“Filistin’de Çocuk Olmak” Liseliler Kompozisyon Yarışması

Kompozisyon Yarışması
Kompozisyon Yarışması

MEB Türkiye geneli liselerde öğrenim gören tüm öğrencilere yönelik “FİLİSTİN’DE ÇOCUK OLMAK” konulu kompozisyon yarışması düzenlemekte.

Lise öğrencileri yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

“FİLİSTİN’DE ÇOCUK OLMAK”
KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN ADI
“Filistin’de Çocuk Olmak” Kompozisyon Yarışması

2. YARIŞMANIN KONUSU
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türkiye geneli resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören tüm öğrencilere yönelik “FİLİSTİN’DE ÇOCUK OLMAK” konulu kompozisyon yarışmasıdır.

3. YARIŞMANIN AMACI
Yarışmanın amacı, güncel konularda öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini edebiyatın çeşitli türleri ile ifade edebilme yeteneğini geliştirmek ve öğrencilerimize estetik duygu kazandırmak; edebiyatla buluşmalarını ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlamak; düşünen, sorgulayan, araştıran, kendini doğru ve akıcı bir üslupla ifade edebilmesini sağlamak; dilimizi, doğru ve kurallara uygun bir şekilde kullanmaya teşvik etmektir.

4. YARIŞMANIN KONUSU VE ŞEKLİ
Yarışmanın konusu “Filistin’de Çocuk Olmak” olup yarışma ortaöğretim kademelerinde eğitim gören öğrenciler tarafından kompozisyon şeklinde hazırlanan eserler arasında yapılacaktır.
• Yarışmaya daha sonraki başlıklarda detayları verilen şekillerde katılım yapılabilecektir.
• Öğrenciler eserlerini 6. maddede belirtilen adrese takvim dâhilinde göndereceklerdir.

5. GENEL KATILIM ŞARTLARI

1. Yarışmaya sadece Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler katılabilecektir. Ayrıca özel gereksinimi olan öğrencilerimiz de durumlarını başvuru esnasında bildirdiklerinde gerekli tedbirler alınacaktır.

2. Yarışmaya katılım ücretsiz olup yarışma gönüllülük esasına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

3. Yarışmacı yarışmaya sadece bir (1) eserle ve bir kez katılabilir.

4. Kompozisyon, en az bir (1), en fazla iki (2) sayfa ve A4 formatında olmalıdır.

5. Kompozisyon, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı ve normal kenar boşlukları (standart ayar olan her yön 2,5 cm) ile yazılmalıdır (Dosyalar PDF formatında olmalıdır.).
6. Kompozisyonda herhangi bir kapak ve görsel olmamalıdır (Kompozisyon yazma kurallarına uygun şekilde yazılmış olmalıdır.).

7. Yarışmaya katılacak kompozisyonların daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

8. Yarışmaya gönderilen eserin kendisine ait olmadığı hâlde kendisininmiş gibi göstermeye çalışan ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik eser üzerinde her türlü müdahalede bulunulduğu tespit edilen eserlere seçici kurul tarafından kural ihlali işlemi uygulanır ve değerlendirmeye alınmaz.

9. Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Değerlendirmeye alınmayacak olan kompozisyonlar ise şu şekildedir:
• Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen eserler değerlendirilmeyecektir.
• Eserin önyüzünde imza, isim, işaret, sembol olan ve yarışma şartlarına uygun olmayan eserler değerlendirilmeyecektir.
• Eklerde belirtilen formlarda eksik bulunan, belirtilen tarihte ulaştırılmayan ve belirtilen şartlara uygun olmayan eserler değerlendirilmeyecektir.
• Genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret barındıran, ayrımcılık ve reklam içeren, nefret söylemi olan eserler değerlendirilmeyecektir.

11. Yarışmaya katılım sürecinde örneği verilen EK’lerin doldurulmuş ve gerekli onayların alınmış olması şarttır.

12. Eserlerin değerlendirmesi şartnamede yer alan tabloya göre yapılacaktır (Gönderilen eserler, seçici kurul üyelerinin tamamı tarafından değerlendirilir. Seçici kurul üyelerinin verdikleri puanların ortalaması eserin başarı sırasını belirler. Değerlendirme sonucu eşitlik söz konusu olduğunda seçici kurul başkanının vereceği karar belirleyici olur.).

13. Yarışmada 1, 2 ve 3. Olan katılımcılara ödül verilecektir. Eserler yarışma takviminde belirtilen tarihe dikkat edilerek aşağıda yazılı olan belgelerle birlikte değerlendirilmek üzere aihlhaskoy49@gmail..com mail adresine e-posta ile gönderilecektir. Gönderilmesi Gereken Belgeler:
• Kompozisyon (PDF Formatında)
• Veli izin belgesi (Taratılmış PDF formatında) (Ek-1)
• Telif hakları taahhütnamesi (Taratılmış PDF formatında) (Ek-2)
• Aydınlatma metni ve açık rıza onay formu (Ek-3)

14. Ödül töreni yarışma takvimi süresince 26 Nisan 2024 tarihinde yapılacaktır. Eserler “Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi”nin oluşturduğu komisyon tarafından değerlendirilerek dereceye giren eserler https://haskoyimamhatiplisesi.meb.k12.tr/ internet sitesinde ilan edilecektir.

15. Ayrıca ödüller, ödül sahiplerinin veya velilerinin belirteceği adreslere kargo ile gönderilecektir.

16. Bu yarışmanın içeriği ve organizasyonu “Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi”ne aittir.

NO DERECELENDİRME PUAN
1 Verilen konunun temel fikrini kavrama 20
2 Konuya uygun bir başlık koyabilme, etkili bir başlangıç yapabilme ve ana düşünceyi destekleyecek örnekler verme, cümleler kurabilme 20
3 Anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturabilme 20
4 Paragraflar arası geçiş yapabilme ve etkili bir sonuç yazabilme 20
5 Yazım ve noktalama kurallarına uyma 20
TOPLAM 100
Not: Yarışmanın her aşamasında yukarında belirtilen kriterlere göre değerlendirme yapılacaktır.

6. YARIŞMA TAKVİMİ
Faaliyet Tarih
Yarışmaya Başvuru Tarihi/Eserlerin Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğüne ekleriyle birlikte gönderilmesi 2 Mart –2 Nisan 2024
Okullardan gelen eserlerin değerlendirilmesi ve dereceye giren eserlerin ilan edilmesi 15 Nisan 2024
İtiraz süreci 16-18 Nisan 2024
İtirazların değerlendirilmesi ve nihai sonucun ilan edilmesi 19 Nisan 2024
Ödül Töreni 26 Nisan 2024

7. HEDEF KİTLESİ
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türkiye geneli resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören tüm öğrencilere yöneliktir.

8. İTİRAZ
İtiraz süreci 16-18 Nisan 2024 tarihleri arasında 3 gündür. İtirazlar aihlhaskoy49@gmail..com adresine e-posta yolu ile yapılacaktır. İtirazların değerlendirilmesi ve kesin sonuçların ilanı 19 Nisan 2024’de Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

9. ÖDÜLLER
DERECE ÖDÜL
1. 1 Adet Çeyrek Altın
2. 1 Adet Gram Altın
3. 0,5 Gram Altın

Yarışma Ekleri için tıklayınız.