First step to chess

eTwinning Fırst Step To Chess, Satranç Öğretimi

Fırst Step To Chess, Satranç Öğretimi adlı e twinning projesi .

Okul öncesi dönem olarak tabir edilen 3-6 yaş dönemi çocukların bilişsel ve fiziksel olarak en hızlı geliştikleri dönemdir. Okul öncesi dönemde öğrenilen ve kazanılan her deneyim, beynin çalışma kapasitesini belirleyici ve artırıcı özelliktedir. Çocukların okul öncesi dönemde satranç gibi pozitif uyaranlara maruz kalması ile kişilik ve zeka gelişimlerinde de olumlu olarak katkısı olduğu görülmektedir. Okul öncesi satranç eğitiminin çocuklara oyun eşliğinde, eğlenceli, keyifle öğrenmesini ve sevmesini sağlamak, çocukların sosyal, duygusal ve matematiksel zekalarının gelişmesine katkıda bulunması bakımından oldukça faydalıdır. Bu açıdan Okul öncesi dönemde Satranç öğretimi çeşitli etkinliklerle öğretilip geliştirilmelidir. Bu proje, geleceğimiz olan öğrencilerimize satrancı sevdirerek  her ay birbirinden farklı satranç etkinliklerini çocukları da işin içerisine katarak yaparak yaşayarak öğrenmelerini, çocukların pratik düşünmelerinin gelişmesini, dikkat düzeylerinin artmasını ,neden sonuç ilişkisi kurmalarına yardımcı olmayı, başarılarını artırmayı, gözlem yapma becerilerini geliştirmeyi ve problem çözme becerilerini geliştirerek motivasyonlarını artırmayı amaçlamıştır. Projemiz öğrencilerimize erken yaşta satrançla tanışma fırsatı sağladı. Öğrencilerimizin problem çözme becerileri geliştirilerek sebep-sonuç ilişkisi kurarak motivasyonları artırıldı. Ve bu proje ile çocuklarımız artık satranç oynamayı öğrendiler.

c2ba2a43e 1