FERRO MAGNETİK AHŞAP

PROJENİN ADI:FERRO MAGNETİK AHŞAP

PROJENİN AMACI:İLETKEN OLMAYAN FERRO MAGNETİK MADDE OLUŞTURMAK

GİRİŞ

Ferromanyetik maddeler: Bağıl manyetik geçirgenlikleri 1?den çok büyük olan maddelerdir. Sadecedemir,nikel vekobalt oda sıcaklığında ferromanyetiktir. Bunları içeren alaşımların çoğuda ferromanyetik özellik taşır (Alnico, Sm-Co, Sm-Fe, NdFeB gibi). Curie ısı derecesinden sonra ferromanyetik özelliklerini kaybederekparamanyetik özellik kazanırlar.

Bu tür maddelermıknatıs, elektrik motoru,jeneratör,trafove sabit disk gibi araçların yapımında kullanılır. Ferrofluids nano-ölçekli parçacıkların oluşmaktadır (çapı genellikle 10 nanometre ya da daha az)magnetit,hematitveya başka bir bileşik ihtiva edendemir. This is small enough for thermal agitation to disperse them evenly within a carrier fluid, and for them to contribute to the overall magnetic response of the fluid. Bu, bir taşıyıcı sıvı içinde eşit olarak dağıtmak ve onları akışkanın genel manyetik yanıt katkıda bulunmak için termal çalkalama için yeterince küçüktür. This is similar to the way that the ions in an aqueousparamagneticsalt solution (such as an aqueous solution ofcopper(II) sulfateormanganese(II) chloride) make the solution paramagnetic. Bu, bir sulu iyonlar bu şekilde benzer olanparamanyetiktuz çözeltisi (örneğin, sulu bir solüsyon olarak, bakır (II) sülfatveyamangan (II) klorür) çözelti paramanyetik olun. The composition of a typical ferrofluid is about 5% magnetic solids, 10%surfactantand 85% carrier, by volume.[ 2 ]Tipik ferrofluid bileşimi yaklaşık% 5, manyetik katı,% 10yüzey aktif maddeve hacim olarak% 85 taşıyıcı madde,.[2]

Particles in ferrofluids are dispersed in a liquid, often using asurfactant, and thus ferrofluids arecolloidal suspensions? materials with properties of more than one state of matter. Gerçekleştirilen Faaliyetler:

1) Dikdörtgen prizma şeklindeki tahta parçalarına yüksek basınç altında ferrofluit malzeme emdirildi.

2)Mıknatıs yardımıyla magnetik özellik kazandığı tetkik edildi.

3) Fasulye bitkisinin tohum formundan itibaren ortamına düzenli olarak ferrofluit malzeme eklendi.

4)Fasulye bitkisinin gelişimi takip edildi.

5) Fasulye bitkisinin mıknatıs tarafından çekilip çekilmediği kontrol edildi.

6) sonuçlar kaydedildi

KULLANILAN YÖNTEMLER: Bilimsel işlem basamaklarına uygun olarak hazırladığımız projemiz. (Kontrollü deney, gözlem yapma, verileri toplayıp kaydetme , karşılaştırma, ilişkilendirme ve karar verme yöntemleri kullanılmıştır.)

PROJE TAKVİMİ:

Ekim 4. hafta – proje ile ilgili çalışmalar

Kasım 1. hafta – proje ile ilgili çalışmalar

Kasım 2. hafta – proje ile ilgili çalışmalar

Kasım 3. hafta – proje konusunun seçimi

Kasım 4. hafta – kaynak taraması

Aralık 1.hafta – projenin hazırlanması

Aralık 2.hafta – projenin hazırlanması

Aralık 3.hafta – projenin rapor olarak yazılır

Ocak 1.hafta – proje başvurusunun yapılması

PROJE BÜTÇESİ: 35TL

SONUÇLAR,SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Ferro fluid malzemeyi yüksek basınç altında tahta parçasına emilmesi sağlandı. Magnetik özellik kazandığı gözlendi. Fasulye bitkisine tohum halinden itibaren ferro flıid malzeme ortamına eklenerek gelişimi takip edildi. Fasulye bitkisinin magnetik özellik kazandığı gözlendi.

Magnetik maddeler metal malzemeden oldukları için elektirik ve ısı iletkenliği bulunmaktadır. Bu proje ile yalıtkan olan malzemelere de magnetik özellik kazandırılmıştır. Magnetik ahşapın özkütlesi daha düşük olduğundan daha hafif bir malzeme elde edilmiştir. Sadece sınırlı sayıda maddeye özgü olan magnetik özelliğin çeşitli malzemelere kazandırılmasına olanak sağlamıştır.

İLGİLİ KAYNAK

Doç.Dr.İlyas U.Düzce Ünitersitesi Mühendislik Fak.

Osman E.Düzce Üniversitesi Orman Fak.

tr.wikipedia.org/wiki/FerromıknatıslıkH Unal, SH Yetgin – firat.edu.tr

en.wikipedia.org/wiki/Ferroflu

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CD4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fem.erciyes.edu.tr%2Fegunay%2Ffiles%2Fmalzemelerin_manyetik_ozellikleri_2.ppt&ei=HCzRUpvXH8LwhQfh6oCwBw&usg=AFQjCNEb2JM6BvbQkrDbbQavDZFaPj77fg&bvm=bv.59026428,d.ZG4&cad=rja

http://www.serki.com/index.php?bolumsec=terimler&id=8to9ra