Fethi Gemuhluoğlu, Dostluk Temalı Hikâye Yarışması

Haydarpaşa Lisesi, mezunlarından İrfan Fethi Gemuhluoğlu’nu genç nesillere tanıtmak ve onun dostluk düşüncesi etrafında insanların birbirini anlamasında en önemli unsurun koşulsuz sevgi olduğu bilincini yerleştirmek amacıyla söz konusu yarışmayı düzenlemektedir.

HAYDARPAŞA LİSESİ
FETHİ GEMUHLUOĞLU, DOSTLUK TEMALI
HİKÂYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
İnsanoğlu zamanın yükünü hissedebildiği kadar yeryüzünde varlığının nedenini anlamaya muktedir olur. Çünkü zaman, kendi çağının değerlerini kocaman bir yük olarak yükler insana. İnsan için iki seçenek vardır önünde: Ya bu yüke hamal olmak ya da bu yükü taşımayı reddetmek. Yüke hamal olmayı seçtiğinizde yükün ağırlığı günden güne azalır, bir süre sonra tamamen hissedilmez olur. Artık yük içselleştirilmiş ve varlığı kendi varlığımızla denk hale gelmiştir. Ortada çatışma yoksa neye hamallık ettiğimizin de bir anlamı yoktur. Asıl mesele bu yükü taşımayı reddetmektedir. Fethi Gemuhluoğlu da bu yükü taşımayı reddeden ve asıl yükün yaratılmış olduğumuz bilincinden hareketle tüm insanlığın davasını yüreğimizde hissetmek olduğunu nefesi yettiğince anlatan yaşadığı dönem içerisinde de birçok aydını etkilemiş önemli bir gönül ve fikir adamıdır. Ona göre insanları birbirine kaynaştırmanın, istikbale umutla bakmanın en temel yolu sevgidir. Düşüncelerini kabul ettirme yerine özümsetmeyi tercih eden Gemuhluoğlu, insanın iyi tarafını öne çıkarmanın ancak sevgi ve dostlukla mümkün olduğunu ifade etmektedir.

Haydarpaşa Lisesi, eski mezunlarından İrfan Fethi Gemuhluoğlu’nu genç nesillere tanıtmak ve onun dostluk düşüncesi etrafında insanların birbirini anlamasında en önemli unsurun koşulsuz sevgi olduğu bilincini yerleştirmek amacıyla söz konusu yarışmayı düzenlemektedir.

YARIŞMANIN AMACI
Ulusal düzeyde “Fethi Gemuhluoğlu, Dostluk Temalı Hikâye Yarışması” düzenleyerek yaşadığı dönemde fikirleri ile birçok aydını etkileyen Fethi Gemuhluoğlu’nun insanı koşulsuz seven, dostluğu bütün menfaatlerin üzerinde tutan anlayışını yeni nesillerle buluşturmak, ahde vefanın, sevginin, aşkın kadim Türk kültüründeki izlerini keşfetmek, genç kuşaklar arasından yeni yetenekler çıkmasına vesile olmak, edebiyatımıza yeni isimler ve eserler kazandırmak, edebiyatımızın güzel örneklerle zenginleşmesini sağlamak.

FETHİ GEMUHLUOĞLU, DOSTLUK TEMALI HİKÂYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
A. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

• Yarışmanın türü hikâye yazma yarışmasıdır.

• Yarışma Türkiye’deki tüm resmi ve özel lise ve dengi okulların öğrencilerine açıktır.

• Yarışmaya katılacak eserler “hikâye” türünde olup, teması dostluk olacaktır.

• Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekir.

• Başvurular e-posta ile yapılacaktır.

• Katılımcılar yarışmaya sadece bir eserle katılabilir.

• Eserlerin metin uzunluğu en fazla 5 sayfa ile sınırlandırılmış olup, 12 punto Times New Roman karakteri ile A4 boyutunda ayarlanmış bir Word belgesine yazılacaktır.

• Eserin sahibi öğrenciye ve danışman öğretmene ait aşağıdaki bilgiler Word belgesinde eserden sonraki sayfada belirtilmelidir.

• Öğrencinin adı soyadı, okulu, okulun bulunduğu il ve ilçe,

• Öğrenci velisinin adı soyadı, telefon numarası (kişinin açık rızası olmak kaydıyla),

• Danışman öğretmenin adı soyadı, branşı, telefon numarası (kişinin açık rızası olmak kaydıyla)

• Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü yayın hakkı eser sahibine aittir. Ancak Haydarpaşa Lisesi eser sahibinden izin almak kaydıyla eserleri yayınlayabilir. Yarışma jürisinde görev alanların yakınları yarışmaya katılamazlar.

• Şartnameye uygun olarak hazırlanan eserler değerlendirmeye alınacaktır.

• Dereceye giren eserlerin açıklanması ve ödül töreni tarihi önceden bilgi vermek şartıyla Müdürlüğümüz tarafından değiştirilebilir.

B. ESERLERİN TESLİMİ
Eserler en geç 19 Nisan 2019 Cuma günü saat 23.59’a kadar gerekli bilgiler ile haydarpasayarisma@gmail.com adresine e-posta ile Word formatında ek olarak gönderilmelidir. E-postada yarışmacı öğrencinin adı soyadı, okulu, danışman öğretmeninin adı soyadı ve iletişim bilgileri belirtilmelidir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

C. SEÇİCİ KURUL ve DEĞERLENDİRME
Başvuran eserlerin değerlendirilmesi kurul tarafından yapılacaktır:

▪ Prof. Dr. Muharrem Dayanç, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

▪ Doç. Dr. Turgay Anar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

▪ Dr. Ahmet Koçak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

▪ Mustafa Kuğu, Haydarpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

▪ Hicran Avcı, Haydarpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ç. ÖDÜLLER
BİRİNCİLİK: 1000 ₺

İKİNCİLİK: 750 ₺

ÜÇÜNCÜLÜK: 500 ₺

Yarışmaya katılan ve ödül törenine iştirak eden her katılımcıya katılım belgesi verilecektir.

D. ÖDÜL TÖRENİ
Ödül Töreni 15 Mayıs 2019 tarihinde Haydarpaşa Lisesinde yapılacaktır. Programın detayları katılımcılara e-posta yoluyla iletilecek ve ilerleyen tarihlerde okul sitesinde belirtilecektir.

E. İLETİŞİM
Adres: Haydarpaşa Lisesi, Okul Çıkmazı Sokak No: 2 Üsküdar / İstanbul

Okulun İnternet Sitesi: www.hpal.meb.k12.tr

Yarışma Duyuruları ve Bilgilendirme: www.haydarpasa.k12.tr/gemuhluoglu

Telefon Numarası: 0216 325 59 87

Belgegeçer: 0216 325 59 90