FİLMAMED BELGESEL FİLM YARIŞMASI 2012

Yarışmanın yapılabilmesi sinemasal değeri olan yeter sayıda (10) filmin festivalin yarışma bölümüne başvurması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 27 Nisan 2012’dir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Ön jüri üyelerinin, gönderilen filmler arasından yapacağı değerlendirme sonucu en az 10 en fazla 15 film seçilerek asıl jüri karşısına çıkarılacaktır. Ön eleme sonuçları 30 Nisan 2012 tarihinde festival sitesinde ilan edilecek ve  başvuru sahiplerine  e-posta aracılığıyla bildirilir. Yarışma filmleri, festival gösterim programında 2 veya 3 kez sergilenecektir. Ön elemeyi geçen filmler festivalin gösterim bölümüne seçilebilecektir. Filmleri ön elemeyi geçemeyen yarışmacılardan filmlerinin gösterim programında yer almasını istemeyenler yarışma filmlerinin festival sitesinde ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde filmlerinin gösterim programında yer almasını istemediklerini e-posta ile yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Yarışma filmlerinin yönetmenleri belgesel günlerinde konuk olarak ağırlanacak, filmlerinin gösterimleri ardından söyleşiler gerçekleştirilecektir.

   Katılım Koşulları

1-Yarışmaya katılacak filmlerin 2009 ve sonrasında yapılmış olması gerekir.  Başvuru için konu ve süre  sınırlaması yoktur.

2-Filmlerin daha önce festivallere katılması veya bu festivallerde ödül alması  katılım için engel değildir.

3-Her yönetmen sadece bir filmle başvurabilir.

4- Yapımlar yönetmen olan kişi adına yarışmaya katılabilir ve başvuru yönetmen tarafından yapılır. Yönetmenliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda müracaatı yapan diğerlerinin yazılı iznini almak ve başvuru formuna eklemek zorundadır. Bu durumda ödül, müracaatı yapan kişiye verilir. Ödülün paylaşımından doğacak sorunlardan Festival Komitesi sorumlu değildir.

5-Yarışma filmlerini seçmek için bir ön eleme uygulanacaktır.

6-Yarışmalara katılan çalışmalar, Seçici Kurul üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Ancak, Festival Komitesi yarışma koşullarına uymayan yapımları Seçici Kurul’un değerlendirmesine sunmadan eleme hakkına sahiptir.

7-Yarışmada  toplam beş ödül verilecektir. Seçici Kurul isterse gerekçesini açıklayarak yarışmaya katılan filmlere  ek olarak özel ödül‟ler verebilir, ya da yine gerekçe göstererek ödüllerden birini ya da bir kaçını vermeyebilir.  Kendi adına ödül vermek isteyen kurum veya kuruluşlar festival komitesine başvurabilir. Ödüller, kapanış töreni sırasında dağıtılacaktır. Dağıtılacak ödüller şunlardır.

a-En İyi Belgesel Ödülü : 5000 TL

b- Jüri Özel Ödülü          :4000 TL

c-Halk Jürisi Ödülü         :3000 TL

d-Kamera Özel ödülü

e- Cegerxwin Sanat ödülü

8-Gönderim masrafları filmi gönderen kişiye aittir. Ödemeli gönderilen kargo ve postalar kabul edilmeyecektir.

9- Tüm dillerde çekilmiş belgeseller yarışmaya katılabilir. Türkçe çekilmiş filmlerin Kürtçe veya İngilizce alt yazılı olması veya bu dillerden birinde alt yazı metinlerinin filmle birlikte gönderilmesi zorunludur. Kürtçe çekilmiş filmlerin Türkçe veya İngilizce alt yazılı olması veya bu dillerden birinde alt yazı metinlerinin filmle birlikte gönderilmesi zorunludur. Kürtçe ve Türkçe dışında çekilmiş filmlerin İngilizce alt yazılı olması veya İngilizce alt yazı metinlerinin filmle birlikte gönderilmesi zorunludur.

10-Demokratik tavra sahip olan, kadın ve çocuk haklarına saygı duyan, çeşitli dinsel, cinsel ve etnik kimlikleri ötekileştiren bir bakış açısına sahip olmayan, temel toplumsal mücadele değerlerine saldırmayan tüm filmler, yarışma ve  gösterim programına alınacaktır.

11-Sinemasal açıdan, açık bir şekilde yetersiz olduğu anlaşılan filmler gösterime alınmayacaktır.

12-Ön Eleme sonucu yarışmaya uygun bulunmayan belgeseller Ön Eleme Kurulu tarafından gösterim programı için değerlendirilebilir. Filmin yasal sahibi filmini yarışma dışında izleyiciye sunmak istemiyorsa yarışma filmlerinin festival sitesinde ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde filmlerinin gösterim programında yer almasını istemediklerini e-posta ile yazılı olarak festival yönetimine bildirmek zorundadırlar.

13-Ön eleme sonucu yarışma dışı kalan veya yarışacak belgesellerin DVD kopyaları sahiplerine iade edilmeyecek ve festival arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.

-Ödüller 26 Mayıs Cumartesi  akşam saat 20:00’da  yapılacak törenle sahiplerini bulacaktır.

               ÖZEL KOŞULLAR                                                                                                         

1.Yarışmadan sonra Festival arşivinde bulundurulacak olan DVD formatındaki kopyalar ulusal ya da uluslararası festivallerin yarışma dışı bölümleri ile daha başka uygun kültürel gösterimler için gönderilebilir. Bu durumda, eğer      ulaşılabilirse, başvuru formunda imzası bulunan yapımcı ya da      yönetmene haber verilir. Bu gösterimlerden bir gelir sağlanıyorsa, yapılan zorunlu harcamalar kesildikten sonra geri kalan miktar filmin yasal      sahibine ödenir. Filmler, Festival sonrasında TV kanalları tarafından yayınlanmak istendiğinde, Festival Yönetimi, yapımcı ile TV  kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olacaktır.
2.Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Cegerxwîn belgesel Festivali Yürütme Kurulu’na      aittir.
3. Yarışmaya katılan filmlerin dvd leri geri gönderilmeyecek Cegerxwîn sinema bölümünde arşiv olarak değerlendirilecek.  Ders materyali olarak kullanılabilecektir. Ticari hiçbir amaç için kullanılmayacaktır.
 

Başvuruda İstenen Belgeler

-Yarışma başvurusu, festivalin web sayfasından online olarak yapıldıktan sonra başvuru formundan bir adet çıktı alınarak imzalanmalı ve proje dosyasına konmalıdır.

– Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 20 Nisan 2012’dir. Bu tarihten sonra gelecek filmler kabul edilmez.

-Bu tarihe kadar film kopyaları ve istenen belgeler “Kayapınar Belediyesi Cegerxwin Gençlik  Kültür ve Sanat Merkezi Diclekent Bulvarı Park Ormanı yanı- KAYAPINAR-DİYARBAKIR” adresine elden veya kargo/posta yoluyla teslim edilmelidir.

 

1-İmzalı başvuru formu( Yönetmen veya yapımcı tarafından imzalanmış)
Başvuru Formunu ayrıca e-posta ile [email protected] adresine gönderiniz

1-Filmin üç adet DVD kopyası, (mümkünse Kürtçe altyazılı.   DVD kopyalarının üzerine filmin adı, yönetmen adı ve filmin süresi yazılmalıdır.)

2-Filmin sinopsisi (Türkçe, Kürtçe ve  İngilizce)

3-Orijinal diyalog listesi

4-Yönetmenin öz geçmişi (Kürtçe,  Türkçe ve  İngilizce)

5-Filmin afişi(bilgisayar ortamında)

6-Filmden fotoğraflar (3 adet)

7-Yönetmenin fotoğrafı-1 adet

8- İstenen tüm bilgi, afiş ve fotoğrafların kayıtlı olduğu 1 adet cd

Önemli Not: Yarışma finaline seçilen filmlerin  10 Mayıs 2012  tarihine kadar, konuşma dili Kürtçe değilse, Kürtçe (kurmanci) altyazılı gösterim kopyalarını veya diyalog listelerini  festival merkezine ulaştırmaları gerekmektedir.

 SEKRETERYA

Filmamed Belgesel Film Festivalinin  tüm çalışmaları Filmamed  Belgesel Film Festivali’nin  Yürütme Kurulu’nca yürütülecektir.

Yürütme Kurulu adına sekreterya görevi İlham Bakır tarafından yürütülecektir.

İLETİŞİM

Adres: Kayapınar Belediyesi Cegerxwin Gençlik  Kültür ve Sanat Merkezi Diclekent Bulvarı Park Ormanı yanı- KAYAPINAR-DİYARBAKIR
e-posta: [email protected]
web:  www.filmamed.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin