Fethi Gemuhluoğlu Liseler Arası Geometri Yarışması

MALATYA FETHİ GEMUHLUOĞLU FEN LİSESİ

LİSELER ARASI GEOMETRİ YARIŞMASI

 

 1. YARIŞMANIN ADI:

” Fethi Gemuhluoğlu Liseler Arası Geometri Yarışması ”

 

 1. YARIŞMANIN AMAÇLARI:
 • Öğrencilere Geometri alanını sevdirmek,
 • Öğrencilere Geometrik düşünce becerisi kazandırmak,
 • Öğrencilerin Geometriye ve Geometri öğrenimine değer vermelerini sağlamak,
 • Öğrencilerin Problem çözme becerilerini geliştirmek,
 • Öğrencilerin Matematiğin kendine has dilini ve terminolojisini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak,
 • Öğrencilerin zihinsel gelişim süreçlerine katkıda bulunmak,
 • Öğrencilerin ekip çalışması becerilerini geliştirmek,
 • Öğrencilerin motivasyonunu arttırmak,
 • Farklı illerden gelen öğrenci ve öğretmenlerin kaynaşmasını sağlamak,
 • Malatya ve çevre illerinde geliştirilebilir bir geometri kültürü oluşturmak,
 • Malatya ilinin tanıtımına katkıda bulunmak.

 

 1. YARIŞMAYA KATILIM VE BAŞVURU:
 • Yarışmaya, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Sivas, Diyarbakır, Tunceli ve Erzincan illerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm ortaöğretim kurumları katılabilir.
 • Yarışmaya her okul, iki öğrenciden oluşan bir grup ile katılacaktır.
 • Okullar, okullarını temsil edecek öğrenci grubunu belirleme yönteminde serbesttir.
 • Okullar başvurularını Ek -1 Okul Temsil Grubu Bilgi Formunu eksiksiz bir şekilde doldurup, mail olarak 757855@meb.k12.tr adresine göndermek suretiyle yapacaklardır. Ek -1 Okul Temsil Grubu Bilgi Formu ulaşan okullara bilgilendirme mesajı gönderilecektir.
 • Her grubun başında mutlaka sorumlu bir öğretmen veya yönetici olacaktır. Grupların eksik olması veya öğretmensiz olması halinde yarışmacı grup yarışmaya alınmayacaktır.
 • Katılımcı öğrencilerin; okullarının vermiş olduğu fotoğraflı ve onaylı öğrenci belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde sınava alınmayacaklardır
 • Ulaşım masrafları katılımcılara ait olmakla birlikte Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi bünyesinde bulunan pansiyon imkânlarından faydalanmak isteyen katılımcıların konaklama için önceden rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.

 

 1. YARIŞMANIN İÇERİĞİ, İŞLEYİŞİ VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
 • Yarışmada yer alacak sorular Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Matematik Zümre Öğretmenleri tarafından aşağıdaki konularla sınırlı olacak şekilde hazırlanacaktır.
  • Üçgenlerin Eşliği
  • Üçgenlerin Benzerliği
  • Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
  • Dik Üçgen ve Trigonometri
  • Üçgenin Alanı
  • Vektör Kavramı ve Vektörlerle İşlemler
  • Doğrunun Analitik İncelemesi
  • Dörtgenler ve Özellikleri
  • Özel Dörtgenler
  • Çokgenler
  • Çemberin Temel Elemanları
  • Çemberde Açılar
  • Çemberde Teğet
  • Dairenin Çevresi ve Alanı
  • Katı Cisimlerin Alanları ve Hacimleri

 

 • Yarışmaya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi öğrencileri katılmayacaktır.
 • Yarışma iki aşamalı olarak uygulanacaktır.
 • Birinci Aşama Sınavı, yarışmacı bütün öğrencilerin bireysel olarak katılacakları 40 soruluk çoktan seçmeli bir testten oluşacak olup, öğrencilere 90 dakika süre verilecektir.
 • Birinci Aşama Sınavı sonrasında yapılacak değerlendirme sonucunda her bir öğrenci ve okul için aşağıdaki şekilde bir başarı puanı belirlenecektir.
 • İkinci Aşama Final Yarışması; en yüksek Okul Başarı Puanına sahip 5 okulun öğrencilerinin grup halinde katılacakları yarışmadır.
 • İkinci Aşama Final Yarışmasında gruplara her biri beşer puan değerinde 20 soru sorulacak ve her soru için 150 saniye süre verilecektir.
 • En yüksek Okul Başarı Puanına sahip beşinci okul ile aynı puana sahip olan diğer okullar da İkinci Aşama Final Yarışmasına dâhil edileceklerdir. Ancak bu durumdaki okulların da katılımıyla İkinci Aşama Final Yarışmasına katılacak okul sayısı sekizi geçemez. Bu durumda beşinci okul ile eşit puanlı okullar arasında kura çekilerek İkinci Aşama Final Yarışmasına katılacak okul sayısı sekize tamamlanacaktır.
 • İkinci Aşama Final Yarışmasında 20 soru sonucunda Birinci, İkinci veya Üçüncünün belirlenememesi durumunda belirlenemeyen sıralamalar için eşit puanlı guruplara, eşitlik bozuluncaya kadar, her biri 0,5 puan değerinde 10 yedek soru sorulacaktır. Yedek sorular sonunda eşitliğin bozulmamış olması durumunda dereceler kura ile belirlenecektir.
 • İkinci aşama Final Yarışmasında; her grubun bir grup sözcüsü olacaktır. Grup sözcüsü Ek -1 Okul Temsil Grubu Bilgi Formunda bildirilen birinci öğrenci olacaktır. Yarışma Jürisi tarafından yalnızca grup sözcülerinin cevap kartlarına yazarak gösterdikleri cevaplar dikkate alınacaktır.
 • Yarışma Jürisinde, yarışma sorumlusu olan Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Matematik Zümre öğretmenlerinden üç öğretmen yer alacaktır.
 • İkinci aşama Final Yarışmasına her okuldan en çok 30 kişilik öğrenci grubu izleyici olarak katılabilecektir.
 • Yarışmayı izlemek üzere salona gelen öğrenci grubunun yarışma esnasında, yarışmanın seyrini bozacak şekilde davranmaları veya sorulara yanıt vermeleri durumunda ilgili katılımcı okulun 5 puanı silinecektir.
 • Herhangi bir problem vuku bulduğunda, problemin giderilmesi hususunda tek yetkili ve son söz sahibi, yarışma jürisidir.

 

 1. DUYURULAR:
 • Yarışmayla ilgili her türlü duyuru http://fetgemfenlisesi.meb.k12.tr/adlı internet adresinde yayımlanacaktır.
 • Ayrıca okulların Ek -1 Okul Temsil Grubu Bilgi Formunu gönderdikleri mail adreslerine bilgilendirme mailleri atılacaktır.

 

 1. ÖDÜLLER:
 • Birinci Gelen Gruba : 2000 (İki Bin) TL
 • İkinci Gelen Gruba : 1500 (Bin Beş Yüz) TL
 • Üçüncü Gelen Gruba : 1000 (Bin) TL
 • Ödüller, İkinci aşama Final Yarışması sonrasında törenle katılımcılara takdim edilecektir.

 

 1. İRTİBAT:

GSM                        : 0 536 790 75 09 – Resul ÇAVDAR  ( Okul Müdürü)

: 0 505 314 82 22 – Mehmet Hanifi GELERİ (Matematik Öğretmeni )

Okul Telefon          : 0 422 223 00 50

Okul Faks               : 0 422 223 00 40

Elektronik ağ          : http://fetgemfenlisesi.meb.k12.tr/

Elektronik Posta    : 757855@meb.k12.tr

 

ÇALIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Duyurusunun Yapılması 6 Şubat 2017
Başvuruların Alınması 6 Şubat 2017 – 28 Şubat 2017
Birinci Aşama Sınavı 29 Nisan 2017 Cumartesi Saat:10:00
İkinci Aşama Final Yarışması 30 Nisan 2017 Pazar Saat:10:00
Ödül Töreni 30 Nisan 2017 Pazar Saat:12:00

 

ZAMAN ÇİZELGESİ
Pansiyona Kabul 28 Nisan 2017 Cuma 17:00’den itibaren
Sabah Kahvaltısı 29 Nisan 2017 Cumartesi 08:00 – 09:20
Birinci Aşama Sınavı 29 Nisan 2017 Cumartesi 10:00  – 11:30
Öğle Yemeği 29 Nisan 2017 Cumartesi 12:00  – 13:30
Serbest Zaman 29 Nisan 2017 Cumartesi 13:30  – 18:00
Akşam Yemeği 29 Nisan 2017 Cumartesi 18:30  – 20:00
Sabah Kahvaltısı 30 Nisan 2017 Pazar 08:00 – 09:20
İkinci Aşama Final Yarışması 30 Nisan 2017 Pazar 10:00  – 11:30
Ödül Töreni 30 Nisan 2017 Pazar 12:00  – 12:30
Öğle Yemeği 30 Nisan 2017 Pazar 12:30  – 13:30
Pansiyondan Ayrılış 30 Nisan 2017 Pazar 15:00’a kadar

 

Başvuru Formu İndir