FeTeMM Eğitim Yaklaşımı: Fen Sınıflarının Disiplinlerarası Bağlarla Güçlendirilmesi

MEB’e bağlı devlet okullarında görev yapmakta olan 24 fen bilimleri öğretmeni ile gerçekleştireceğimiz projeye başvurular başlamıştır.

Başvurular 26 Haziran tarihinde son bulacaktır.

Proje Amacı
Son yıllarda eğitim reformu hareketleri içerisinde merkezi konuma sahip olan FeTeMM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) eğitimi, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerine sahip olarak yetişmeleri ve bu yolla toplumların zamana uygun olarak yeniden şekillenmesine yönelik getirdiği öneriler ile bu konumda bulunmayı hak ediyor gözükse de yaklaşımın eğitimle ilgili mevcut unsurları (okul, öğretmen, müfredat, ölçme-değerlendirme yaklaşımları, öğretmen yetiştirme programları vb.) yeniden yapılandırmayı gerekli kılması uygulanabilirliği önünde büyük bir engel olarak durmaktadır. ABD ve birçok Avrupa ülkesinde FeTeMM eğitiminin gerektirdiği bu değişimler gerçekleştirilmeye başlanmış olmasına rağmen ülkemiz açısından henüz böylesi bir girişimden söz etmek mümkün gözükmemektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilmesi planlanan bu proje ile ilköğretim fen bilimleri dersinin mevcut şartları bağlamında FeTeMM eğitiminin gerçekleştirilmesine yönelik bir modelin fen bilimleri öğretmenleri ile tanıştırılması amaçlanmıştır. Katılımcı fen bilimleri öğretmenleri 8 gün sürecek uygulama ağırlıklı bir eğitime katılacaklar ve bu süreçte yaklaşıma yönelik özgün uygulamalar geliştirme ve bunları uygulayabilme yeterliklerini kazanmaları sağlanacaktır. Katılımcı öğretmenlerin FeTeMM eğitimine yönelik olumlu düşünceler geliştirmeleri ve bu yaklaşımı kendi sınıflarına taşıyabilecek yeterlikleri kazanmaları projenin beklenen sonuçları arasında yer almaktadır.

Etkinlik Programı

21.08.2015

 • Tanışma-Selamlaşma (Berrin ÖZDEM)

 

22.08.2015

 • Kuram ve Uygulamaları ile FeTeMM’in Doğası (Doç. Dr. Sencer ÇORLU, Doç. Dr. Serkan ÖZEL, Yrd. Doç. Dr. İsmail MARULCU)
 • FeTeMM Eğitimi ve Geleceğin Öğretmenlerinin Özellikleri (Doç. Dr. Sencer ÇORLU, Doç. Dr. Serkan ÖZEL, Yrd. Doç. Dr. İsmail MARULCU)
 • FeTeMM Eğitimi Uygulamaları: Robotik Uygulamaları, Hesaplamalı Düşünme (Doç. Dr. Sencer ÇORLU, Doç. Dr. Serkan ÖZEL, Emre FIRAT, Sıla SAGUN)
 • FeTeMM Eğitimi Uygulamaları: TI (Texas Instruments) Hesap Makineleri ve Probe’ların Kullanımı (Doç. Dr. Sencer ÇORLU, Doç. Dr. Serkan ÖZEL, Emre FIRAT, Sıla SAGUN)

 

23.08.2015

 • İstasyon Tekniği: FeTeMM’in Fen Bilimleri Dersine Uygulanabilirliği (Yrd. Doç. Dr. Esra BOZKURT ALTAN, Yrd. Doç. Dr. Serhat ERCAN)
 • FeTeMM’in Fen Bilimleri Dersine Adaptasyonu (Doç. Dr. Sencer ÇORLU, Doç. Dr. Serkan ÖZEL, Yrd. Doç. Dr. İsmail MARULCU, Arş. Gör. Dr. Engin KARAHAN)
 • Fen ve Mühendisliğin Doğası (Doç. Dr. Halil TURGUT, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin EŞ)
 • Lego Parçacıklarıyla Fen Öğretimi: Lego Kaldıraç ve Makara Tasarımı (Yrd. Doç. Dr. İsmail Marulcu)

 

24.08.2015

 • Çevre Dostu Yaşam Alanı Tasarımı (Öğr. Gör. Bekir TAŞTAN)
 • Pelikanların Korunması (Arş. Gör. Dr. Engin KARAHAN, Arş. Gör. Yasemin HACIOĞLU,)
 • Solar Araç Tasarımı (Doç. Dr. Esma BULUŞ KIRIKKAYA)

 

25.08.2015

 • GPS ile koordinat tespit etme (Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AYAS, Öğr. Gör. Bekir TAŞTAN)
 • İçme suyu sertlik ve pH analizi yapma ve GPS ile koordinat tespit edebilme (Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AYAS, Yrd. Doç. Dr. Nurhan Öztürk GEREN, Öğr. Gör. Bekir TAŞTAN)
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri nasıl çalışır, araziden alınan veriler CBS yardımıyla bilgisayara nasıl girilir? (Öğr. Gör. Bekir TAŞTAN)
 • Su sertliği nokta yoğunluk haritalarının oluşturulması (Öğr. Gör. Bekir TAŞTAN)

 

26.08.2015

 • Öğretmenler Araştırıyor: Balık Taze mi? Bayat mı? (Arş. Gör. Can Okan ALTAN)
 • Bozulma Tespitinde Fiziksel Yöntemler: Su Aktivitesi ve Duyusal Analizler (Arş. Gör. Can Okan ALTAN)
 • Bozulma Tespitinde Kimyasal Yöntemler: TVB-N ve TBARs (Arş. Gör. Can Okan ALTAN)

 

27.08.2015

 • Büyük Tasarım Görevi: Pot-Kin Araba Tasarımı- Görevin Tanımlanması-Tamamlanması (Yrd. Doç. Dr. Esra BOZKURT ALTAN, Yrd. Doç. Dr. Serhat ERCAN)
 • Mini Uygulama: Simülasyon Programı ile İş Kavramı (Yrd. Doç. Dr. Hüseyin EŞ, Yrd. Doç. Dr. Serhat ERCAN)
 • Mini Tasarım: Hızlı Tren Tasarımı (Yrd. Doç. Dr. Ayşe YENİLMEZ TÜRKOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Serhat ERCAN)
 • Mini Uygulama: Simülasyon Programı ile Enerji Kavramı (Yrd. Doç. Dr. Hüseyin EŞ, Yrd. Doç. Dr. Serhat ERCAN)
 • Mini Tasarım: Pervaneli Model Uçak Yapımı (Yrd. Doç. Dr. Esra BOZKURT ALTAN, Yrd. Doç. Dr. Serhat ERCAN)

 

28.08.2015

 • Fen Bilimleri Öğretim Programına Uygun Tasarım Temelli Fen Ünitesi Hazırlama (Yrd. Doç. Dr. Ayşe YENİLMEZ TÜRKOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Esra BOZKURT ALTAN, Yrd. Doç. Dr. Nurhan ÖZTÜRK GEREN, Yrd. Doç. Dr. Serhat ERCAN)

 

29.08.2015

 • Erfelek Tatlıca Şelaleleri Teknik Gezisi

 

İLETİŞİM

Yrd. Doç. Dr. Esra BOZKURT ALTAN
Yrd. Doç. Dr. Serhat ERCAN
Sinop Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Korucuk Köyü Trafo Mevkii, Merkez-SİNOP
0368 271 55 26 (2066-2044)
fetemmegitimi@gmail.com

http://projefetemm.sinop.edu.tr/Anasayfa

Başvuru Formu