Fen Projesi – YANGIN PANELİ

Proje adı: Yangın Paneli

amaç

Residans ve gökdelen gibi çok katlı yapılarda gerçekleşen yangınlarda, dışarıdan

müdahele ile hayat kurtarma ve yangın söndürme amaçlanmıştır.

giriş Residans ve gökdelen gibi yapılar, sahip oldukları kat sayısına göre çok yüksek

olabilmektedir. Gerçekleşen yangınlar, ?akıllı bina teknolojilerine? rağmen bu

binaların dış cephelerini etkileyerek büyüyebilmektedir.

Dolayısıyla bu yangınlara dışarıdan müdahele gerekebilir.

İtfaiye araçlarının kapasiteleri belli bir yükseklikten sonrası için yeterli

olmamaktadır. Bu tarz binalarda binanın alt yapısına dahil edilerek oluşturulabilecek

bir yangın paneli sistemi ile yangınlarda hayat kurtarma ve yangına müdahele

edebilmek şansı doğabilir.

Bu proje fikrinin esin kaynağı; eski savaşlarda kalelerden içeri girip şehirleri

zaptedebilmek için, kale surlarının yüksekliğine denk içinde askerlerin bulunduğu

kuleler yapılıp kullanılmış olmasıdır. Projemizdeki panel, eski savaşlarda

kullanılan bu kuleleri çağrıştırmaktadır. Ancak aralarındaki farklılık: o kulelerin kale

içine girme amaçlı olması? yangın panelinin ise binalardan dışarı çıkarak kurtulmak

amaçlı olmasıdır.

kullanılan yöntem

Projemizdeki bu sistemin detayları şöyledir:

-Binanın düz yüzey cephelerine paralel konumlandırılır.

-Panel yaklaşık150 metreyükseğe kadar ulaşabilir. 25?er metre yükseklikteki 6

platform ayrıca asansör sistemi ile kendi bölümü içinde yukarı-aşağı hareket

edebildiği için, binanın her katına ulaşmak mümkün olmaktadır.

-Binanın düz cephelerine ulaşabilmesi için raylı bir düzenek üzerinde, 90 derece

hareket kabiliyetine sahiptir. Böylece; sağa, sola, ileri ve geriye hareketi

mümkündür. Bu özellik ile hayat kurtarma operasyonlarında binadan panele

intikal eden afetzedelerin bir an evvel alevlerin ve dumanın etki sahasından

uzaklaştırılarak güvenliklerinin sağlanması esastır.

-Panelin, yan rüzgarlardan etkilenip devrilmemesi için, tabanda rayın üstünde

hareket eden, araca monte sağa, sola, ileri ve geri uzayan kollar dengeyi

sağlamaktadır. Bu kollar arası oluşan genişlik yaklaşık olarak, uzunluğun beşte

biri kadardır. Ayrıca rüzgar etkisi düşünülerek bu panelin her bölümü(gövde,

eşit aralıklı platformlar, binadan platformlara geçiş koridorları vb.) aerodinamik

kurallarına göre şekillendirilmiştir.

-Denge sağlayıcı bir diğer özellik ise panelin alt bölümlerinde ağır malzemelerin,

üst bölümlere gidildikçe hafif malzemelerin kullanılmış olmasıdır. Böylece

aracın devrilme rizki sıfır seviyesine indirgenmiştir.

-Yangın panelinin her bir platformuna ortalama 100 afetzede sığabilir. Buna göre

Panelin belli bir zaman dilimindeki (ortalama her 6-10 dakikadaki) kurtarma

kapasitesi 600 afetzededir.

-Panel normal şartlarda platformlar yan yana gelmiş bir şekilde durmaktadır. İyi

bir çevre düzenlemesi ile çevreye uyumlu bir görünüm elde edilmiştir.

Çalışma takvimi

14.11.2012 proje konusu belirlelndi.

20.11.2012 -29.11.2012 yangında hayat kurtarma ve müdahele amaçlı araçların

araştırılması.

04.12.2012-06.12.2012 merkez itfaiye müdürlüğünden yangın söndürme araçları

ile ilgili bilgi alınması

18.12.2012-27.12.2012 proje ile ilgili maket-model çalışması

08.01.2013-14.01.2013 proje sonuçlarının toplanması

25.01.2013 proje sonuç raporunun yazılması

sonuç

Yapılan maket model ile residans ve gökdelen gibi çok katlı binalarda

yangında hayat kurtarma ve söndürme amaçlı itfaiye araçlarının yetersiz kaldığı

için projeye konu olan aracın dışarıdan müdahele edebileceği öngörülmüştür.

Projemiz sayesinde oluşan hayati riskler en asgari seviyeye indirilecektir

Maddi ve manevi kayıpların oluşması engellenecektir.

kaynak

Teknoloji Tasarım öğretmenlerimiz, Fen ve Teknoloji öğretmenlerimiz,

Matematik öğretmenlerimiz, internet, Merkez İtfaiye Müdürlüğü

Ayşe-Ahmet Atmaca Ortaokulu
AHATLI MAH.3122 SOK.NO:12
FİZİK – YANGIN PANELİ
UMUT GÖRMÜŞ EMİNE CANSEL BUDAK YILMAZ KARAYEL

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri