FİZİK PROJESİ – BOZUK PARA AYIRACI

BOZUK PARA AYIRACI

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
FİZİK PROJESİ

Okul kooperatifimizde günlük satışlardan ortalama 300 adet bozuk para toplanmaktadır.
Günlük yaşamda bozuk paralarla işlem yapan okul kantinleri, esnaflar, dolmuş şöförleri ve bilet
satıcılarının kasalarında bulunan bozuk paraları sayması ve birbirinden ayırması oldukça zaman
almaktadır. Ayrıca bu işlemleri yaparken hatalar yapılmakta ve sayarken çıkan karışıklıklar zaman
ve maddi kayıplara neden olmaktadır. Bozuk paraları birbirinden ayırmak için harcadıkları zamanı
minimum seviyeye indirmek için bozuk paraları ayırabilen bir model tasarladık. Piyasada bulunan
bozuk para sayma makineleri oldukça pahalı olduğundan maliyeti daha düşük ve kullanılabilir
bir model araştırdık. Biri birine karışmış halde bulunan bozuk paraları en kolay şekilde nasıl
ayırabiliriz sorusu ile çalışmalarımıza başladık. Yaptığımız model ile kısa sürede bozuk paraları
ayırma işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Yaptığımız model üzerine konulacak hareket sensörleri ve
bir arduino kartı ile bozuk paraların sayma işlemini de gerçekleştirilebilecektir. Geliştirilmeye açık
olan bu modelimiz ile ekonomik olarak günlük yaşamda bozuk para ayırma işlemleri daha kolay ve
minimum hata ile olacaktır.

Yasin ÖZAKÇA

Danışman
Adem ERARSLAN