Fen Projesi – SERT SUYA SON (S.S.S)

PROJE ADI:

(S.S.S) SERT SUYA SON

PROJE AMACI :

Şebekelerimizdeki suyun sertliğini elektriksel manyetik alan yardımıyla azaltıp, sudaki kirecin olası zararlarını ortadan kaldırarak elektrik enerjisi ve kimyasal kireç önleyicilerden tasarruf sağlamak

GİRİŞ :

Kireç taşı, suyun yapısında var olan kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonatın CO2 etkisi ile bikarbonata dönüşmesi sonucunda meydana gelen bir maddedir. Sudaki kireç, çamaşır deterjanının köpürmesini engeller. Çamaşırları temizlemek için kullanılması gereken deterjan ihtiyacı iki kat artar. Suyun sertlik derecesini yüksekliği, aşırı deterjan kullanımı ve kireç oluşumu çamaşırların sertleşmesine neden olur, ilave yumuşatıcı ve kireç önleyici kimyasal kullanma ihtiyacı ortaya çıkar. Isı iletimini zorlaştırır ve enerji tüketimini artırır. Suyla çalışan cihaz, sistem, tesisat ve su borularına zarar verir, kullanım ömürlerini önemli ölçüde kısaltır. Yüzey temizliği başta olmak üzere tüm temizlik faaliyetlerini zorlaştırır. Borularda birikerek suyun akış hızını azaltır, yüksek katlara su çıkmasını engeller ve su giderlerinde tıkanıklığa neden olur.
Manyetik Kireç Önleyiciler;.

1946 Aralığında, çalışma arkadaşları Pound ve Torrey ile Nükleer Manyetik Rezonansı (NMR) bulurlar. Kireç oluşumu çökelme ve kristalleşmeyi içerdiğinden, bu çalışmalar suyun manyetik işlem görmesinin, kireç oluşumuna etkisinin oluşumuna etkisi olabileceğini göstermektedir.

Highashitani ve arkadaşları kalsiyum karbonatın, manyetik alan varlığında, yavaş çekirdeklenme hızı ve oluşan çekirdeklerin daha hızlı kristalleşmesiyle çöktüğünü gözlemlemiştir. Geometrik olarak, kalsiyum karbonatın, aragonit şeklinin bu süreçte diğer iki geometrik şekle (kalsit ve vaterit) tercih edildiği rapor edilmiştir.

Gehr ve arkadaşları (1995) manyetik işlemin askıda duran ve çözünmüş kalsiyum sülfat miktarına etki ettiğini bulmuştur. Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi tarafından oluşturulan çok güçlü bir manyetik alan , yüksek sertlikte özdeş kalsiyum sülfat süspansiyonlarını (CaCO3 bazında 1,700 ppm) test etmek için kullanılmıştır. 2 dakikalık manyetik işlem çözünmüş kalsiyum derişimini 10% oranında düşürmüştür. Manyetik alan aynı zaman da ortalama parçacık yükünü 23% oranında düşürmüştür. Bu sonuçlar, diğerlerininkilerle birlikte (ör. Parsons ve arkadaşlerı 1997; Higashitani ve Oshitani 1997), manyetik alan uygulamasının en azından bazı bileşiklerin çözünmesini ve kristalleşmesini etkileyeceğini göstermektedir.Başka bir çalışmada H. Banejad ve arkadaşları manyetik alanın suyun kalitesine etki ettiği, suyun sertliğini düşürdüğü sonucuna ulaşmışlardır. Manyetik alan şiddetinin, mıknatısların yerleşiminin, su giriş akımı ve su giriş sertliğinin, suyun sertliğinin düşürülmesinde önemli etkisinin olduğunu ve uygulamanın verimini %99?a kadar arttıracağını belirtmişlerdir. Kalsiyum karbonat çökeltisindeki, tercih edilen, aragonit miktarının manyetik alan şiddeti ve diğer faktörlerle 99.99%?ye kadar çıkabileceğini ayrıca belirtmişlerdir.

Tüm bu bilgiler ışığında anlaşılıyor ki; Elektriksel Manyetik alanda suya sertlik veren kirecin azaltılabileceğidir. Bu bilgilerden yola çıkarak manyetik alanda suyun zararlı kirecini azaltmayı hedefledik

KULLANILAN YÖNTEM :

Çalışmamızda bilimsel yöntemler kullanılmıştır.(kontrollü deney gözlem,veri toplama ilişkilendirme..vb)akım,sarım ve akım türü gibi sabitleri tutup buna karşın suyun kirecindeki değişimler ölçülmüştür.

Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu Laboratuarı?ndaki mühendisleri ziyaret ederek su analizi hakkında bilgi edindik . Manyetik alanın suyun içindeki iyonlara dolayısıyla kirecine etki eden değişimi görmek için farklı sarımlı bakır bobinler hazırlandı.

Farklı bobinlere (300 sarım,600 sarım,1200 sarımlı) farklı akım türleri alternatif ve doğru akımlar (6V ve 12V) verilerek farklı manyetik alanlar elde edildi. Deney güvenliği için başka yüksek voltajlarla denemeler yapılmadı.Bu bobinlerden serum hortumları içerisinde su geçirip manyetik alana maruz bıraktık.Suyumuzun içindeki iyon azalması, iletkenlik ölçümü TDS ölçer (Total Dissolved Solid =toplam çözünmüş katılar) cihazı ile yapıldı .Ölçümlerde sudaki kirecin belli miktarlarda (ppm değerinde) azaldığını, iletkenlik azalmasından gözlemledik . Böylece elektriksel manyetik alanda su sertliğinin azaldığını ispatladık

Deneylerimiz sonucunda elde edilen değerlerle ilgili fotoğraf ve grafikleri çizerek başvurumuza eklendik.

PROJE BÜTÇESİ :

TDS ölçer =40 TL

Pet bardak =10 TL

Maket yapımı =10 TL

Poster ve tanıtım =20 TL

TOPLAM =80 TL

PROJE ÇALIŞMASININ TAKVİMİ :

15 Ekim 2012 – 2 Kasım 2012 : Literatür taraması

5 Kasım 2012 – 28 Aralık 2012 : Proje uygulaması ve deneyler

2 Ocak 2013 – 25 Ocak 2013 : Maket hazırlama ve müracaat

ULAŞILAN SONUÇLAR :

Farklı sarımlı bobinlerin farlı gerilimlerde oluşturduğu elektriksel manyetik alandan geçirilen suyun sertliğinin azaldığı ölçülmüştür.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

Deneyimiz sonucunda elektriksel manyetik alanda suyun sertliğinin (kirecinin) azaldığı ölçülmüştür. Bu özelliğin evdeki kullanılan çamaşır ve bulaşık makineleri ile şofbenlerin su borularına uygulanmasıyla su sertliği azalacak. Bunun sonucunda sudaki kirecin olumsuz zararlarından su tesisatımızı ve makinelerimizi korumuş olacağız. Hem boşuna kireç giderici maddelere para ödemeyeceğiz, hem de harcadığımız elektrik enerjisi de azalacaktır

Çamaşır ve bulaşık makineleri ile şofbenlerin kullanacağı elektriği önce düzeneğimizden geçirerek sertliği gidermede kullanılacak, aparatımızda dolaştırdıktan sonra makineye gönderilmesi ile elektrik sarfiyatından da tasarruf sağlayacağız.

KAYNAKLAR:

T.C Milli Eğitim Bakanlığı MEGEP /kimya teknolojisi/suda sertlik analizi ANKARA2008

H.I. Ewen and E.M. Purcell. “Observation of a Line in the Galactic Spectrum.” Nature 168 356 (1951)

K. Highashitani, A. Kage, S. Katamura, K. Imai and S. Hatade, Effects of Magnetic Field on Formation of CaCO3particles, J. Coll. Int. Sci., 156(1993) 90-95

Higashitani, K., and Oshitani, J., Trans IChemE 75-B, 115 (1997).

H. Benejad, E. Abdosalehi, The Effect of Magnetic Field on Water Hardness Reducing, 126, IWTC 13, 2009, Hurghada, Egypt

Halil Akyüz Ortaokulu
FİZİK – SERT SUYA SON (S.S.S)
YUSUF GENÇ CAN KIZILDAĞ SUPHİ IŞIK

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin