Fen Projesi – RAF ÖMRÜNÜ UZATAN FİLTRE

PROJENİN ADI:RAF ÖMRÜNÜ UZATAN FİLTRE

PROJENİN AMAÇ: Gıdaların bozulmadan durabileceği süreyi uzatan bir filtre sistemi geliştirmek.

HEDEFLER:

1- Gıdaların bozulma sebeplerini araştırmak.

2- Aktif karbon, girift yapısının sağladığı geniş yüzey alanı ile gıda teknolojisinde kullanılabilirliğini gözlemlemek .

3- Bakır elementinin iyonizer etkisi ile pozitif iyon yüklü mikroorganizmaların üremesi üzerindeki etkisini gözlemlemek.

4- Mavi ışığın , bakterileri temizleyen ve gıdaların vitaminlerini koruma etkisini gözlemlemek.

5- Araştırmalar sonucunda gıdaların bozulma sürelerini uzatan bir temizleme sistemi geliştirmek.

GİRİŞ

Gıda bozulmaları sıcaklık nem ve saklama koşullarının olumsuzluğu ve doğru ve yeterli pişmeyen gıdaların bakteri üretmesi sonucu meydana gelir. Ayrıca buzdolabının fazla doldurulması, buzdolabınızda havanın rahatça dolaşmasını engellemekte ve soğutmayı olumsuz yönde etkileyerek bakteri üremesini sağlamaktadır[1].

Bakterileri yok eden çoğalmalarını engelleyen madde ya da ortamlar anti bakteriyel olarak tanımlanmaktadır. Rutin dezenfeksiyon işlemlerinin gelişmesiyle bu sorun önemli ölçüde giderilmiş ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesinde önemli katkılarda bulunmuştur[2].

Bilindiği üzere Ag+1, Cu+2, Zn+2gibi bazı metal iyonları bakterilerin metabolizmalarına girmekte ve enzimlerini etkisiz hale getirmektedirler[3]. Bu yüzden anti bakteriyellik özelliğinin sağlanmasında bakır iyonlarından faydalanılmaktadır. Bakır alaşımından üretilen ürünler anti bakteriyel özellikleri laboratuar testlerinde onaylanmış ve klinik deneylerle kanıtlanmıştır. Bakır; klinik ortamlarda bakteriyel bulaşmayı devamlı olarak azaltır ve bu mükemmel özelliklerini çok uzun süre muhafaza eder[4].

Karbon filtrenin gaz moleküllerini yakalama ve tutma özelliği vardır. Ancak burada söz konusu olan sadece fiziksel bir süzme işlemi değildir. Aktif karbon sistemler fiziko-kimyasal arıtma yapan sistemlerdir Aktif karbon filtrenin yüzeyi milyonlarca ufak gözenekten oluşmaktadır. Bu gözenekler sayesinde bir çok koku yayan ve zehirli gazlar yakalanır. HEPA filtrenin yakalayamadığı formaldehit ve amonyak gibi zararlı kimyasalları, kötü kokuları ve sigara dumanını nötralize eder. Vakumlu süpürgeyle temizlenebilir. Kullanım sıklığına ve koşullarına bağlı olarak ortalama yılda bir defa değiştirilmesi gerekir[5,6].

KULLANILAN YÖNTEM

1-Bakırın anti bakteriyel özelliğinin belirlenmesi amacı ile içerisinde bakır çubuklar bulunan ve bulunmayan örneklerden( RESİM2 ) agarlara yerleştirerek etüvde bekletilerek sonuçlar alındı .

2-Tasarlanan prototip için gerekli malzeme tespiti ve temini yapıldı.

3-Sistemin kurulacağı kutu uygun bölümlere ayrıldı ve hava sirkülasyonu için uygun delikler açıldı.

4-Fan için kutu üzerindeki bölüm açılarak fan yerleştirildi elektrik bağlantıları yapıldı

5-Bakır çubuklar küçük parçalar haline getirildi ve elyaf ile ayrılan bölüme yerleştirildi

6-Aktif karbon parçaları elyaf ile ayrılarak bölümüne yerleştirildi.

6-Mavi ışıklar döşenerek elektrik bağlantıları yapıldı.

7-Sistemin çalışma aralıklarını belirleme amaölı zamanlayıcı sisteme monte edildi.

7-Yapılan filtrenin verimliliği besinlerden alınan örneklerle kontrollü deney yapılarak test edildi.Deney oda sıcaklığında 2 hafta gıda örneklerinin bozulmadan kalma zamanlarını gözlemleyerek sonuçlandırıldı,

Bağımsız Değişken:Yapılan filtre

Bağımlı Değişken:Gıdaların bozulma zamanı

Kontrol Grubu:Eşit miktarlarda gıda örnekleri(Peynir,tereyağı,yumurta,domates,portakal),oda sıcaklığı,

VERİLERİN ANALİZİ

1-Yapılan kontrollü deneyler sonucunda hazırlanan filtre sisteminde yiyeceklerin 2 hafta beklemesi sonucu bozulmadan kaldıkları gün sayısı resim bölümünde tablo ve grafikle gösterilmiştir.

2-Bakırın iyonizer etkisi ve antibakteriyel özelliği sayesinde, besinler üzerinde mikroorganizmaların üremesini büyük oranda etkilediği ve kötü koku ve bakteri oluşumunu engellediği sonucuna varıldı.

3- Aktif karbon filtresi sayesinde birçok koku yayan ve zehirli gazlar yakalanır, kötü kokulara neden olan bakterilerin gelişimleri engellendiği sonucuna varıldı. Bu sayede besinlerin muhafaza edildiği zaman içerisinde oluşabilecek kötü kokuları azatlığı sonucuna varıldı.

4-Mavi ışık teknolojisisayesinde sebze meyve ve diğer gıdaların tıpkı tabiattaymış gibi ışık almaya devam etmesi sağlanmış oldu.

5- Besinlerin bulunduğu ortamın havasının durağanlığını etkilemeyecek şekilde bakteri, küf, mantar, kötü kokular gibi bütün pozitif yüklü partiküllerin hareket kabiliyetini azaltarak deaktive eder ve soğumayı olumlu yönde etkilemiş oldu.

6-Sisteme zaman ayarlayıcı monte edilerek ayarlananan zamanlarda sistemin çalışması sağlanmış oldu.

PROJE BÜTÇESİ

Fan -mavi ışık – bakır çubuklar – granül aktif kömür – zaman ayarlayıcı -güç kaynagı -petri kapları -Plastik kutu kablolar- zaman ayarlayıcı TOPLAM MALİYET:80 TL

PROJE TAKVİMİ

Literatür Taraması : 1.11.2012-7.11.2012

Malzemelerin Temini:15.11.2012-25.11.2012

Malzemenin yapımı:3.12.2012-15.12.2012

Malzemenin Testi ve Doğrulama:15.12.2012-20.12.2012

Yapılan malzemenin deneysel olarak araştırılması:20.12.2012-2.01.2013

Sonuçların değerlendirilmesi ve tartışma:02.01.2013

SONUÇLAR SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yapılan kontrollü deneyler sonucunda gıdaların raf ömrünün ,hazırlanmış filtre sistemi sayesinde uzadığı sonucuna varıldı.

1-Karbon hava filtresi ile gaz moleküllerini yakalayan ve tutan

2-Bakırın iyonizer etkisi ile bakteri oluşumunu engelleyen ve pozitif iyon yüklü mikroorganizmaları yok eden ve kötü kokuları engelleyen

3- Mavi ışığıyla bakteri temizleyen ve gıdaların vitaminlerini koruyan ,

4-Mikroorganizma ve kokuya neden olan gaz moleküllerini çekerek nötralize etmesi ve çöktürmesi şeklinde mikroorganizmalar etkisiz hale getiren bir filtre sitemi geliştirilmiş oldu.

5 -Sisteme monte edilen zaman ayarlayıcı sayesinde sistemin kontrollü zamanlarda çalışması sağlanmış oldu.

KAYNAKLAR

[1].http://www.sagliklioneriler.com/tag/gida-zehirlenmesi-belirtileri

[2].http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sdugeo/article/viewFile/2703/2422

[3].http://www.das.org.tr/kitaplar/kitap2005/7-05.pdf[4].http://nanoenarge.com.tr/urunler.asp?page=an%20tibakteriyel%EF%81%BD

[5].http://www.hepaonline.com/aktif_karbon_filtre.php

[6].http://www.aritmaciyiz.com

TEŞEKKÜR

Projemizin fikir ve yapım aşamasında bizlere değerli katkılarından dolayı Fen Teknoloji Öğretmenimiz Sayın Nurhan Rukiye Yıldırıma ve Okul Müdürümüz Sayın İhsan Zerene teşekkürü bir borç biliriz.

Galatasaray Ortaokulu
Meşrutiyet mah Kevser sok. ŞİŞLİ
BİYOLOJİ – RAF ÖMRÜNÜ UZATAN FİLTRE
MERİÇ GÜDÜCÜOĞLU MEHMET SÖZÜER
NURHAN RUKİYE YILDIRIM

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri