Fikrinle İz Bırak İş Fikri Yarışması

Atılım Üniversitesi ve Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi işbirliği ile “Fikrinle İz Bırak İş Fikri Yarışması” düzenlenmektedir. Birinciye 50.000, ikinciye 30.000, üçüncüye 20.000 Türk Lirası para ödülü verilmektedir.

Yarışmanın Amacı;
Atılım Üniversitesi ve TÜGİAD ortaklığı ile düzenlenecek olan İş Fikri Yarışması ile yenilikçi/teknoloji tabanlı iş fikri olan girişimci adaylarını ödüllendirme yolu ile teşvik ederek desteklemek ve iş fikirlerinin ticari değere dönüştürülmesi sürecinde eğitim, mentörlük, danışmanlık vb. hizmetlerin verilmesi amaçlanmaktadır.

İş Fikri Yarışması kapsamında desteklenecek girişimcilerin uygulanabilir iş fikirleri ile ilgili AR-GE ve/veya ÜR-GE çalışmalarını yapabilecek yetenek ve kapasitede olmaları ana şartının yanında aşağıdaki kriterlere de uymaları beklenmektedir:

• Girişimci tarafından başvuruda bulunan iş fikri ile ilgili tüzel kişilik kurulmamış olması gerekir.

• İş fikrinin, teknoloji olgunluk seviyesinin minimum TRL 3 (Konseptin deneysel kanıtlanması) seviyesinde olması gerekir.

• Bireysel veya ekip olarak başvuru yapılabilmektedir. Ekipler en az iki en fazla beş kişiden oluşabilir. Ekipten ayrılan üyeler olursa ekipler minimum iki kişi olmak şartıyla devam edebilirler.

• Her bir girişimci veya ekip üyeleri sadece bir iş fikriyle başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda yarışmadan elemeye gidilecektir.

Başvuru Süreci
1. Girişimci, ilgili yarışmanın web sayfasında düzenlenmiş olan İş Fikri Yarışması başvuru formunu doldurur.

2. Başvuru formunda aşağıda verilen konu başlıklarına ait ayrıntılı bilgiler yer almalıdır;

•Ticarileştirilmesi planlanan iş fikrine ilişkin bilgiler
•Girişimci’ye ilişkin bilgiler •
Proje’nin tamamlanması için gerekli olan süre
Proje’nin aşamaları ve tamamlanma süreleri (Özet iş planı)
İş fikri’nin buluş niteliği taşıyıp taşımadığına ilişkin bilgiler
Ticarileşme planlaması
3. Başvuru formları belirlenen ve duyurusu web sayfası üzerinden yapılan tarihe kadar doldurulur.

4. ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından, başvuru kabul ana kriterlerine sahip olduğu yönünde karar verilen iş fikirleri için ön jüri değerlendirme süreci başlatılır.

5. Başvurular akademisyenler, melek yatırımcılar ve girişimcilik ekosisteminin lider isimlerinden oluşan bağımsız jüri tarafından incelenir.

Değerlendirme Kriterleri
İş fikirleri; “yenilikçi yaklaşım”, “iş fikrinin uygulanabilirliği”, “girişimcinin yeterliliği”, “pazarda yaratılacak katma değer ve ticarileşebilirlik” kategorilerinde değerlendirilir.

Son başvuru tarihi 15 Ocak 2020 olup detaylı bilgi adresinde yer almaktadır.