Fen Projesi – SU AKAR GÜLDÜR GÜLDÜR, ELEKTRİK FATURASI YÜZÜMÜ GÜLDÜR

PROJE ADI: SU AKAR GÜLDÜR GÜLDÜR, ELEKTRİK FATURASI YÜZÜMÜ GÜLDÜR

PROJE AMACI: Daire su girişlerinde bulunan suyun tazyiğinden elektrik enerjisi elde etmek ve elde edilen enerji ile günlük enerji ihtiyacımızın bir kısmını karşılamak

PROJE HEDEFİ: Daire su girişlerinde bulunan suyun tazyiğinden elektrik enerjisi elde edecek bir sistem kurmak ve elde ettiğimiz enerji ile bazı cihazların çalışmasını sağlayarak faturalarımızı rahatlatmak

TEORİK BİLGİ:

Enerjinin Korunumu: Enerji kendi kendine yoktan var olmaz, var olan enerji de yok olmaz. Ancak birbirlerine dönüşürler. Bir enerji, kullanıldığında bir ya da daha fazla biçime dönüşebilir. Bu dönüşümde başlangıçtaki toplam enerji miktarı ile dönüşümden sonraki toplam enerji miktarı birbirine daima eşittir.

Enerji bir biçimden başka bir biçime dönüşürken bu enerjinin bir kısmı da sürtünme nedeniyle ısı, ışık ve ses enerjilerine dönüşür. Kömürden ısı enerjisi, soba ya da kalorifer kazanında yakılarak elde edilir. İş yapabilmek için ihtiyaçları olan enerjiyi, yedikleri besinlerden elde ederler. Elektrik enerjisi lambalar yardımıyla ışık enerjisine, ütü, klima ve ısıtıcı yardımıyla ısı enerjisine, elektrik motoru yardımıyla hareket enerjisine dönüşür. Salıncak potansiyel enerjinin kinetik enerjiye, kinetik enerjinin de potansiyel enerjiye karşılıklı olarak dönüşmesi sayesinde sallanır.

Enerjinin, kimyasal enerji, kinetik enerji, potansiyel enerji, ısı enerjisi ve elektrik enerjisi gibi çeşitleri vardır. Enerji kaynaklarını iki gruba ayırabiliriz.

1-Yenilebilen enerji kaynakları: Sürekli kullanıldığı halde tükenmeyen enerji kaynakları ise yenilenebilir enerji kaynağı olarak adlandırılır. Doğaya zarar vermemektedirler. Bu enerji türüne örnek olarak; güneş enerjisi, hidroelektrik enerji kaynakları, jeotermal enerji kaynakları, rüzgar enerjisi, hidrojen ve biyokütle enerji kaynaklarını verebiliriz.

2-Yenilenemeyen enerji kaynakları: Fosil yakıtlar (kömür, doğalgaz, petrol) ve nükleer enerjiden radyoaktif element eldesi yenilenemez enerji kaynaklarındandır. Bu nedenle tüketimi ile beraber miktarı sürekli azalmakta ve çevreye de zarar vermektedir.

KULLANILAN MALZEMELER:

-2 adet dişli çark

-2V dinamo

-6 parça 2 m?lik kablo

-6 parça dikdörtgen pleksiglas

-Silikon

-2 adet 1,5 V?luk ampul

-2 adet 12 V?luk akümülatör

-İnvektör (12 V ? 220 V)

-2 adet su giriş rekoru

-1 adet duy

-1 adet anahtar

PROJE TAKVİMİ:

Uygulama Takvimi Proje Adımları

8-26 Ekim Problemin belirlenmesi

1-9 Kasım Proje takviminin yapılması

12-16 Kasım Problem ile ilgili literatür taraması yapılması

19-30 Kasım Proje taslağının oluşturulması

3-7 Aralık Gerekli malzemelerin tespiti ve temini

10-28 Aralık Projenin maket hâline dönüştürülmesi

2-18 Ocak Projenin yazımı

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:

İnsanoğlu yüzyıllardır hayatta kalmak, hayat standartlarını artırmak ve bu standartları geliştirerek yeni nesillere aktarmak için sürekli kendini yenileyen buluşlara imza attı. Ancak bu gelişimi yaparken dünya kaynaklarının sınırlı olduğu gerçeğini bir kenara bıraktı. Bugün hepimiz dünya kaynaklarının sınırlı olduğunu ve yıllardır enerji üretmek için birincil olarak kullanılan fosil kaynakların iklim değişikliğinden toprak kirliliğine kadar birçok olumsuz etkisinin olduğunun farkındayız.

Tüm dünyada toplam karbondioksit salınımının % 80?inin enerji üretimi ve tüketiminin bir sonucu olduğu göz önüne alındığında, enerji üretim alışkanlıklarımızda yapacağımız doğa dostu seçimler ve tüketim alışkanlıklarımızda yapacağımız enerji verimliliği uygulamaları ile iklim değişikliğinin engellenmesine, karbondioksit salınımının azaltılmasına ve gelecek nesillere bırakacağımız dünyadaki yaşam kalitesinin artmasına büyük katkı sağlamış oluruz.

Ülkemiz gelişmekte olan bir ülkedir ve gelişimini sürdürebilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. Türkiye?de enerji üretimi yılda % 4 ? 5 artarken elektrik tüketimi % 7- 8 artmaktadır. Bu artış dünya ortalamasının yaklaşık olarak iki katıdır. Türkiye?de bir yılda kişi başı tüketilen enerjinin dörtte üçü ithal edilmektedir. Yani kişi başı yıllık enerji ithalatı 500 dolardır. Veriler göz önüne alındığında, ülkenin dışa bağımlılığını azaltmak için, yerli enerji kaynaklarının kullanılması ve enerjide verimliliğin sağlanması en önemli zorunluluklardandır. Bu probleme çözüm olarak düşündüğümüz projemizde şu ana kadar göz ardı edilen ve çevreye hiçbir zararı bulunmayan bir yerden enerji üretmeyi hedefliyoruz: dairelerin su girişlerinin tazyiğinden.

Proje maketimizin yapım aşamaları şu şekilde gerçekleştirilmiştir:

-Pleksiglaslar silikonla birleştirilerek hazne oluşturuldu.

-Haznenin iki tarafına delik açıldı, su giriş ve su çıkış deliklerine rekorlar silikonla monte edildi.

-Dişliler suyun tazyiğine uygun ve birbiri ile temas edecek şekilde bir araya getirilip monte edildi ve hazneye yerleştirildi.

-Haznenin arka kısmına dinamomuz tutkal yardımıyla monte edildi.

-Dinamonun (+) ve (-) kutupları kablo yardımıyla akümülatöre bağlandı. (Dinamodan alınan enerjinin akümülatörde depolanmasını sağlamak için)

-Akümülatörün bağlantı uçları kablo yardımıyla invektöre bağlandı. (Akümülatörde depolanan enerjinin 220 V şehir şebeke elektriğine dönüştürülmesi için)

-İnvektördeki enerjinin gözle görülebilir olması için kablo ve duy yardımıyla enerji ampule aktarıldı. Ampule istediğimiz zaman açıp kapatmak için anahtar ilave edildi.

Pleksiglaslardan oluşturduğumuz haznemiz daire su girişine yerleştirildi. Haznenin ağzındaki rekor daraltılarak suyun tazyiğinin artması sağlandı. Hazneye giren su tazyiğiyle çarptığı çarkları çevirerek dinamoyu hareketlendirdi. Bu arada potansiyel enerji kinetik enerjiye, kinetik enerji de dinamoda elektrik enerjisine çevrildi. Devreye eklenen akümülatör üretilen elektriği depolayarak istenildiğinde kullanılır hale gelmesini sağladı. Böylece enerjimiz depolanmış oldu. Bağlantı kablolarımızla akümülatörün (+) ve (-) kutuplarından invektörün girişine yaptığımız bağlantı elde ettiğimiz 12 V?luk enerjiyi cihazların kullanabileceği 220 V?luk enerjiye dönüştürdü. Böylece ihtiyaç durumunda kullanabileceğimiz maliyetsiz ve çevre dostu enerji elde etmiş olduk. Elde ettiğimiz enerjiyi evimizde bulunan herhangi bir cihazı çalıştırmak ya da aydınlanmayı sağlamak amacı ile kullanabiliriz.

Bir ailenin daire girişine yerleştirilen sistemle bir günde elde edilen enerji tabi ki bir günlük enerji ihtiyacımızı karşılamaz. Ancak her eve bu sistemin kurulduğunu düşünürsek çok yüksek oranda enerji tasarrufu sağlanabilir. Bu proje sayesinde hem enerjiden hem de enerjiye ödediğimiz paradan tasarruf etmiş oluyoruz. Faturalarımız hafiflerken ülke ekonomisine de katkıda bulunmuş oluruz. Üstelik bu enerjinin üretimi sırasında karbondioksit salınımı ya da başka bir atık oluşmadığı için tamamen çevre dostu bir yöntem elde etmiş olduk.

ULAŞILAN SONUÇLAR:

Daire su giriş vanası açık olduğu müddetçe eve giren suyun musluklara ya da peteklere dağıtılmadan önce sistemimizden geçmesi sistemdeki dişlilerin dönmesi ve hareket enerjisinin dinamoda elektrik enerjisine dönüşmesini sağlamıştır. Elde edilen enerji aküde depolanmış ve invektörde 220 V?a dönüştürmüştür. Bu sayede temiz enerji elde edilmiştir. Bu enerjiyle istenilen cihaz belirli sürelerde çalıştırılabilir ve enerji giderlerimize yardımcı olunmuş olur.

GÖRÜŞLER:

Suyun akma ve dalga hareketinden enerji elde edilen sistemler daha önce de yapılmış ve enerji elde edilmiştir. Nehir ve deniz dibindeki akıntılara kurulan sistemler, kanalizasyon boruları veya taşıma kanallarına kurulan sistemler bunlara örnektir. Ancak bina su girişinde bulunan suyun tazyiğinden yararlanmak daha önce düşünülmüş bir sistem değildir. Bu açıdan proje fikrimiz ve sistemimiz enerjinin elde edildiği yer açısından ilk uygulamadır.

BÜTÇE:

-2 adet dişli çark 10 TL

-2V dinamo 22 TL

-6 parça 2 m?lik kablo 3 TL

-6 parça dikdörtgen pleksiglas 2 TL

-Silikon 4 TL

-2 adet 1,5 V?luk ampul 2 TL

-2 adet 12 V?luk akümülatör 46 TL

-İnvektör (12 V ? 220 V) 27 TL

-2 adet su giriş rekoru 8 TL

-1 adet duy 3 TL

-1 adet anahtar 1 TL

TOPLAM: 128 TL

LİTERATÜR TARAMASI:

http://www.onurenerji.com.tr/enerji-verimliligi/enerji-tasarrufu-icin-oneriler/

http://www.enerji2023.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22:tuerk-enerj-sektoeruenuen-sorunlari-ve-coezuem-oenerler&catid=7:goerueler&Itemid=50

http://www.kontrolkalemi.com/forum/yenilenebilir-yenilenemez-enerji-kaynaklari/42946-sehir-sebeke-suyundan-elektrik-uretmek.html

http://www.kontrolkalemi.com/forum/yenilenebilir-yenilenemez-enerji-kaynaklari/56886-musluk-suyundan-elektrik-uretimi.html

http://www.haberler.com/sarkisla-eml-ogrencileri-sebeke-suyundan-elektrik-haberi/

http://www.lokmanbas.net/bu-benim-eserim-projesi/cesme-suyundan-elektrik-enerjisi-uretimi-2006-fen-bilimleri

http://www.soruhane.com/anasayfa/yazigoster/Enerji-Donusumleri-Konu-Anlatimi-7-Sinif-Fen-ve-Teknoloji

http://www.projeokulu.net/proje-bankasi/102-bu-benim-eserim-projeleri-proje-bankasi

PROJENİN ÖZETİ:

Dünya kaynaklarının sınırlı olduğunun ve yıllardır enerji üretmek için birincil olarak kullanılan fosil kaynakların iklim değişikliğinden toprak kirliliğine kadar birçok olumsuz etkisinin olduğunun farkındayız. Türkiye?de enerji üretimi yılda % 4 ? 5 artarken elektrik tüketimi % 7- 8 artmaktadır. Bu artış dünya ortalamasının yaklaşık olarak iki katıdır. Veriler göz önüne alındığında, ülkenin dışa bağımlılığını azaltmak için, yerli enerji kaynaklarının kullanılması ve enerjide verimliliğin sağlanması en önemli zorunluluklardandır. Bu probleme çözüm olarak düşündüğümüz projemizde şu ana kadar göz ardı edilen ve çevreye hiçbir zararı bulunmayan bir yerden enerji üretmeyi hedefliyoruz: dairelerin su girişlerinin tazyiğinden.

Pleksiglaslardan oluşturduğumuz haznemiz daire su girişine yerleştirildi. Haznenin ağzındaki rekor daraltılarak suyun tazyiğinin artması sağlandı. Hazneye giren su tazyiğiyle çarptığı çarkları çevirerek dinamoyu hareketlendirdi. Bu arada potansiyel enerji kinetik enerjiye, kinetik enerji de dinamoda elektrik enerjisine çevrildi. Devreye eklenen akümülatör üretilen elektriği depolayarak istenildiğinde kullanılır hale gelmesini sağladı. Böylece enerjimiz depolanmış oldu. Bağlantı kablolarımızla akümülatörün (+) ve (-) kutuplarından invektörün girişine yaptığımız bağlantı elde ettiğimiz 12 V?luk enerjiyi cihazların kullanabileceği 220 V?luk enerjiye dönüştürdü. Böylece ihtiyaç durumunda kullanabileceğimiz maliyetsiz ve çevre dostu enerji elde etmiş olduk. Elde ettiğimiz enerjiyi evimizde bulunan herhangi bir cihazı çalıştırmak ya da aydınlanmayı sağlamak amacı ile kullanabiliriz.

Bir ailenin daire girişine yerleştirilen sistemle bir günde elde edilen enerji tabi ki bir günlük enerji ihtiyacımızı karşılamaz. Ancak her eve bu sistemin kurulduğunu düşünürsek çok yüksek oranda enerji tasarrufu sağlanabilir. Bu proje sayesinde hem enerjiden hem de enerjiye ödediğimiz paradan tasarruf etmiş oluyoruz. Faturalarımız hafiflerken ülke ekonomisine de katkıda bulunmuş oluruz. Üstelik bu enerjinin üretimi sırasında karbondioksit salınımı ya da başka bir atık oluşmadığı için tamamen çevre dostu bir yöntem elde etmiş olduk.

PROJEYE KATKIDA BULUNANLAR:

Okul Müdürü Uzm. Öğr. İrfan KARA (Fen ve Teknoloji Öğretmeni)

Ferhat ÖZKAN (Elektrik Teknisyeni)

Hasbahçe Ortaokulu
Nişane Caddesi Gürsel Mahallesi Kağıthane/İstanbul
FİZİK – SU AKAR GÜLDÜR GÜLDÜR, ELEKTRİK FATURASI YÜZÜMÜ GÜLDÜR
AHMET KOÇ AYŞE HÜMEYRA GÜL
SELMA SEVİNÇ GÜLLÜ

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri