Fen Projesi – STERIL ETKI: KEDI TÜKÜRÜĞÜ MÜ? İNSAN TÜKÜRÜĞÜ MÜ?

Proje Adı: Steril etki: Kedi tükürüğü mü? İnsan tükürüğü mü?

Projenin Amacı: Bu projede;

Kedi ve insan tükürüğünün antibakteriyel etkisinin olup olmadığını gözlemleyip kaşılaştırmak, aynı sıcaklıkta çoğaltılmış mikroplar üzerinde, tükürüğün antibakteriyel etkilerini araştırmak, tükürüğün onarıcı etkilerinin yanısıra yeni antibakteriyel ilaçların ve kremlerin geliştirilmesi için tükürüğün mikrop öldürücü etkileri ile ilgili bilimsel bir çalışma yapmak, çeşitli gıda ürünlerinin bozulmasını engellemek ve temizlik ürünlerinde tercih edilebilecek, antibakteriyel özelliğe sahip tükürük ile ilgili bilgi edinmek amaçlanmıştır.

Giriş

Bu araştırmada kedi ve insan tükürüğünün antibakteriyel etkileri incelendi. Antibakteriyel etkisini araştırmak amacıyla, agarlar, steril kurutma kağıdı ve sonrasında ikinci araştırma olarak antibakteriyel sabun ve normal sabun kullanılmıştır.

Araştırmalarda kullanılan tükürük örnekleri, 37 C de etüvde incelenmiştir.

Agarlara bakteri ekimi yapılarak, kedi ve insan tükürüğünden alınan örnekler ile bu tükürüklerin bakterileri yok etme etkileri karşılaştırılmıştır.

Araştırmanın sonuçlarına göre bakterileri yok etme etkisi, tükürük örneği uygulanmamış agarlarda en az 10 farklı koloni gözlemlenirken, insan tükürüğünde ve kedi tükürüğünde bu sayı 1 olarak gözlemlenmiştir.

İnsan tükürüğünde 1 koloninin ürediği gözlemlenirken, kedi tükürüğünde de yine 1 koloni ürediği gözlemlenmiştir. Bu sonuçlardan yola çıkılıp bu tükürük örneklerinde gözlemlenen koloni örneğinin tükürüğün tam olarak steril şartlarda alınamamış olmasından kaynaklanabileceği düşünülmüş, bunun üzerine kedi ve insan tükürüğünden tekrar örnekler alınıp agarlara homojen bir şekilde ekim yapılmış ve 37 C lik etüvde bekletilmiştir.

Tükürük örneklerinde 1 koloninin ürediği gözlemlenmiş, ve bu koloni örneklerine sabun ve antibakteriyel sabun örneklerinin etkili olup olmayacağını gözlemlemek amacıyla uygulanmıştır.

Sabun uygulanan kedi ve insan tükürüğü örneklerinde az miktarda üreme gözlemlenirken, antibakteriyel sabun uygulanan örneklerde üreme gözlemlenmemiştir. Bu da tükürük örneklerinin daha steril ortamdan alınabildiği takdirde, örnek içerisinde bir bakteri üremesi taşımayacağından, kendi antibakteriyel etkisini diğer bakteri türleri üzerinde daha etkili bir şekilde gösterebileceğini düşündürmüştür.

Bu araştırmalardan yola çıkılarak, steril şartlar sağlandığında, ağız içi yerine direkt mikrop ürememiş ortamdan alınacak tükürük örneklerinde herhangi bir mikrop üremesinin olmayacağı ve ekimi yapılan ortamdaki mikroplara antibakteriyel etkisini daha fazla göstereceği düşünülmektedir.

Gerçekleştirilen Faaliyetler:

I. Araştırma

Antibakteriyel etkisini araştırmak amacıyla, kedi tükürüğü ve insan tükürüğü kullanılmıştır.

Araştırmadaki tükürük örnekleri, 37 Csıcaklıkta incelenmiştir.

Aşıları tam olan ev kedisi ve sağlıklı insan tükürüğünden örnekler steril kurutma kağıdı disklerle emdirilmiştir.

Hazırlanan tükürük örnekleri, antibakteriyel etkilerini araştırmak için, steril çubuklarla, ayakkabı altından örnekler alınmış ve agarlara ekim yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veri sayısını arttırmak için, dört adet agar kullanılmıştır.

Sterilize edilen kurutma kağıdından diskler, kedi ve insan tükürüğünden emdirilerek, ekim yapılan agarlara yerleştirilmiştir.

Tükürük örneklerinin etiklerini incelemek amacı ile kontrol grubu olarak ise sadece suya batırılarak, agarlara yerleştirilen steril diskler kullanılmıştır.

Agarlar etüvde 37 C sıcaklıkta 6 gün bekletilmiştir. Yerleştirilen disklerin etrafında oluşan bakteriler gözlemlenmiştir.

Kullanılan Yöntem: Projede kontrollü deney yöntemi izlendi.

Kontrol Grubu: Sadece suya batırılan steril diskler.

Deney Grubu: Su ve tükürük örneklerine batırılan steril diskler.

Problem: Kedi ve insan tükürüğünün antibakteriyel etkisi var mıdır?

Hipotez: Tükürük antibakteriyel etkiye sahiptir.

Değişkenler:

Bağımsız Değişken: Tükürük örneklerinin alındığı canlı türleri

Bağımlı Değişken: Tükürüklerin antibakteriyel etkileri

Sabit Tutulan Değişkenler: Agarlar, steril diskler ve çubuklar, hazırlanan karışımlarda kullanılan tükürük ve su miktarları.

I. Araştırma Sonuçları:

Tablo 1?e bakıldığında, 37 C de tükürük örneklerinin etrafında oluşan bakteriler, hiç tükürük örneği kullanılmadan hazırlanan sulu disklerin etrafında oluşan bakterilerden daha az olduğu gözlemlenmiştir.

Sadece suya bulanmış diskler kullanılan ortamlarda 10 farklı türün üreyebildiği gözlemlenirken, insan ve kedi tükürüğüne bulanmış disklerin kullanıldığı ortamda 1 türün ürediği gözlemlenmiştir.

I. Araştırma Sonuçların Değerlendirilmesi:

Bu sonuçlar yorumlanırsa;

Araştırmada kullanılan kedi ve insana ait tükürük örneklerinin antibakteriyel etkileri vardır.

Tükürük örneklerinde çoğalan 1 türün nedenini araştırmak üzere ikinci bir araştırma yapılmasına karar verilmiştir.

II. Araştırma

Bir önceki araştırmada tükürüklerde gözlemlenen az sayıda bakteri üremesinin tamamen sterilize ortamdan alınabilme olasılığını gözlemlemek amacıyla, sabun ve antibakteriyel sabun kullanılmıştır.

Araştırmadaki sabunun ve antibakteriyel sabunun etkileri, 37 Csıcaklıkta incelenmiştir.

Aşıları tam olan ev kedisi ve sağlıklı insan tükürüğünden örnekler steril çubukla alınmış ve agarlara homojen olarak ekimleri yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veri sayısını arttırmak ve birinci araştırma ile paralellik sağlamak için, dört adet agar kullanılmıştır.

Sterilize edilen kurutma kağıdından diskler, sabun ve antibakteriyel sabundan emdirilerek, ekim yapılan agarlara yerleştirilmiştir.

Tükürük örneklerinin etkilerini incelemek amacı ile kontrol grubu olarak ise sadece suya batırılarak, agarlara yerleştirilen steril diskler kullanılmıştır.

Agarlar etüvde 37 C sıcaklıkta 6 gün bekletilmiştir. Yerleştirilen disklerin etrafında oluşan bakteriler gözlemlenmiştir.

Kullanılan Yöntem: Projede kontrollü deney yöntemi izlendi

Kontrol Grubu: Sadece suya batırılan steril diskler.

Deney Grubu: Tükürük örneklerinin ekildiği agarlar, su, sabun ve antibakteriyel sabun örneklerine batırılan steril diskler

Problem: Kedi ve insan tükürüğünde bakteri üremesi varsa, sabun ve antibakteriyel sabunla dezenfekte edilebilir mi?

Hipotez: Bakteri üremesi varsa antibakteriyel sabun, normal sabundan daha etkili olacaktır.

Değişkenler:

Bağımsız Değişken: Tükürük örneklerinin alındığı canlı türleri ve sabun çeşidi.

Bağımlı Değişken: Sabun çeşitlerinin antibakteriyel etkileri

Sabit Tutulan Değişkenler: Agarlar, steril diskler ve çubuklar, hazırlanan karışımlarda kullanılan sabun, antibakteriyel sabun ve su miktarları.

II. Araştırma Sonuçları:

Tablo 1 e bakıldığında, 37 C de tükürük örneklerinin ekiminin yapıldığı agarlarda bir bakteri türünün oluşumu gözlemlenmiştir. Bu türün sterilize edilebilirliğine bakma amacıyla yerleştirilen antibakteriyel sabunla emdirilmiş disklerin olduğu agarlarda kedi ve insan tükürüğünde bakteri oluşumu gözlemlenmemiş, sabun kullanılan agarlarda disklerin etrafında az miktarda bakteri oluşumu gözlemlenmiştir.

– 37 C deki tükürük örneklerinin etrafında oluşan bakteri kolonilerinin sayısının en fazla olandan, en az olana doğru sıralaması şu şekildedir:

-Sabun

-Antibakteriyel sabun

II. Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

Bu sonuçlar yorumlanırsa;

Araştırmada kullanılan kedi tükürüğü ve insan tükürüğü örnekleri üzerine uygulanan sabun ve antibakteriyel sabun örneklerinin sterilize etkileri vardır.

Tam sterilize etkisi olandan, az olana doğru sıralanışı şu şekildedir:

-Sabun

-Antibakteriyel sabun

İkinciaraştırmanın sonuçlarına göre insan ve kedi tükürüğündeki bakteri oluşumunu engellemek mümkündür. Bu nedenle daha steril ortamdan tükürük örnekleri temin etmek mümkün olabilmektedir.

İki Araştırma Sonuçlarının Birlikte Değerlendirilmesi:

Birinci araştırma sonucunda agarlarda çok sayıda bakteri türü üremesi görülürken, kedi ve insan tükürüğü örneklerinin uygulandığı bölgelerde sadece bir türün üremesinin gözükmesi, tükürüğün bazı bakteri türlerini baskılayabildiğini düşündürmüştür. Sonrasında tükürük örneklerindeki gözlemlenen1 türün üremesinin kaynağı olarak tükürük örneklerinin alındıgı ortamın steril olmadığı düşünülerek, ikinci bir araştırma olarak, agarlara sadece kedi ve insan tükürüğü örneklerinin ekimi yapılmıştır. Bu işlemin sonucunda ikinci araştırmada,1 türün üremesi gözlemlenmiştir. Daha sonra bu türün sterilize edilip edilemeyeceğine bakılmış ve antibakteriyel sabunla tamamen sterilize olabileceği sonucuna varılmıştır.Bu ikinci araştırma da tükürüğün daha steril bir ortamdan alınabileceğini doğrulamaktadır.

Sonuç olarak; steril bir ortamdan alınan ya da tükürüğün yapısına zarar vermeden uygulanmış antibakteriyel metodlardan sonra alınan tükürük örneklerinin bakteri türü üzerine uygulandığında doğal bir antibakteriyel etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Tükürüğün bu doğal antibakteriyel etkisinin kremlerde, ilaçlarda, temizlik ürünlerinde ve gıda sektöründe, gıdaların bozulmaması amacıyla kullanılabileceği öngörülmektedir.

Proje konusu ile ilgili literatür (kaynak) taraması:

1. http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCk%C3%BCr%C3%BCk

2. http://rehber.ihya.org/yenirehber/tukruk-ve-tukruk-bezleri.html

Proje bütçesi: 25 TL

ÖZEL MARMARA ORTAOKULU
BÜYÜKBAKKALKÖY MEVKİİ 4 PAFTA 352 PARSEL, 5 PAFTA 429,430,431,432,433,434 PARSEL MALTEPE/İSTANBUL
BİYOLOJİ – STERIL ETKI: KEDI TÜKÜRÜĞÜ MÜ? İNSAN TÜKÜRÜĞÜ MÜ?
ECE ACAR HECE ELİF CANKU
ÖZGE YAZICI

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri