Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması

Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması, gençlere girişimcilik
bilincini erken yaşlarda kazandırmayı ve lise seviyesindeki öğrencilerin yenilikçi iş fikirleri üretebilme
becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

FİKİR OTOBÜSÜ LİSELER ARASI GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİ PROJELER
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

A. ETKİNLİĞİN AMACI
Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması, gençlere girişimcilik
bilincini erken yaşlarda kazandırmayı ve lise seviyesindeki öğrencilerin yenilikçi iş fikirleri üretebilme
becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

B. HEDEF KİTLE
Hedef kitle Mersin İli 13 ilçesindeki özel/resmi ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrenciler ve
danışman öğretmenleridir. Proje/Fikirler Liseler ile Mesleki ve Teknik Liseler olmak üzere iki
kategoride değerlendirilecektir.

C. PROJE/FİKİR EKİBİ
Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması’na girişimci proje fikri ile
başvurmak isteyen ekiplerde;
‐ Bir danışman öğretmen,
‐ En az iki en fazla üç 9, 10, 11. veya 12. sınıf öğrencisi (öğrenciler karma olabilir) bulunmalıdır.

Ç. SUNULACAK PROJELERİN/FİKİRLERİN İÇERİĞİ
Yenilikçi bir iş projesi/fikri ile mevcut bir probleme çözüm olabilecek bütün projeler/fikirler çalışma
kapsamında değerlendirilecektir.
* Sunulacak projelerde/fikirlerde konu sınırlaması yoktur.
* Sunulacak projelerde/fikirlerde herhangi bir prototip ortaya koyma zorunluluğu
bulunmamaktadır. Mevcut bir probleme yönelik yenilikçi bir iş projesi/fikri yeterli olacaktır.
* Sunulacak proje/fikir çalışmasının telif, isim hakkı, vb. proje ekibinin sorumluluğundadır.
Organizasyon ekibinin bu konuda herhangi bir garantisi bulunmamaktadır.

D. DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Proje/fikirler;
* Yenilikçilik,
* Bir probleme çözüm üretip üretmemesi,
* Gerçekçilik,
* Sürdürülebilirlik,
* Proje ekibinin görev dağılımı ve özellikleri,
kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

Değerlendirme jürisi;
* Mersin Üniversitesi,
* Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü,
* Mersin Ticaret ve Sanayi Odası,
* Mersin Teknoloji Transfer Ofisi,
* TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu,
* Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Merkezi,
yöneticilerince belirlenecektir. Her kurum/kuruluştan en az bir üye jüri olarak görev alacaktır.

E. FAALİYET TAKVİMİ
Faaliyet takvimi şu şekildedir:
Faaliyet Son Tarih
Proje/Fikirlerin Online başvuru formuna doldurulması. 27 Mart 2020
Proje/Fikir Dosyalarının İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Tarafından Jüriye Teslim Edilmesi 01 Nisan 2020
Jüri tarafından projelerin ön elemeden geçirilmesi ve mülakata alınacak projelerin belirlenmesi 06 -17 Nisan 2020
Mülakata kalan projelerin ilan edilmesi 20 Nisan 2020
İki kategoride seçilen ilk 20’ye kalan proje için girişim eğitiminin 2 farklı gruba verilmesi 27-28 Nisan 2020
Sunumların gerçekleştirilmesi 29 Nisan 2020
Sunumlar neticesinde belirlenen 40 proje/fikir çalışmasının sergilenmesi, dereceye girenlerin ilan edilmesi ve ödül
töreni 21 Mayıs 2020
İlk üçe giren proje ekibi üyeleri ve danışman öğretmenleri ile, Bilim Merkezinden birine ziyaret gerçekleştirilir.

F. ÖDÜLLER
Derece alan ekiplere verilecek ödüller şu şekildedir:
Derece Ödül
Birincilik Dizüstü bilgisayar
İkincilik Arduino uyumlu saat
Üçüncülük Raspberry pi geliştirme kartı

Ayrıca derece alan ilk üç ekip (danışman öğretmenleri ile birlikte), TOBB Mersin Genç Girişimciler
Kurulu sponsorluğunda, Mayıs 2020 sonunda, Konya veya Kayseri Bilim Merkezlerinden birine ziyaret
gerçekleştirilecektir.

KATILIMLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOT
Yarışma için girişim fikrine ait projeyi özetle kısaca anlatan en az 1dk’lık en fazla 3dk’lık tanıtım
videosu hazırlanacaktır. Bunun yanı sıra katılımcılar başvuru formlarına proje özeti ve en az 1, en fazla 5
adet proje resmi eklemelidirler.

Girişim fikrine ait proje daha önce herhangi bir programda herhangi bir dereceye girmemiş olması
şartı ile Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması’na başvuru yapabilir;
fakat girişim fikrine ait proje başka bir yarışmada derece aldığı tespit edilirse yarışmadan çıkartılır.
Proje fikrinde yenilikçi olduğunu düşündüğünüz noktalar varsa; patent, faydalı model, endüstriyel
tasarım, yazılım lisansı gibi fikri koruma sağlayan hususların ön taramasını tarafınızca yapılması
gerekmektedir. Proje koordinasyon ekibinin proje fikrinin güvenliği konusunda herhangi bir sorumluluğu
yoktur.

Olası durumda yapılacak olan itirazlar yarışma finali sonrasında 3 gün içerisinde İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne yazılı olarak yapılmalıdır. 3 gün sonrasında yapılacak itirazlar değerlendirmeye
alınmayacaktır.