FİZİK PROJESİ – BÖLGEMİZDE ÇOBANLARIMIZI YILDIRIM ÇARPMASINDAN FARADAY GİYSİSİ İLE KORUYABİLİRİZ

BÖLGEMİZDE ÇOBANLARIMIZI YILDIRIM ÇARPMASINDAN FARADAY GİYSİSİ
İLE KORUYABİLİRİZ

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
FİZİK PROJESİ

Projemiz Gauss yasasına dayanmaktadır. Hava iyi bir yalıtkan değildir, giysimiz yalıtkan olsa dahi
çok yüksek gerilimlerde iletkenlik kazanmaktadır. Örneğin otomobil içerisindeki birini yıldırım
çarpmıyorsa bunun sebebi lastikler değil otomobilin metal kısmının Faraday Kafesi görevi
görmesidir. Faraday Kafesi, frekansı yüksek olan elektromanyetik dalgaları geçirir. Bu yüzden
kafesin içindeki nesneyi görebiliriz ve sesini duyabiliriz. Ancak dışarıdan sabit bir elektrik alan içeri
giremez kafesin delikleri ne kadar dar ise o kadar dışarıdaki elektromanyetik dalgalara karşı koyar.
Bu nedenle tasarladığımız ürün yalıtkan değil iletken olduğunda daha güvenilirdir. Yüksek gerilim
hatlarında çalışan işçilerin elektrik akımına kapılmasını ve yağmurlu havalarda çalışmak zorunda
olan çobanların yıldırımdan korunmasını sağlamak amacı ile Faraday Kafesinden yararlanıldı.
Değişken elektrik alanların kafesli (delikli) bölgenin içine girebildiğini ancak sabit elektrik alanların
Faraday Kafesinin içine giremediğini test ettik. İşçiler için astar ile kumaş arasına metal malzeme
olan alüminyum folyo kağıdı ile kaplayarak bir tulum oluşturduk. Tulumun baş kısmına görüş
alanımızı ve nefes alıp vermemizi etkilemeyecek şekilde metal kafesli başlık yaptık. Metal üzerinde
oluşan yüksek elektriksel potansiyelin risk oluşturmaması için topraklama bağlantısı da yaptık.
Bölgemizde hayvancılık yaygın olduğu için bu yöntemle çobanlar yıldırım çarpmasından korunmuş
olunur. Ayrıca, yüksek gerilim hatlarında çalışan işçilerin iş sağlığı güvence altına alınmış olunur.

Barış KAN

Danışman
Ömer ZENGİN