Fen Projesi – SAÇ KURUTMA MAKINELERININ OLUŞTURDUĞU ELEKTRO MANYETIK RADYASYONUN PERDELENMESI

Proje Adı: Saç Kurutma Makinelerinin oluşturduğu Elektro Manyetik Radyasyonun Perdelenmesi

Projenin amacı:

Teknoloji her geçen gün hızla ilerlemekte ve gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaktadır. Evimizde kullandığımız ve yaşamımızı kolaylaştıran elektrikli aletler, karşılığında sağlığımızı da tehdit etmektedir. Günlük yaşantımızda evde kullanılan elektrikli aletlerin tamamı, insan sağlığı için zararlı olan elektromanyetik radyasyon yayıyor. Elektromanyetik radyasyondan korunmayanlarda, işitme zorluğu, baş ağrısı ve uykusuzluk gibi durumlar oluyor. Hatta kanser riskini artırdığına yönelik bulgularda var. Biz yaptığımız projeyle evlerimizde bizlerin ve mesleklerinden dolayı kuaförlerin kullandığı saç kurutma makinelerinin sürekli kullanılması ve etkileyeceği dokulara çok yakın olması nedeniyle elektromanyetik radyasyonun etkisini azaltmayı amaçladık.

Giriş:

Yaşadığımız yüzyılda teknolojinin gelişimine bağlı olarak elektronik aletlerin kullanımı gittikçe artıyor. Mikrodalga fırından saç kurutma makinesine, ev içi kablosuz internet ağından onunla kullandığımız dizüstü bilgisayara, elimizden düşürmediğimiz cep telefonuna kadar hayatımıza girmiş her türlü elektrikli cihaz elektromanyetik dalga yayıyor. Evimizin yakından geçen yüksek gerilim hatları ve baz istasyonları da aynı şekilde birer elektromanyetik alan kaynağı. Dolayısıyla günlük hayatımızda ister istemez fazla oranda elektromanyetik dalgalara maruz kalıyoruz. Bu elektronik aletleri üreten büyük şirketler, bunların insan sağlığına zararı olmadığını ileri sürseler de, elektromanyetik alanın olumsuz etkilerinin olduğunu gösteren birçok araştırma sonucu var.

Yüksek enerjili iyonlaştırıcı elektromanyetik dalgalar, DNA ve genetik malzemeyi içeren biyolojik dokuda hasara yol açabilen moleküler değişikliklere yol açabilirler.İyonlaştırıcı radyasyonun hücrelerin DNA?sını etkileyerek mutasyon ve kansere yol açtığı bilinmekle birlikte, radyo frekans dalgalarının benzer etkiler yaptığı kanıtlanmamıştır. Çünkü bu dalgaların etkisi uzun zaman ve sürekli maruz kalınma durumlarında ve çok kişi üzerinde denenerek kanıtlanabilmektedir. Bu kategorideki elektro manyetik dalgalar cep telefonları ,elektrikli ev aletleri gibi kaynaklardan yayılmaktadır. Ama yine de bazı araştırmalar birtakım etkilerin olduğunu gösterir niteliktedir. Örneğin;

*50 Hz frekans altında 100 microT manyetik alana maruz kalan insanlar üzerinde yapılan incelemede, tepki zamanlarında bir değişiklik olmadığı ancak hafıza üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu belirtilmiştir (Podd, 2002),

*Mesleğinden dolayı, 50 Hz manyetik alana maruz kalanlarda ölüm riski olan akut kalp spazmı arasında zayıf bir bağ olduğu tespit edilmiştir (Hakansson, 2003)

*50 Hz frekansta 750-1000 microT aralığındaki alana 24 ile 72 saat boyunca maruz kalmak DNA?da hasarlara neden olduğu görülmüştür (Wolf, 2005),

Elektro manyetik radyasyonun en çok etkilediği dokuların beyin , embriyo ve benzeri yumuşak dokular olduğu rapor edilmektedir.Evlerimizde bizlerin ve mesleklerinden dolayı kuaförlerin kullandığı saç kurutma makineleri sürekli kullanılması ve etkileyeceği dokulara çok yakın olması nedeniyle elektromanyetik radyasyonun tehdidi oluşturan aletlerin başında gelmektedir. Bu nedenle projemizin önemli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz.

Yöntem:

Elektomanyetik radyasyona günlük hayatta çokça maruz kalındığı popüler bir konu olması ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak bu tehdidin daha artması nedeniyle bu konu üzerinde çalıştık.

Yaptığımız araştırmalar sonucunda elektro manyetik radyasyondan korunmanın bazı yolları olduğunu gördük. Uygulanbilirlik açısından faraday kafesinin elektromanyetik alana etkisini projemizde temel yöntem olarak kullandık.

Faraday Kafesi Çalışma ilkesi:

Kapalı bir yüzeye sahip olan iletken bircisimelektrik alanıiçerisine yerleştirildiğinde bu en dış katmandaki serbest elektronlar, iletkenin içerisindeki elektrik alanı sıfırlanıncaya kadar hareket eder ve bir `yeniden dağılım?a uğrarlar. Elektrik alanın sıfırlanmasıyla birlikte, hareket etmelerinin gerekçesi ortadan kalkmış olur. Faraday kafesi bu ilkeye göre çalışır ve içindeki nesneleri dış elektrik alanlara karşı korur. Dolayısıyla ideal olarak; topraklanmış, örneğin içi boş metal birküregibi kapalı bir iletken yüzeyden oluşur. Ancak iletken yüzey sürekli olmak yerine, kafes şeklinde de imal edilebilir. Bu durumda kafes aralıklarından bir miktar elektrik alanı içeriye sızacak, fakat aralıklar yeterince küçükse bu bir sorun oluşturmayacaktır. Öte yandan geometrinin küre olması şart değildir. Kapalı herhangi bir yüzey, kafes görevini yerine getirebilir.

Farday kafesinin pratik bir şekilde projeye uygulanması

Kullanım sıklığı ve tehdidinden dolayı projeyi saç kurutma makinesi üzerine uygulamaya kara verdik. İletken malzemeler konusunda teknolojik araştırma ve üretim yapılan bir firmadan kolay islenebilir, ince ağ yapısına sahip iletken malzeme tedarik edildi. Aynı markaya ait iki adet saç kurutma makinesi alındı. Bu makinelerden birisine iletken malzememizi makinenin işlemesini ve yapısını bozmayacak şekilde proje yöntemine(faraday kafesi) göre uyguladık. Okulumuzun teknik işler görevlisinden oluşturduğumuz yapıyı topraklı prizlerde kullanılabilecek şekilde topraklama kablosu yaptırdık. Deneylerde manyetik alan ölçümleri yapabilmek amacıyla bir adet gausmetre satın aldık.

Deney ve testler:

Okul laboratuarında her iki makine üzerinde değişik güçlerde çalışırken belli mesafelerde manyetik alan ölçümleri yaptık. Tespit ettiğimiz ölçümleri tablo ve grafiğe dökerek karşılaştırdık.

Aynı model saç kurutma makinelerinden biri ince gözlü iletken bir malzeme ile kaplandı. Diğeri normal olarak kullanıldı. Makinelerde 0,2cm 4,cm ,8cm ve 12 cm uzaklıklarda gausmetre ile manyetik alan ölçümleri yapıldı.

Buna göre Normal saç kurutma makinesinde 0,2cm, 4cm,8cm ve 12 cm uzaklıklarda sırasıyla: 20 µT, 17.65 µT, 13.87 µT, 6.99 µT ve 3 .99 µT değerlerini tespit edildi.

Projenin uygulandığı makinede yapılan ölçümlerde aynı uzaklıklarda sırasıyla 17 µT, 14.26 µT, 11 µT, 4.91 µT ve 2.99 µT değerlerini tespit edildi.

Uzaklık 0 cm 2 cm 5 cm 8 cm 12 cm

Normal saç kurutma makinesi 20µT 17.65 µT 13.87 µT 6.99 µT 3.99µT

Projenin uygulandı kurutma makinesi 17 µT 14.26 µT 11. µT 4.91µT 2.99 µT

Sonuçlar ve değerlendirme:

Yaptığımız deneylerin sonucunda projemizi uyguladığımız saç kurutma makinesin etrafında yaptığımız ölçümler projenin uygulanmadığı makine etrafındaki eşit uzaklıklardaki ölçümlere göre daha az olduğu tespit edildi. Buna göre projemizin amacına uygun olarak saç kurutma makinesinin oluşturduğu manyetik alanı azaltıldı.

Benzer yöntemlerle evlerimizde sıkça kullandığımız elektrikli aletlerin örneğin ütülerin oluşturduğu elektro manyetik radyasyon perdelenebilir.

Ayrıca projemizin amaçlarından biri olan Çevremizdeki kişileri elektro manyetik radyasyon etkileri ve bu etkilerden korunmaya yönelik pratik yolları konu eden broşür ve afişler hazırlayarak projemizin sosyal bir görevi de yerine getirmesini sağlamış olduk.

Proje Takvimi

Okulumuzda Salı günleri sosyal etkinlik saatlerinin olduğu gündür. Bu nedenle projelere Salı günleri yaptığımız toplantılarla yön verdik.

13 Kasım 2012 Proje Toplantısı yapıldı. Öncelikle okulumuzda ve yakın çevremizdeki problemleri araştırmaya yönelik bir anket çalışması yaptık.

20 Kasım 2012 Toplanan anketleri değerlendirdik ve cep telefonları ve elektrikli aletlerde elektro manyetik alan olduğu ve bunların zararlı olabileceği fikri görüldü. Proje konusu olarak bunu seçtik.

20 Kasım- 4 Aralık literatür çalışması ve bilgilerin değerlendirmesi yapıldı. Elektro manyetik alan ve etkileri araştırıldı.

4 Aralık ? 18 Aralık Faraday kafesi üzerinde araştırma yapıldı.

18 Aralık ? 25Aralık Faraday kafesi oluşturmak için ve ölçüm için malzeme temin edildi.

25Aaralık 2012- 8 Ocak 2013 Okulda elektromanyetik alandan korunmaya yönelik poster çalışmaları yapıldı.

8 Ocak ? 15 Ocak Alına makinelere proje uygulandı Ölçümler yapıldı.

15 Ocak- 22 Ocak Sonuçlar değerlendirildi.

22Ocak-30 Ocak Proje raporu yazıldı ve Sisteme yüklendi.

Kaynaklar:

http://tr.wikipedia.org/wiki/Faraday_kafesi

Medikal Teknik Dergisi, Haziran 2010 Sayı 278

http://www.tedankara.k12.tr/osgk/ELEKTROMANYETIKRADYASYONLAR.doc/

ÖZEL MÜRÜVVET EVYAP ORTAOKULU
YUNUS EMRE CADDESİ BAĞLAR SOKAK NO:8 SARIYER/İSTANBUL
FİZİK – SAÇ KURUTMA MAKINELERININ OLUŞTURDUĞU ELEKTRO MANYETIK RADYASYONUN PERDELENMESI
YAĞMUR ERGÜLEN SELİN ERGÜLEN
MUSTAFA CÜRE

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri

1 Yorum