Fen Projesi – SESLERİN TİTREŞİMİ

Proje Adı: SESLERİN TİTREŞİMİ

Proje Amacı:

İşitme engellilerin günlük yaşam ortamlarında kendilerini daha rahat ve güvenli hissetmelerini sağlayarak,onları gelebilecek tehlikelere karşı uyarmak.

Giriş:

İşitme engelliler için; birçok organizasyon düzenlenerek, İşitme engellilerin sosyal yaşamlarında daha aktif ve özgüvenle hareket etmelerini, birlik duygusu ve manevi destek ile problemlerin üstesinden gelebilmelerini sağlamak amacıyla fikir alışverişinde bulunulmaktadır.

İşitme engelli bireyler iletişimlerini, mevcut işitme kapasitelerine uygun olarak, çeşitli yöntemlerle sağlamaktadırlar. Bu yöntemlerden bazıları; parmak alfabesi, dudaktan okuma, işaret dili ve total iletişimdir.

Ancak hepimizin bildiği bir gerçek var ki bu da işitme engelli toplumun büyük çoğunluğunun işaret dilini kullanarak iletişim kurmayı tercih etmesidir.

Yeryüzünde evrensel işaret dili veya uluslara arası işaret dili yoktur. Dünya sağır federasyonu (World Federation of the Deaf) komitesinin geliştirdiği işaret dili ise fuestuno olarak isimlendirilmektedir. Çoğunlukla AMERİKA’dan alınan işaretler kullanılmaktadır.

Birçok dünya ülkesi kendi işaret dillerini bir araya getirerek Uluslar arası işaret Dili’nin oluşturulması sözlük ve grameri üzerinde çalışmalar yapılmasının gerekli olduğunu düşünmektedir. Bunun için bazı öneriler sunmuşlardır:.

Her ülkenin işitme engelliler federasyonu ile iletişime geçilmesi ve bu konuda çalışmaların başlatılması için Uluslar arası İşaret Dili Konferansı Çalışmaları yürütmek üzere Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve işitme Engelliler Milli Federasyonu işbirliği ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu kurulması.

Ülkemizde işitme engelli bireylerin en büyük problemi iletişimdir. İşitme engelliler hastanelerde doktorlara dertlerini anlatamıyor. Mahkemelerde haklarını savunamıyor. Veya resmi bir işlem için gittikleri kamu kurum ve kuruluşlarında işlerini tamamlayamıyor. Ve sorun üzerine sorun yaşıyorlar. İletişim konusunda işitme engelli bireylere yardımcı olabilecek tercüman ya bulunamıyor ya da çok yüksek ücret karşılığında bunu sağlayabiliyorlar.

Bu konunun acil olarak çözümlenmesi gerektiği birçoğumuz tarafından düşünülmektedir.

Bu konuda bazı kuruluşların önerileri bulunmaktadır.Örneğin İşaret dili tercümanı yetiştirilmesi gibi..

Bu çalışmalar ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki işitme engelliler öğretmenlere ve işitme engelli çocuklara eğitim veren diğer şube öğretmenlerine Türk işaret dili kursu düzenlenmesidir.

Bunun yanında işitme engelli kişiler teknolojinin ses ile birlikte getirdiği avantajlı durumlardan da maalesef yararlanamamaktadır. Son zamanlarda artan hırsızlık ve gasp olayları işitme engelli insanların huzuru için bir tehdit oluşturmaktadır. Özellikle evlerinde meydana gelen bir hırsızlık olayında bundan haberdar olmak onların kendilerini daha güvende hissetmelerine yol açacaktır. Maalesef ülkemizde işitme engelli kişilere karşı yapılan çalışmalar çok eksik kalmıştır. Bu konuda tüm halkımızı duyarlı olmaya teşvik etmeli, engelli kişiler için yapılan çalışmaları arttırmalıyız.

Tüm bunları düşünürken, bu yıl göreceğimiz elektrik ünitesinde hırsız alarmı devresini kitabımızda gördük. Bunun üzerine işitme engelli insanlar için öyle bir cihaz yapalım ki ses çıkarmadan hırsız alarmı ile aynı işlevi görsün istedik ve bunun üzerine projemizi tasarladık.

6. ve 7. sınıf elektik konusuna olan merakımız ve ilgimiz sayesinde projemizi kolaylıkla tasarlayacağımızı düşünmüştük.Gerekli malzemeleri temin ettikten sonra , maketimizin yapım aşamasında öğretmenlerimizden yardım aldık.

Kullanılan Yöntem:

Çalışmada bilimsel işlem basamakları birebir uygulanmaya çalışılmıştır.Gözlem(ihtiyacın gözlemler sonucu belirlenmesi ve tespit dilmesi),araştırma(internet ortamında, elektrikçi, okulumuz çalışanları ve çeşitli kaynaklardan işitme engelliler hakkında bilgi toplanması.

Kuracağımız model için kullanılacak malzemelerin araştırılması ve toplanması) ,uygulama (modelin yapımı, deney düzeneğinin yapımı, deney düzeneğinin denenmesi),

Yapacağımız projeye öncelikle maket çizimi ile başladık. Ev maketimizin yapım aşamasında okul güzel sanatlar öğretmenimizden, tahta parçalarının matkap ve vida yardımı ile birleştirilmesinde yardım aldık. Kullandığımız bağlantı kablosu, pil yatağı, elektrik motoru ve iletken parçaları ile basit bir elektrik devresi kurarak devremizin çalışıp çalışmadığını kontrol ettik. Devremizin çalıştığını deneyimiz ile desteklemiş olduk.

Kapı ve pencere kısımlarına iletken parçaları, yatağımızın altına elektrik motorunu yerleştirdikten sonra elektrik devremizi evimize yerleştirdik ve bağlantıları tamamladık. Kapı ve pencere açıldığı anda yatağımızın altındaki elektrik motorunun titreştiğini gözlemledik.

Proje Bütçesi:

50tl (sunta tahta, kumaş parçaları,insan maketleri ,sünger,bağlantı kablosu,pil yatağı,elektrik motoru,iletken metal parçalar,çivi ve afiş hazırlıkları)

Malzemelerimizin çoğunun tedarik edilmesinde okulumuz güzel sanatlar öğretmenlerimizin desteği alınmıştır. Elimizdeki malzemeler maket yapımında değerlendirilerek geri dönüşüm yapılmıştır.

Proje Çalışmasının Takvimi:

08 Ekim – 27 Ekim: Literatür taraması, verilerin toplanması ve değerlendirme.

30 Ekim – 24 Aralık: Projenin uygulanması, ölçümlerin kaydedilmesi

25 Aralık – 04 Ocak: Projenin değerlendirilmesi,sonuçların kaydedilmesi

Ulaşılan Sonuçlar:

Deney düzeneği başarı ile çalıştı. Yapılan denemelerde öğrencilerin titreşimi rahatlıkla algıladığı, kimsenin görsel uyarısı bulunmadan hırsız alarmı devresinin amacına uygun olarak kapı açıldığında veya pencere açıldığında hemen titremeye başladığı gözlemlendi.

Sonuçların Değerlendirilmesi:

Yapılan düzeneğin işitme engelliler için; günlük hayatta kullanılan hırsız alarm sistemlerinden çok daha kullanışlı ve amaçlarına yönelik olduğu görülmüştür.bu model farklı şekilllerde bir bileklik haline getirilerek geliştirilebilir.

Kaynaklar:

ERIŞIM TARIHI 09.12.2009 ERIŞIM TARIHI 09.12.2009

GÜVEN-DER YAYINLARI

ANAFEN YAYINLARI

OKYANUS YAYINLARI

MEB DERS KİTABI
TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL ORTAOKULU
YENİGÖL MAH. UZUN SOK. NO:1 MURATPAŞA/ANTALYA
FİZİK – SESLERİN TİTREŞİMİ
BARAN BAL DENİZ ÖZKAN
NİDA EKEN

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri