Fen Projesi – KÜLÜNDEN DOĞAN BITKI

Proje Adı: Külünden Doğan Bitki

Proje Amacı:

Çevre kirlenmesine yol açan farklı maddelere ait atık küllerin bitki gelişimde kullanılması ve bitki gelişimine etkisinin karşılaştırılarak incelenmesidir.

Giriş:

Kül, yanmış organik maddelerden geri kalan atığa verilen genel isimdir. Maddeleri oluşturan yapı taşlarının yüksek ısıya maruz kalmaları sonucu oluşturdukları grimsi toz şeklinde görülen bir maddedir. Yakılan maddenin ne olduğuna bağlı olarak külün rengi, görüntüsü, kokusu değişebilir. Ülkemizde fabrikalarda oluşan küllerin yanı sıra termik santrallerinde çevrelerinde bir kirlilik sebebi olarak meydana getirdiği uçucu külü vardır. Bununla ilgili yaptığımız araştırma sonucunda Türkiye de bulunan termik santrallerin yılda kaç ton kül ürettikleri resim bölümünde tablo 1 olarak ekledik. Bu tabloya baktığımızda 6 adet termik santralin toplamda yaklaşık 7,5 milyon ton/yıl ürettiğini görmekteyiz. Bu sayı göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Bu kadar ton külün ülkemizde değerlendirilebileceği farklı alanlar bulmak son derece önemlidir. Bu küllerin yaklaşık 3 milyon ton kadarı inşaat sektöründe beton ve çimento yapımında kullanılmaktadır. Geriye kalan kısmı ise kullanılmadan kalıyor.

Kullanım alanı kısıtlı olan büyük miktardaki uçucu küllerin değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Projemizde, bu uçucu küllerin verimsiz tarım alanlarında kullanılarak bitki yetiştirmesini hedefledik. Bu sayede toprakların verimli hale getirilebilmesi ve üzerinde çeşitli bitkilerin gelişmesi hem köylüye hem de ülkemize ekonomik açıdan katkı sağlayabilir.

Ülkemizin özellikle doğu bölgelerinde verimsiz toprakları sebebiyle tarım faaliyetleri yapılamamaktadır. Bu topraklar uçucu küller kullanarak verimli hale getirilebilirse bölge halkı için ayrı bir gelir kaynağı olabileceği kanısındayız.

Bu düşüncemizden yola çıkarak içerisinde çeşitli metallerin bulunduğu uçucu küllerin bitki gelişimindeki etkisi incelenmiştir. Ayrıca karşılaştırmalarımızı yaparken uçucu küllere alternatif olarak odun fırınlarından çıkan küllerin de bitki gelişimine etkisi olup olmadığına bakılmıştır.

Yapılan incelemeler sonucunda bu şekilde uçucu küllerden bitki yetiştirmeye yönelik daha önce çalışma yapılmamış olup, alanında ilktir.

Çilenti(1985); ilköğretimde fen ve teknoloji dersi diğer derslerden farklı kılan özelliği laboratuar çalışmaları ve bilimsel işlem basamakları olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle çalışmada kontrollü deney yapılmıştır.

Çalışmalar sırasında, proje danışman öğretmenimiz Serdal KARABULUT dan yardım alınmıştır.

Kullanılan yöntem:

Çalışmada bilimsel işlem basamakları uygulanmıştır. Proje konusu belirlenmiştir. Kaynak taraması ve gözlemler yapılmıştır. Kontrollü deneyler yapılarak veriler elde edilip kaydedilmiştir. Elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve ilişkilendirilmiştir.

DENEY GRUPLARININ OLUŞTURULMASI

Bitki gelişiminin gözlemlenmesi için Tere Bitkisi Tohumları kullanılmıştır.

7 adet özdeş saksı ve gübre içermeyen(verimsiz olması için) toprak alarak deney gruplarımızı oluşturduk.

Deney grubu: Kontrol grubu (toprak + tere tohumu)Deney grubu: % 10 uçucu kül + toprak + tere tohumuDeney grubu: % 30 uçucu kül + toprak + tere tohumuDeney grubu: % 50 uçucu kül + toprak + tere tohumuDeney grubu: % 10 odun kül + toprak + tere tohumuDeney grubu: % 30 odun kül + toprak + tere tohumuDeney grubu: % 50 odun kül + toprak + tere tohumu

Yukarıda belirlediğimiz oranlara göre kül ve topraklarımızı homojen bir şekilde karıştırıp saksılarımıza yerleştirdik. Daha sonra her bir saksımızın içine yaklaşık 20 tane tere tohumumuzu serptik. Üzerlerine bir miktar toprakla örttükten sonra saksılarımızı sulayarak tohumlarımızın çimlenmesi için tüm saksılarımızı aynı ortam koşullarına bıraktık. Saksılarımızın her gün eşit miktarda sulamasını yaptık. Deney gruplarını gözlemlemeye başladık.

Proje Bütçesi:

5 TL (Tere Tohumu)

Proje Çalışmasının Takvimi:

Proje konusunun belirlenmesi: 19.10.2012 – 25.10.2012

Kaynak taraması ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi: 26.10.2012 – 02.11.2012

Projenin amacı, hedefleri, yöntemi, uygulama adımları, çalışma takvimi ve beklenen

sonuçların tanımlanması: 02.11.2012 – 12.11.2012

Deney düzeneğinin hazırlanması ve ölçümlerin yapılması: 13.11.2012 – 27.12.2012

Verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların ortaya konması: 28.12.2012 – 04.01.2013

Ulaşılan Sonuçlar:

Kontrol grubu, uçucu kül ve odun külü bulunan topraklarda yetiştirdiğimiz terelerimize ait sonuçlarımız tablo haline getirilip resim bölümüne eklenmiştir.(tablo 2)

Bu sonuçlarımızı baktığımızda kontrol grubunda 20. gün sonunda çimlenme gerçekleşmiştir. Ancak 45. gün sonunda bitkinin yaprakları oluşmamıştır. Yani bitkinin gelişim göstermediği gözlemlenmiştir.

% 10luk uçucu kül deney grubu en iyi gelişimi gösterirken, % 30luk uçucu kül deney grubunda az gelişim gösterdi. % 50lik ise yaprakları diğerlerinden farklı olarak ince telli gelişim gösterdi.

% 10luk odun külü deney grubu gelişim gösterirken, % 30luk odun külü deney grubunda az gelişim gösterdi. % 50lik ise yaprakları diğerlerinden farklı olarak ince telli gelişim gösterdi.

Sonuçların Değerlendirilmesi:

Kontrol grubundaki bitkimizde gelişim olmadı. Bu nedeni olarak toprağın verimsizliğinden kaynaklandığını düşünmekteyiz.

% 10 uçucu kül içeren saksımızda en iyi bitki gelişiminin olduğunu gözlemledik. Ancak % 30luk ve % 50lik uçucu kül deney gruplarında aynı gelişim olmadı. Bunun nedeni olarak uçucu külde bulunan ağır metallerden kaynaklandığı kanısındayız.

% 10luk odun külü içeren saksımızda 10. günde çimlenme gerçekleştiği, 45. günde ise bitkinin geliştiği gözlemlenmiştir. Ancak % 30luk ve % 50lik odun külü deney gruplarında aynı gelişim olmadı.

Sonuç olarak, uçucu küllerin ve odun küllerinin belirli oranlarda olumlu etki yaptığı görülmüştür. Ancak her iki grubu karşılaştırdığımızda uçucu küllerde daha olumlu etki yaptığı gözlemlenmiştir. Bununla beraber uçucu ve odun küllerinin her ikisinde de toprağa karıştırdığımız oran arttığında aynı olumlu etki yapamadığı anlaşılmıştır. Bu yüzden verimsiz toprakların bulunduğu bölgelerde uçucu küllerin ve odun küllerinin kullanılması toprağın veriminin arttıracağını düşünmekteyiz.

Kaynaklar:

http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-20589-35-barajlara-termik-santral-kulu.html

http://www.teknolojikarastirmalar.com/pdf/tr/03_2009_5_2_64_425.pdf

ÖZEL ESENKENT OKYANUS ORTAOKULU
TALATPAŞA CAD. YEŞİLIRMAK SOK. BAHÇEŞEHİR PAZARTÜRK KARŞISI NO:2 ESENKENT-ESENYURT/İSTANBUL
BİYOLOJİ – KÜLÜNDEN DOĞAN BITKI
BERFIN TİRE ÖYKÜ DEVELİOĞLU
SERDAL KARABULUT

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri