Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Alternatif Öğretim Etkinlikleri Hazırlama Bilim Danışmanlığı Semineri

Etkinliğin Amacı:

Günümüzde fen eğitimi alanında gerçekleştirilen çalışmalarda araştıran-sorgulayan, etkili kararlar verebilen, problem çözebilen, kendine güvenen, işbirliğine açık, etkili iletişim kurabilen, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen fen okuryazarı bireylerin yetiştirilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Ülkemizde 2005 yılında yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda yapılandırılan ve bu yıl Şubat ayına kadar yürürlükte olan fen ve teknoloji öğretim programında ve 2013 Şubat ayında revize edilen yeni fen bilimleri öğretim programında öğrenciyi merkeze alan öğretim yöntem ve tekniklerinin öğretim sürecinde kullanımına önem verilmektedir. Bu bakımdan gerçekleştirilen çalışmaların amaçlarına ulaşması için öğretim programlarında vurgulanan öğretim yöntem ve teknikleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe sahibi olmaları gerekmektedir. Öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarında etkinliklere yeterince yer vermediği alan yazındaki bilimsel çalışmalar ve bu çalışmalardan alınan öğretmen görüşlerinden anlaşılmaktadır. Bu durum ise öğretmenlerin etkinlik hazırlamayı zaman alan ya da emek isteyen bir faaliyet olarak görmelerinden kaynaklanmaktadır. Öğretmenlerin farklı ve kendilerine özgü etkinlikler hazırlayamamaları bu konudaki bilgi eksikliklerinden de kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle bu proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitimler ile katılımcı öğretmenlerin öncelikle alternatif yöntem ve tekniklere göre hazırlanmış farklı ünitelerdeki örnek uygulamaları tanımaları ve sonrasında kendi etkinliklerini tasarlamalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu şekilde sınıf içi uygulamaları zenginleşecek olan öğretmenlerin geleneksel öğretim yöntem ve tekniklerine bakış açıları da değişecek ve yeni öğrenme ortamları oluşturulacaktır. Ayrıca proje kapsamında öğretmenlerce öğrenilmesi ve sınıf içi uygulamalarda kullanılmasının devamlılığının sağlanması planlanan etkinliklerin öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ve motivasyonlarına da olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Fen ve teknoloji programının 2013 yılından önce 2005 yılı itibariyle sarmallık ilkesi doğrultusunda ve yapılandırmacı yaklaşım benimsenerek yenilendiği dikkate alındığında, 10 yıl tecrübeli öğretmenlerin lisans öğrenimleri sırasında yeni yaklaşımlara dayalı ve bu yaklaşımları temel alan etkinlik temelli dersler almadıkları bilinmektedir. Ayrıca lisans öğrenimleri sürecinde alınan eğitim derslerinin aynı oranda olmadığı bilinen, lisans mezuniyet alanı Fizik, Kimya, Biyoloji bölüm ve öğretmenlikleri olan Fen ve Teknoloji öğretmenleri de düşünüldüğünde yapılması planlanan bu seminerin bu alandaki ihtiyacı karşılayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu seminerde en az 10 yıl tecrübeli ya da lisans mezuniyet alanı Fizik, Kimya, Biyoloji bölüm ve öğretmenlikleri olan Fen ve Teknoloji öğretmenlerine öncelikli olarak danışmanlık hizmeti verilerek etkinlik hazırlama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Seminer Konusu Kapsamındaki Başlıklar:

Alternatif Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Tanıtılması
Yrd. Doç. Dr. Fulya ÖNER ARMAĞAN
Aktif Öğrenme Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Fisun AKŞİT
5E Öğrenme Modeli:Atom Modelleri Ünitesi Örneği
Yrd. Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ
5E Öğrenme Modeli: Organik Atıklar Ünitesi Örneği
Doç. Dr. Bayram AKARSU
Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme
Yrd. Doç. Dr. Melike ÖZER KESKİN-
Arş. Gör. Dr. Nilay KESKİN SAMANCI
Teknoloji Destekli Fen Öğretimi
Arş. Gör. Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ
Maddenin Tanecikli Doğası Hakkında İmaj Oluşturma Tekniği Olarak Rol Oynama
Yrd. Doç. Dr. Nusret KAVAK-
Doç.Dr. Havva YAMAK
Fen öğretiminde kavram karikatürlerinin kullanılması
Doç. Dr. Nejla YÜRÜK
Proje Tabanlı Öğrenme- İnsani Yardım Projesi
Yrd. Doç. Dr. İsmail MARULCU
Çoklu Zeka Kuramı: Işık ve Ses Ünitesi Örneği
Arş.Gör. Dr. Nevin KOZCU ÇAKIR
Fen Eğitiminde Sorgulayıcı Araştırma (Inquiry) Yöntemi ve Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Ela Ayşe KÖKSAL
Tartışmalı Sosyo-Bilimsel Konuların Öğretimi
Arş. Gör. Dr. Barış EROĞLU
Arazi Çalışması (outdoorlearning)-Anadolu’nun İhtişamı Erciyes
Yrd.Doç. Dr. Selahattin AKŞİT

KATILIMCI SEÇİM KRİTERLERİ

Katılımcı seçiminde aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır;

• Projenin hedef kitlesi Türkiye’nin farklı illerinde çalışan Fen ve Teknoloji Öğretmenleridir.

• Projeye 25’er kişiden oluşan 2 paralel oturumda toplam 50 fen ve teknoloji öğretmeni katılacaktır. Projede paylaşılan bilgi ve kazanılan tecrübelerin Türkiye geneline yayılması için katılımcıların geldikleri il itibariyle homojen bir dağılım gösterilmesine özen gösterilecektir.

• Katılımcıların en az 10 ve daha fazla yıl itibariyle çalışıyor olmasına dikkat edilecektir. Fen ve teknoloji programının 2005 yılı itibariyle sarmallık ilkesi doğrultusunda ve yapılandırmacı yaklaşım benimsenerek yenilendiği dikkate alındığında, 10 yıl tecrübeli öğretmenlerin lisans öğrenimleri sırasında yeni yaklaşımlara dayalı ve bu yaklaşımları temel alan etkinlik temelli dersler almadıkları bilinmektedir.

• Lisans öğrenimleri sürecinde alınan eğitim derslerinin aynı oranda olmadığı varsayılarak, lisans mezuniyet alanı Fizik, Kimya, Biyoloji bölüm ve öğretmenlikleri olan Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin seçimine öncelik verilecektir.

• Köy ve ilçelerdeki koşulları kısıtlı olan okullarda görev yapan Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin seçimine öncelik verilecektir.

• Daha önce benzer herhangi bir projeye katılmayan Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin seçimine öncelik verilecektir.

• Şehir dışından katılacak öğretmen sayısının yeterli sayıya ulaşmadığı durumlarda Kayseri şehir merkezi, ilçe ve köylerinde görev yapan Fen ve Teknoloji öğretmenleri tercih edilecektir.

Yrd. Doç. Dr. Fulya ÖNER ARMAĞAN
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi ABD.
214 numaralı oda
38039 Melikgazi/ KAYSERİ

[email protected]
[email protected]
www.ogretmenegitimi.info

http://www.facebook.com/pages/Ogretimyontemleri/143119875855257

1 Yorum

  1. Merhaba Kocaeli’nde özel bir okulda Fen Bilgisi öğretmenliği ve okulun fen zümre başkanlığı görevini yürütmekteyim.2017-2018 eğitim-öğretim döneminde labratuvar eğitimi adına uygulamalı olarak eğitim alabileceğimiz bir seminer ya da eğitim proğramı var mıdır?Bizi bu konuda eğitim veren kurumlara yönlendirebilir misiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin