Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Bilimsel Süreç Etkinlikleri Projesi

Etkinliğin Amacı
Fen eğitiminde yapılan reformların hayata geçirilmesinde öğretmenler anahtar role sahiptirler. Ülkemizde son yıllarda fen eğitiminde yapılan reformlarda, araştırma ve sorgulamaya dayalı fen öğrenme ve öğretme vizyonunun benimsendiği görülmektedir.

Fenle araştırma ve sorgulamaya dayalı olarak ilgilenme, bazı süreçleri kullanmayı gerektirir ki bu süreçlerin başında bilimsel süreçler gelmektedir. Öğretmenlerin, öğrencilerinin fenle araştırma ve sorgulamaya dayalı olarak ilgilenmelerini sağlayabilmeleri için bilimsel süreçleri kendilerinin kullanmaları ve öğrencilerinin kullanmalarına fırsatlar sunmaları önemlidir. Fen ve teknoloji öğretmenleri lisans eğitimleri süresince bilimsel süreçleri de içine alan pek çok konuda eğitim almaktadırlar. Ancak mesleklerini icra ettikleri süreçte öğretim programlarında yapılan değişiklikler yenilikleri beraberinde getirmekle birlikte, öğrenme ve öğretme sürecindeki vurguyu da farklılaştırmaktadır. Bu bağlamda bilimsel süreçler ile ilgili vurgu; deneylerde malzemelerin kullanılmasından, bilgi üretme sürecine kaymıştır. Bakış açısındaki bu farklılık, bilimsel süreçlerin kullanılmasında ve öğretilmesinde de farklılıkları beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda bu etkinliğin amacı; öğretmenlerin bilimsel süreçlerle ilgili bilgi birikimlerini ve becerilerini artırmak ve derslerinde öğrencilerinin bilimsel süreçleri kullanabilmeleri için fırsatlar oluşturabilmeleri konusunda desteklemektir.

Bu proje ile fen ve teknoloji öğretmenlerine bilimsel süreç semineri ve bilimsel süreçlerin uygulanmasına yönelik eğitim verilecektir. Bu etkinliklere katılan öğretmenlerin bilimsel süreçleri, araştırma ve sorgulamaya dayalı olarak feni öğrenme ve öğretme bağlamında etkin kullanmaları hedeflenmektedir.

Etkinliğin Kapsamı

Fen ve teknoloji öğretmenlerine yönelik bilimsel süreç etkinlikleri, bilimsel süreçler konusundaki bilgilerini artırmak ve bu süreçte kullanılması gereken becerilerini geliştirmek isteyen fen ve teknoloji dersi öğretmenleri ile yürütülecektir.

Projenin çalışma grubunu 20 fen ve teknoloji dersi öğretmeni oluşturacaktır. Çalışma grubundaki öğretmenler, adayların başvuru formunda belirttikleri bilgi ve açıklamalar dikkate alınarak belirlenecektir. Etkinlik, 27-31 Ocak 2014 tarihleri arasında Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesinde, üniversite bünyesindeki seminer salonlarında, akıllı sınıflarda ve merkezi laboratuvarda gerçekleştirilecektir. Etkinlik süresi 5 gün ve toplam 40 saat olarak planlanmıştır.

Etkinlik kapsamında ele alınacak bilimsel süreçler; gözlem, sınıflama, iletişim, ölçme, çıkarım, tahmin, soru sorma, operasyonel tanımlama, hipotez kurma ve test etme, değişkenleri belirleme ve değişkenler arasında ilişki kurma, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, deney tasarlama ve yapma, verileri kaydetme, verileri kullanma ve model oluşturma, verileri yorumlama, sonuç çıkarma ve genelleme yapma olarak belirlenmiştir. Adı geçen bilimsel süreçler, hem sınıf içi hem de laboratuvar etkinlikleri ile ele alınacaktır.

Katılımcı Seçim Ölçütleri
Katılımcı Seçim Kriterleri
Katılımcı öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:

Daha önce bilimsel süreçler konusunda eğitime katılmamış olma
Halen MEB’de Fen Bilgisi öğretmeni olarak çalışıyor olma
Daha önce TÜBİTAK 2229 projelerine katılmamış olmak
Bu projeye katılmak için gönüllü olmak
Her ilden katılımı sağlama
Projenin TÜBİTAK tarafından kabul edilmesi durumunda; katılımcıların konaklama, iaşe (sabah, öğle ve akşam yemeği) ve gidiş-dönüş yol (150 TL’ye kadar) masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır.

Bilimsel süreç etkinliklerine katılmak için lütfen başvuru anketini ve başvuru formunu doldurunuz.

Başvurularınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Eğitmen Kadrosu
Eğitmen listesi unvan ve isim sıralamasına göre düzenlenmiştir.

1. Doç. Dr. Naim UZUN, Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
2. Doç. Dr. Özgül KELEŞ, Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
3. Yrd. Doç. Dr. Arzu DOĞRU, Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
4. Yrd. Doç. Dr. Burak Kağan TEMİZ, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
5. Yrd. Doç. Dr. Bülent AYDOĞDU, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
6. Yrd. Doç. Dr. Canan LAÇİN ŞİMŞEK, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
7. Yrd. Doç. Dr. Didem KILIÇ, Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi A.B.D.
8. Yrd. Doç. Dr. Hülya ERTAŞ KILIÇ, Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD.
9. Yrd. Doç. Dr. Mahmut ERZENGİN, Aksaray Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya ABD.
10. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERKOL, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
11. Yrd. Doç. Dr. Mustafa KIŞOĞLU, Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD.
12. Yrd. Doç. Dr. Safiye ASLAN, Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD.
13. Yrd. Doç. Dr. Uygar KANLI, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.
14. Arş. Gör. Dr. Nevin KOZCU ÇAKIR, Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD.
Yardımcı Personel Listesi
1. Arş. Gör. Eda YALÇIN, Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD.
2. Şeyda CEYLAN, Aksaray Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi.
3. Ayşe OCAK, Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD Yüksek Lisans Öğrencisi.

İletişim

Yrd. Doç. Dr. Safiye ASLAN [email protected] 0382 288 2256
Yrd. Doç. Dr. Hülya ERTAŞ KILIÇ [email protected] 0382 288 2256
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KIŞOĞLU [email protected] 0382 288 2267

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin