Fethiye Karşılıksız Üniversite Öğrenci Bursu

üniversite burs
üniversite burs başvuruları

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından karşılıksız verilen burslar için başvurular başlamıştır. Başvurular 18 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecektir. Başvuru için Fethiye-Seydikemer doğumlu olmak veya Fethiye ya da Seydikemer’de ikamet etmek gerekmektedir. Başvuru formu ektedir.

Burs başvurusunda bulunacak öğrencinin;
T.C. vatandaşı olması,
En az dört yıl süreli yüksek öğrenim kurumunun öğrencisi olması (Açık Öğretim Fakültesi hariç)
Hazırlık ve birinci sınıfta 22, ikinci sınıfta 24, üçüncü sınıfta 25, dördüncü sınıfta 26, yaşından büyük olmaması,
Herhangi bir firma ve kuruluşta daimi eleman olarak çalışmaması,
Maddi desteğe ihtiyacı olması,
Burs Talep Formu’ndaki sorular, eksiksiz ve anlaşılır bir şekilde yanıtlanması,
Burs Talep Formu’nda belirtilen aile geliri, işyerlerinden alınacak maaş bordrosu, sosyal güvenlik kurumlarından alınacak maaş belgesi veya vergi dairelerinden alınacak beyanname tahakkuku ya da vergi levhası ile belgelendirilmesi ve başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir.

Burs başvurusu yapacak öğrencinin, burs talep formunun ekine;
Savcılık iyi hal kâğıdını,
Okul kimlik fotokopisini,
Bir adet vesikalık fotoğrafını,
Nüfus cüzdan suretini,
İkametgâh belgesini,
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini,
Okuldan alınacak onaylı öğrenci belgesini,(Okula yeni kayıt olan öğrenciler için okul kayıt belgesi yeterlidir.)
Ara sınıf öğrenciler için ders notlarını gösterir onaylı transkriptini eklemesi gerekmektedir.

Burs almaya hak kazananlar, SMS ve odamızın www.fto.org.tr internet adresinde yayınlanacak liste ile bilgilendirileceklerdir.

Burslar, her eğitim ve öğretim yılı için Eylül-Mayıs ayları dahil olmak üzere toplam 9 ay verilmekte olup aylık 150,00 TL’dir.

Burs başvuruları, odamız yönetim kurulu tarafından değerlendirilmekte olup zamanında yapılmayan başvurular ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

Burslar, aşağıda belirtilen hallerde kesilir;
Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,
Öğrenci bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması,
Gerek okul içinde ve gerekse okul dışında öğrencilik vakarına yakışmayan bir halinin üniversite tarafından odaya bildirilmesi,
Öğrencinin Atatürk ilkeleri, laiklik, demokrasi ve ülke bütünlüğü aleyhine fiil ve davranışlarının tespit edilmesi,
Öğrencinin herhangi bir kuruluşta ücretli görev alması,
Öğrencinin durumunu, bildirim formunu gerçeğe aykırı ve yanıltıcı olarak doldurduğunun anlaşılması,
Öğrencinin halen devam ettiği sınıfta kalması veya sorumlu sınıf geçmesi,
Öğrencinin askere gitmesi,
Öğrencinin öğrenim durumunun dondurulması.