılarak çizimleri yapıldı. Bu çalışma ile ilgili prototip modeller tasarlandı. Tasarlanan rüzgar türbini modeliyle deneysel yöntem uygulandı.

Deneysel sonuçlara ulaşmak için tasarlanan prototip rüzgar türbini, anemometre ve voltmetre ile elde edilen
bulgular doğrultusunda önemli sonuçlar ortaya çıkmıştır.
Ölçüm sonuçlarına göre çalışmanın yapıldığı günlerde hakim rüzgar yönü kuzey ve kuzeybatı olarak görülmektedir.
Ayrıca yükseklik arttıkça, rüzgar hızında da artış olduğu tespit edilmiştir. Rüzgar hızına bağlı olarak üretilen elektrik miktarında da artışın olduğu görülmektedir.

Rüzgar enerjisi temiz ve ucuz bir enerji kaynağıdır bu yönüyle çevre dostu binaların yaygınlaştırılması enerjiye
daha çok ihtiyaç duyacağımız bu son yüzyılda büyük önem taşımaktadır.

İbrahim Faruk CEYLAN

Danışman
Gökhan ÖZDEMİR