Fizik Dersini Temel Alan Bir STEM Uygulaması

Fizik Dersini Temel Alan Bir STEM Uygulaması: Yıldız Sınıflaması Yapan Bir Prototip

21.yüzyılın bilgi temelli hayatına uygun olacak biçimde ve disiplinler arası bakış açısı ile geliştirilmiş bu çalışmada kuramın uygulamaya dönüşümünü örneklemek amaçlanmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM Merkezi tarafından geliştirilen ders planı yazma şablonu kullanılarak bir ders içeriği detaylandırılmış ve Uğur Okulları’nda öğrenim görmekte olan 10.sınıf öğrencilerinden toplam 36 kişi ile grup çalışması şeklinde uygulama gerçekleştirilmiştir. Astronomi alanındaki gelişmeler doğrultusunda oluşturulan bir bilgi temelli hayat problemine çözüm olacak şekilde elektronik bir devre geliştirilmiş ve bunun için açık kaynak kodlarını kullanan elektronik devre geliştirme kartı tercih edilmiştir. Buna ek olarak programlama dilinde kullanılan bazı koşul yapıları ile çalışır hale gelen prototip kullanılarak veri toplanmış ve veriler excel dokümanına işlenerek grafik oluşturacak şekilde bir matematiksel model ortaya koyulmuştur. Öğrencilerin yapmış oldukları çalışmalar eğitimde STEM yaklaşımının gerektirdiği gibi süreç ve ürün birlikteliğinde değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: STEM, Kodlama, Fizik, Matematik, Astronomi

Senem SÜRAL
Uğur Okulları, Fizik Öğretmeni

Eğitimde üretici düşünceyi destekleyen STEM yaklaşımı, değişen dünyada 21.yüzyılın gerektirdiği bilgi ve beceriler doğrultusunda fen ve matematiğin mühendislik ve teknoloji ile bütünleştirilmesini gerektirir (Çorlu, 2017). STEM eğitimi tanımına göre oluşturulmuş STEM Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi merkezine Bilgi Temelli Hayat Problemini (BTHP) almıştır.

Çevresinde STEM disiplinlerinin yer aldığı bu çerçevede uygulamada kullanılan bilişsel süreç yöntemleri (bilimsel sorgulama, hesaplamalı düşünme, proje tabanlı öğrenme, matematiksel modelleme), öğretmenlerin genel hedefleri (bilgi toplumu, esnek müfredat, kuram ve uygulama, mesleki öğrenme topluluğu) ve bu hedeflere yönelik eylemlerinde öğretmenlerin denge kurmalarını sağlayan temel ilkeler (eşitlik, ilgililik, disiplinler arasılık, alanda derinlik) yer almaktadır.

Bu çalışmada disiplinler arası bir yaklaşım ve 21.yüzyılın gerçek gereksinimlerine uygun olacak bi¬çimde tasarlanmış bir ders planı aracılığı ile kuramın uygulamaya dönüşümünü örneklemek amaçlanmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

17 − three =