Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması

1FİKİR OTOBÜSÜ LİSELER ARASI GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİ PROJELER
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

A. ETKİNLİĞİN AMACI
Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması, gençlere girişimcilik
bilincini erken yaşlarda kazandırmayı ve lise seviyesindeki öğrencilerin yenilikçi iş fikirleri üretebilme
becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

B. HEDEF KİTLE
Hedef kitle Mersin İli 13 ilçesindeki özel/resmi ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrenciler ve
danışman öğretmenleridir. Proje/Fikirler resmi ortaöğretim kurumlarından kabul edilip,
değerlendirilecektir.

C. PROJE/FİKİR EKİBİ
Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması’na girişimci proje fikri ile
başvurmak isteyen ekiplerde;
– Bir danışman öğretmen,
– En az iki en fazla üç 9, 10, 11. veya 12. sınıf öğrencisi bulunmalıdır.
– Takımdaki öğrenciler karma olarak farklı sınıf seviyelerinden olabilir.
– Takımdaki tüm öğrencilerin aynı okulda öğrenim görmesi zorunludur.
– Danışman öğretmen farklı okulda görev yapabilir.
– Danışman öğretmen birden fazla takıma danışmanlık yapabilir.

Ç. SUNULACAK PROJELERİN/FİKİRLERİN İÇERİĞİ
Yenilikçi bir iş projesi/fikri ile mevcut bir probleme çözüm olabilecek bütün projeler/fikirler çalışma
kapsamında değerlendirilecektir.
– Sunulacak projelerde/fikirlerde konu sınırlaması yoktur.
– Sunulacak projelerde/fikirlerde herhangi bir prototip ortaya koyma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Mevcut bir probleme yönelik yenilikçi bir iş projesi/fikri yeterli olacaktır.
– Sunulacak proje/fikir çalışmasının telif, isim hakkı, vb. proje ekibinin sorumluluğundadır.
Organizasyon ekibinin bu konuda herhangi bir garantisi bulunmamaktadır.
– Takımlar, projelerinin Fikri Mülkiyet hakları konusunda Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE –
Patent Birimi’nden destek alabilirler.

D. DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Proje/fikirler;
– Yenilikçilik,
– Bir probleme çözüm üretip üretmemesi,
– Gerçekçilik,
– Sürdürülebilirlik,
– Proje ekibinin görev dağılımı ve özellikleri, kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

E. FAALİYET TAKVİMİ
Yarışma iki aşamada gerçekleşecek olup;

Aşama 1:
1. Başvuru yapan takımlarla 3 fiziksel 3 çevrimiçi olmak üzere “Fikir Otobüsü ile 6 Durak”
seminer serisi gerçekleştirilecektir. Seminer tarihleri ve konuşmacılar ilerleyen günlerde
duyurulacaktır.

Aşama 2:
1. Jüri’nin ilk elemesi sonucu finalde yarışmaya hak kazanan 6 takım ilan edilecektir.
2. Finalist takımlara TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu, Girişim Limanı üyeleri başta
olmak üzere mentörlük desteği verilecektir.
3. Finalist takımlara MTSO bünyesinde kurulan Atölye 1886 tarafından tasarım eğitimi
verilecektir.

F. ÖDÜLLER
Derece alan ekiplere verilecek ödüller şu şekildedir:
Derece Ödül
Birincilik Dizüstü Bilgisayar
İkincilik 3D Yazıcı
Üçüncülük Raspberry pi Geliştirme Kartı

Ayrıca derece alan ilk üç ekip (danışman öğretmenleri ile), TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu
sponsorluğunda, pandemi sonunda uygun bir tarihte, Konya veya Kayseri Bilim Merkezleri’nden birine
ziyaret gerçekleştirilecektir.

Faaliyet Tarih
Proje/Fikirlerin Online başvuru formuna doldurulması. 24 Ocak- 25 Şubat 2022
Proje/Fikir Dosyalarının Mersin MEM ARGE birimi
tarafından incelenip başvuru şartlarına uyan takım dosyalarının
jüriye iletilmesi 1 Mart 2022
Mülakata kalan projelerin ilan edilmesi 1 Mart 2022
Mülakata kalan takımlara “Fikir Otobüsü ile 6 Durak” seminer
serisi ile girişimcilik eğitiminin verilmesi 1 Mart – 22 Nisan 2022
Jüri tarafından 6 finalist takımın seçilip ilan edilmesi 22 Nisan 2022
Finalist takımlara mentörlük desteğinin sağlanması 25 Nisan – 20 Mayıs 2022
Yarışma finalinin gerçekleştirilmesi ve ilk üç derecenin
açıklanması, ödül töreni 23 Mayıs 2022
Dereceye giren proje ekibi üyeleri ve danışman öğretmenleri
ile belirlenen bilim merkezi ziyaretinin gerçekleştirilmesi
Salgın koşullarına göre tarih
netleşecektir.

KATILIMLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOT
Yarışma için girişim fikrine ait projeyi özetle kısaca anlatan en az 1dk’lık en fazla 3dk’lık tanıtım
videosu hazırlanacaktır. Bunun yanı sıra katılımcılar başvuru formlarına proje özeti ve en az 1, en fazla 5 adet proje resmi eklemelidirler.

Girişim fikrine ait proje daha önce herhangi bir programda herhangi bir dereceye girmemiş olması
şartı ile Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması’na başvuru yapabilir; girişim fikrine ait proje başka bir yarışmada derece aldığı tespit edilirse yarışmadan çıkartılır.

Proje fikrinde yenilikçi olduğunu düşündüğünüz noktalar varsa; patent, faydalı model, endüstriyel
tasarım, yazılım lisansı gibi fikri koruma sağlayan hususların ön taramasını tarafınızca yapılması
gerekmektedir. Proje koordinasyon ekibinin proje fikrinin güvenliği konusunda herhangi bir sorumluluğu
yoktur.

Olası durumda yapılacak olan itirazlar yarışma finali sonrasında 3 gün içerisinde İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne yazılı olarak yapılmalıdır. 3 gün sonrasında yapılacak itirazlar değerlendirmeye
alınmayacaktır.