Fırat Üniversitesinde Enerji Çalıştayı

Çalıştaya Davet

İnsanlığın uzun yıllar süren deneyimi ile gelişen uygarlığın temeli ve geleceği enerjiye dayanmaktadır. Enerji, insan faaliyetlerinin tümünün güç kaynağı olup yaşam standartlarının ve gelişiminin devamlılığı için vazgeçilmez unsurdur. İnsanoğlunun ateşi bulması ile insanın doğal enerji kaynaklarından yararlanmaya başladığı kabul edilebilir. Enerji; ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla, insanlığın gelişiminde çok büyük önem arz etmektedir. Eğitim, sağlık, ulaşım ve altyapı hizmetlerinin sunulmasında, üretimde verimliliğin arttırılmasında, beslenme, ısınma ve barınma gibi sosyal ihtiyaçların giderilmesinde sağladığı imkânlar düşünüldüğünde, enerjinin neden toplumsal gelişmenin ve ekonomik büyümenin en önemli girdisi olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

Bu çalıştayda, ülkemizde enerji alanında özel çalışmaları yapan firmalar ve akademisyenler üniversitemize davet edilerek çalıştay katılımcılarının bilgileri arttırılmaya çalışılacaktır.

Çalıştay işleyiş formatının; her bir konunun öncelikle uzmanlar tarafından hızlandırılmış bir kurs şeklinde sunulması (yaklaşık 1 saat), sonra bu sunulan ana hatlar üzerinde ayrıntılı tüm katılımcılara açık tartışmaların yapılması şeklinde olması planlanmıştır.

Çalıştayımıza katılımlarınızı bekler, sizleri de aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız.

Saygılarımızla.

DÜZENLEME KURULU

Çalıştay Konuları

GÜNEŞ ENERJİSİ
RÜZGAR ENERJİSİ
YAKIT PİLLERİ
BİYOKÜTLE ENERJİSİ
BOR VE ENERJİ
ENERJİ, ÇEVRE VE İKLİM İLİŞKİSİ

İletişim
Çalıştay Sekreteryası:

Yusuf ÇELİK (Fırat Üniversitesi)

Email: yusufcelik1223@gmail.com