Fen-Sosyal-Matematik Entegrasyonuyla Disiplinlerarası Tematik Öğretim Uygulamaları Projesi Başarıyla Tamamlandı

Fen-Sosyal-Matematik Entegrasyonuyla Disiplinlerarası Tematik Öğretim Uygulamaları Projesi Başarıyla Tamamlandı

20-25 Ocak 2019 tarihleri arasında Rize’de gerçekleştirilen proje ileöğretmenlerin disiplinlerarası tematik öğretimin temel felsefesini ve uygulama aşamalarını bizzat yaşayarak kavramaları ve etkinlik tasarım becerileri kazanmaları hedeflendi. Yürütücülüğünü Doç. Dr. Ahmet TEKBIYIK’ın yaptığı projede, Doç. Dr. Ayşegül ŞEYİHOĞLU ve Doç. Dr. Adem BELDAĞ uzman olarak görev alırken, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Bozok Üniversitesi’nden akademisyenler eğitmen olarak yer aldı.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen 40 öğretmen katıldığı proje; Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Ortaokul Matematik öğretmenlerini, probleme dayalı tematik etkinliklerin uygulanması için aynı çalışma gruplarında bir araya getirmesi dolayısıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Projenin ilk beş gününde disiplinlerarası tematik etkinlikleri uygulayan öğretmenler, son gününde kendi tematik etkinliklerini geliştirerek sundular.

Proje Yürütücüsü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Tekbıyık, “Okullarda derslerde kazandırılan bilgilerle öğrenciler belki akademik başarı gösterebiliyorlar, ancak bu bilgiler onları yeteri kadar yaşama hazırlayamıyor. Gerçek yaşamda problemlerin çözümü birçok farklı disiplinin bütünleştirilmesini gerektiriyor. Öğrencilere yaşamda ihtiyaç duyabilecekleri becerilerin kazandırılması için derslerde disiplinlerarası etkinliklere yer verilmesi gerekiyor. Bunu sağlamanın en önemli yolu da öğretmen eğitiminden geçiyor. Bu tür projelerle, Türkiye’nin 2023 Eğitim vizyonunda yer alan hedeflere ve uluslararası değerlendirmelerdeki hak ettiği konuma ulaşması için katkı sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

https://fensosmat.weebly.com