Finansbank Bizce Mümkün Fotoğraf Yarışması

FİNANSBANK A.Ş.
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
 
1.Konu : 
Yarışmanın konusu “Bizce Mümkün”
“Bizce Mümkün” sloganını en iyi anlatan yaşamdan kareler.
 
2.Amacı :
Türkiye’yi başarıya taşıyacak her bireysel ve ticari finansal planın mimarı olmak olan vizyonumuzu
temsil eden tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçıların “Bizce Mümkün” konusunda yaşama bakışlarını
yansıtan fotoğraflarını paylaşmaya aracı olmak, fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktır. 
 
Fotoğraflar jüri tarafından değerlendirilecek olup; Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından da
desteklenmektedir. 
 
3.Katılım Koşulları:
-Jüri üyeleri dışında konuya ilgi duyan 18 yaş ve üzerindeki ülke içindeki amatör ve  
 profesyonel fotoğrafçılara açıktır. 
-Başka yarışmalarda ödül almış eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir. 
-Yarışmaya fotoğraf gönderenler  bu fotoğrafların kendilerine ait olduğunu beyan ve  
 taahhüt etmiş sayılırlar. 
-Finansbank A.Ş. katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izin ve telif haklarıyla ilgili 
 sorumluluk kabul etmez.
-Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar sayısal ortama aktarılmış olmalıdır. 
-Her katılımcı en fazla beş (5) adet fotoğraf ile yarışmaya katılabilir. Bu fotoğraflar renkli 
 ya da siyah-beyaz olabilir. 
-Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların uzun kenarı 3500 pixselden küçük olmamalı , JPEG formatında,
300 dpi çözünürlükte olmalıdır.
-CD’ye kayıt edilecek her fotoğrafın adlandırılmasında sırasıyla; beş rakam ya da harften 
 oluşan rumuz (tüm fotoğrafların başında aynı rumuz kullanılacaktır) ve sıra numarası 
 mutlaka bulunmalıdır.  (örnek: rumuz-1).  
-Başvuru formu ile gönderilecek CD’nin üzerine sadece rumuz yazılacaktır. 
-Birden fazla fotoğraf ile katılım durumunda tüm fotoğraflar aynı CD içerisinde JPEG 
 olarak kayıt edilecektir. 
-Gönderilen fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. 
-Fotoğrafların bulunduğu CD ve başvuru formu beraber zarflanarak  son katılım tarihi 
 günü mesai birimine kadar teslimat yerine ulaşacak şekilde gönderilmelidir. 
-E-posta ile gönderilecek fotoğraflar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
-Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri fotoğrafların kendilerin ait olduklarını ve tüm 
 izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve 
 kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü 
 kazanımları geri alınır. 
-Fotoğraflarda dinsel temalar kullanılamayacak olup; gönderilecek fotoğraflar T.C. 
 kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmayacaktır. 
-Seçici kurul, fotoğrafları konuya uygun, düşünsel boyut, estetik ve anlatım 
 açısından değerlendirecektir.   
-Sayısal müdahale kabul edilir ölçülerde olmalı, fotoğrafın ana yapısı değiştirilmemelidir. 
-Fotoğrafların çekim bilgilerine ulaşmak gerektiğinde düzenleme komitesi orijinal çekimi 
 isteyebilecektir.
 
4.Fotoğrafların Gönderilmesi :
Katılım formu eksiksiz doldurulup, üzerinde rumuz yazılı CD ve bir adet katılımcı kimliği fotokopisi ile
birlikte zarfa konacak ve üzerine sadece rumuz yazılacaktır. Zarf hasar görmeyecek şekilde paketlenip
aşağıdaki adrese 14 Ekim 2011 mesai bitimine kadar posta ile gönderilecek veya elden teslim
edilecektir. Son katılım tarihinde kargoya verilmiş olan gönderiler kabul edilebilir. Postadaki kaybolma,
gecikme ve hasardan Finansbank A.Ş. sorumlu değildir. Finansbank A.Ş. postaları aldığına ilişkin 
teyit göndermeyecektir. CD’ler katılımcılara iade edilmeyecek olup; TFSF temsilcisi gözetiminde imha
edileceklerdir.

5.Kullanım Hakları :
Ödül alan fotoğraflar sanatçı ismi belirtilmek suretiyle Finansbank A.Ş. tarafından kitap/albüm  haline
getirilebilir, takvim, ajanda ve kataloglarda tanıtım amaçlı olarak eser sahibinin ismiyle birlikte
kullanabilir. Fotoğraf sahibi bu durumda herhangi bir ilave hak iddia edemez. Fotoğrafların kullanım
hakkı eser sahibiyle birlikte Finansbank A.Ş.’ne ait olacaktır. 
Bu şekilde kullanılan fotoğraflar için, fotoğraf sahibi Finansbank A.Ş.’ne muvaffakatname verdiğini
kabul eder. Sonradan verdiği bu muvaffakatnameyi geri alamayacağını ve yukarıda belirtilen şekilde
kullanılmasını engellemeyeceğini veya herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan fotoğraflar TFSF yayını olan Almanak 2011 kitabında, kurumumuza ayrılan sayfalarda da
yer alacaktır.
 
6.Yarışma Takvimi:
Son Katılım Tarihi            : 14 Ekim 2011
Değerlendirme Toplantısı : 24 Ekim 2011
Sonuç Bildirim Tarihi        : 26 Ekim 2011
Ödül Töreni Tarihi            : 26 Ekim 2011
 
Sonuçlar 26 Ekim 2011 tarihinde yapılacak ödül töreni ile açıklanacak olup; aynı zamanda Finansba
A.Ş. ve TFSF’nin internet sayfası üzerinden de duyurulacaktır. 
 
7.Seçici Kurul:
Prf. Sabit Kalfagil- Profesyonel Fotoğrafçı,MÜ-GSF Öğretim üyesi
Đbrahim Zaman- Fotoğraf Sanatçısı
Đzzet Keribar- Fotoğraf Sanatçısı
Ali Đhsan Gökçen- Fotoğraf Sanatçısı
Oktay Çolak- Fotoğraf Sanatçısı, MÜ-GSF Öğretim üyesi
Temel Güzeloğlu-Finansbank A.Ş. Genel Müdür
evki Silan-Finansbank A.Ş. Yönetici
 
8.Ödüller :
Birincilik Ödülü     :  5.000 TL
Đkincilik Ödülü      :  3.000 TL
Üçüncülük Ödülü  :  1.500 TL
10 adet mansiyon:      250 TL
 
Ödül alan fotoğrafların kullanım hakları yukarıda belirtilen tutar karşılığında Finansbank A.Ş.’ne ait
olacaktır. 
 
9.Yarışma Sekreteryası :
Bahar Akcanlar
Finansbank A.Ş. Inkılap Mah. Dr. Fazıl Küçük Caddesi NO 10 
Siteyolu/Ümraniye – İSTANBUL
 
Tel     : 0216 524 42 21
e-mail: [email protected]
 
 
Yarışmaya katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır. 
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca 2011/50  numara ile onaylanmıştır. 
 Yarışma süresince TFSF temsilcisi bulunacaktır.