“Fikrinle Gel” Proje Yarışması

ÇANKIRI BİLİM ŞENLİĞİ – BİLİM HAYATIMIZDA – 2
PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN
“FİKRİNLE GEL” PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI
Öğrencilerin STEM yaklaşımına uygun olarak Fen, Matematik, Teknoloji ve Mühendislik dallarında yeteneklerini perçinlemek, ilgi uyandırmak, STEM materyalleri ile özgün ürünler tasarlamalarına olanak sağlamak amacıyla düzenlenecektir.

Amaçlarımız arasında öğrencilerin okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökmelerini sağlamak, 21. yy becerilerini geliştirmek, gelişen teknoloji ile icat yapabilen, üretebilen, var olan sorunlara çözüm geliştirebilen yetenekli öğrencilere ulaşmak, öğrencilere bilimsel süreç basamaklarını uygulayabilecekleri bir alan oluşturmak ve ülke genelinde bilimsel amaçlı proje ve yarışmalara olan ilgiyi artırmak, STEM disiplinleri alanlarında farkındalık oluşturmak vardır.

BAŞVURU KOŞULLARI
• Yarışmaya ülke genelindeki Devlet Okulları, Özel Okullar ve Bilim Sanat Merkezlerinde Ortaokul/Lise düzeyinde öğrenim gören öğrenciler katılabilir.

• Yarışmaya öğrenciler en fazla 3 proje ile başvurabilir.

• Her projede bir öğrenci görev alabilir.

• Bir projede bir danışman öğretmen olacaktır ve projelerde danışman öğretmen olması zorunludur.

• Okullar birden fazla proje ile başvuru yapabilirler.

• Yarışmaya online başvuru formu doldurularak başvurulacaktır. Proje başvuruları için ÇANKIRI BİLİM ŞENLİĞİ BİLİM HAYATIMIZDA (https://amebilsem.wixsite.com/bilimhayatimizda/fikrinle-gel-proje-yarismasi) adresinden adresinden 3 Eylül – 31 Ekim 2018 tarihleri arasında öğretmen tarafından online başvuru formu doldurulur ve [email protected] adresine mail atılır. Son başvuru tarihinin mesai bitiminden sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular yalnızca internet ortamında kabul edilecektir. Online başvuruda proje özeti 250 kelimeyi geçmemelidir. Son başvuru tarihinin mesai bitiminden sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.

• Proje raporu *.pdfformatında maile ek olarak yüklenecektir. (Maksimum dosya sayısı 1,
Maksimum dosya boyutu 10 Mb.)

• Yarışma günü yapılacak olan sergiye proje sahibi öğrencilerin ve danışman öğretmenlerin katılması zorunludur.

•İl dışından projesi sergilenecek olan ortaokul ve lise öğrencilerinin, ulaşım, konaklama ve proje hazırlık masrafları uygun görülmesi halinde okulları tarafından karşılanacaktır. Danışman öğretmenlerin ise yolluk ve yevmiyeleri uygun görülmesi halinde kurumlarınca karşılanacaktır.

• Proje çalışmaları değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecektir.

• Başka bir yarışmada ödül almış projeler geçerli sayılmayacaktır.

• Yarışma; Gelecek İçin İnovasyon, Sanatını Konuştur, Robotlar Yarışıyor dalında olmak üzere 3 alandan proje hazırlanabilir.

• Tüm başvurularda “Proje Raporu” hazırlanmalıdır.

• Tüm başvurularda “Prototip Model” hazırlanmalıdır. Prototip Model ile ilgili detaylar şartnamede yer almaktadır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

• Fikrinle Gel Proje Yarışması, proje şartnamesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, alanında uzman akademisyenler ve farklı kurumlardaki proje uzmanı jüri üyeleri tarafından proje değerlendirme kriterlerinegöre bilimsel olarak yapılacaktır.

• Gönderilen projeler jüri tarafından değerlendirilecek sergilenmeye uygun görülen projeler Çankırı Bilim Şenliği Bilim Hayatımızda Web sitesinde ilan edilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri 3 Eylül 2017 – 31 Ekim 2018
Finalistlerin Açıklanması 9 Kasım 2018
Sergi Tarihi 30 Kasım 2018
Ödül Töreni 30 Kasım 2018

ÖDÜL
1.‘ye 1 Adet Drone
2.‘ye 1 Adet VR Gözlük
3.‘ye 1 Adet Flash Bellek

Detay ve Başvuru için tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.