Fen Projesi – KARA TOPRAĞIN KARA GÜBRESİ

PROJENİN ADI: KARA TOPRAĞIN KARA GÜBRESİ

Projede görevli öğrenciler:Afra Nurgül Duman, Ayşegül Taşyürek

Projeyi Çalıştıran öğretmen: Şengül Sarıtepe

PROJENİN AMACI:

Projemizin amacı iki maddeden oluşuyor:

Çörek otunun zengin mineral içeriği ile doğal bir mineral gübre olarak bitki büyütülmesinde kullanılabileceğini ve böylelikle çevreye zarar vermeden daha iyi ürün elde edilebileceğini göstermekBitkilerin topraktan daha fazla mineral alabilmesini sağlamak için çörek otunun topraktan mineral alımını azaltan yüksek pH yı dengeleyici bir madde olarak kullanılabileceğini göstermek

PROJE ÖZETİ

Günümüzde çoğalan nüfus sonucu yerleşim alanlarının genişlemesi ile tarım alanlarının azalması, birim tarım alanından en yüksek verimi almayı zorunlu kılmaktadır. Bu durum daha fazla ürün elde edebilmede yeni arayışlar doğurmuştur. Bu zamana kadar bu amaçla doğal olmayan mineral gübreler çok yaygın bir biçimde kullanılmıştır. Ancak doğal olmayan bu gübreler toprakta yaşayan canlılar, toprak ve değerli yer altı suları için zamanla sıkıntı oluşturmakta, zarar vermektedir. Bu nedenle doğal mineral kaynaklarının,birim zamanda daha iyi verim alabilmek için bitki büyütülmesinde kullanılması daha çevre dostu bir tercihtir.

Topraklarda herhangi bir besin elementinin fazla miktarda bulunması başka bir besin elementinin alınmasını güçleştirir. Tarım için kullanılan topraklarımızın kireç oranı fazla olduğundangenelde pH’sı çok yüksektir. Yüksek orandaki kireç bütün mineralleri bağlar. Bu da bitkilerin gerekli mineralleri alımını azaltır.

Açık mavi renkli çiçekler açan ve 20-40 cm boyunda bir senelik, otsu bir bitki olan çörek

otunun pH?sı yaklaşık olarak 4.6 dır.Canlı için çok gerekli 50’den fazla bileşik içerir. İçerisinde protein 21%,karbonhidratlar 35% , yağlar 35-38% oranında bulunur.Siyah renkli ve oval şekilli olan tohumları bugüne kadar pek çok çalışmada kullanılmıştır. İnsanlarda yapılan çalışmalarda zengin mineral ve vitamin içeriği ile büyüme gelişmeyi arttırıcı, tümör hücrelerinin bölünmesini baskılayıcı etkileri görülmüştür.

Projemizdetüm bu bilgilerden yola çıkılarak proje içeriği oluşturulmuş ve kontrollü deneylerle proje yürütülmüştür.Bu zamana kadar yapılan çalışmalarda bitki büyümesi, sadece bitki öz sularının zengin mineral içeriği ile desteklenerek arttırılmaya çalışılmıştır. Ancak bitki toprağının mineraller açısından zenginleştirilmesi tek başına yeterli değildir. Bitkinin iyi büyüyebilmesi için toprağa ilave edilen bu mineralleri iyi alabilmesi gerekir.Dolayısıyla bitkinin daha hızlı ve daha iyi gelişmesini sağlamak için toprak pH?sını dengeleyerek bitkinin mineral alabilirliğini arttırmak gerekir.Bizim çalışmamızda diğer çalışmalardan farklı olarak çörek otu tohumları kullanılarak topraktaki yüksek pH?nınçörekotunun düşük pH?sı ile dengelenerek bitkinin topraktan daha fazla mineral almasının sağlanabilirliğiaraştırıldı.Ayrıca çörek otu tohumlarının yüksek besin içeriği ile de yapay mineral gübrelere alternatif olarak doğal bir bitki mineralgübre kaynağı olarak kullanılabileceğinin,bu sayede birim zamanda elde edilen ürün miktarının ve kalitesinin arttırılabileceğinin gösterilmesi hedeflendi.Bu sayede tarımda yüksek verim elde etmek amacıyla kullanılan çevreye zararlı olabilen yapay mineral gübreler yerine düşük maliyetli ve çevre dostu olan çörek otunun hem doğal bir mineral gübre hem de topraktan mineral alımını arttırıcı bir madde olarak kullanılabilirliği gösterildi

Çalışmalar sırasında Fatih Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü?nden Biyolog Nurdan Bülbül?den destek alındı.

KULLANILAN YÖNTEM

Projede nohut, mercimek ve fasulye tohumları kullanılarak kontrollü deney düzenekleri oluşturulmuş ve zamana bağlı olarak sonuçları gözlemlenmiştir. Deneylerde ortam koşulları sabit tutularak farklı bitki tohumları farklı yoğunlukta çörek otu suyu ile çimlendirilmiş ve toprağa ekilip sulanmıştır, bu suyun bitki büyümesine olan etkisi tespit edilmiştir.

Deneyde öncelikle farklı ağırlıktaki (10 gr, 25 gr, 50 gr,100 gr) çörek otu tohumları 3 dakika kadar 1 er litrelik içme suları içerisinde kaynatılarak farklı yoğunlukta çörek otu suları hazırlanmıştır. 10 ar adet fasulye, mercimek ve nohut tohumları farklı kaplara koyulmuştur. Her tohum örneğinden 10 ar tanesi (örneğin fasulye tohumundan 5 ayrı kaba 10 ar tane olacak şekilde) ayrı kaplarda pamuk arasına yerleştirilip farklı yoğunluktaki 4 çörek otu suyu ve normal içme suyu (kontrol grubu için) ile eşit hacimlerde ıslatılıp gölgede çimlenmeye bırakılmıştır. Düzenli aralıklarla çimlenme hızları ve oranları takip edilmiştir.

Çimlenen tohumlardan 1 er adet alınıp özdeş kaplara toprak içerisine ekilmiş ve önceden kullanılan çörek otu suları ve içme suyu ile sulamaya devam edilmiştir. 4 hafta sonunda bitki boyları şu şekildeydi:

Çörek otu suyu 10 gr/lt 25 gr/ 50 gr/lt 100 gr/lt Kontrol

Fasulye 6 cm 11cm 16 cm 28 cm 3cm

Mercimek 1 cm 4 cm 8 cm 11 cm 8 cm

Nohut 6 cm 7 cm 8 cm, 10 cm 3 cm

ULAŞILAN SONUÇLAR

Çörek otu ile ıslatılarak çimlendirilen tohumlarda kontrol grupları ile kıyaslandığında,x sudaki çörek otu miktarı arttıkça çimlenmenin daha yavaş olduğu ve yeşeren filiz boylarının kısaldığı ancak toprağa ekildikten sonra bunun tam tersine bitki büyüme ve gelişmesinin çörek otu miktarıyla paralel olarak arttığı görülmüştür. Daha yüksek ağırlıkta çörek otu içeren suyla sulanan bitkilerin köklerinin, gövde boylarının ve yaprak büyüklüklerinin düşük ağırlıktakilere göre giderek daha iyi gelişmiş olduğu gözlemlenmiştir.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çörek otu toprağa ekilmiş olan bitkilerin büyümesini arttırmaktadır. Çimlenme sırasında aynı verimi göstermezken toprağa ekilmiş olan bitkilerde bu etkiyi göstermesi toprak pH?sını değiştirerek bitkinin mineral alımını arttırmasına ve kendi zengin mineral içeriği ile de bunu desteklemesine bağlıgörülmüştür.Böylece çörek otu hem bir doğal mineral gübre olarak hem de toprak pH sını dengeleyerek mineral alımını arttırıcı bir madde olarak tarımda kullanılabilir. Bu sayede ekilen ürünlerden yapay kimyasal gübrelerle çevreye zarar vermeksizin daha verimli mahsul alınabilir.

.
Kaynak: http://www.coreklen.com/2008/12/corek-otu-bilesim-besin-degeri-icerigi_31.html#ixzz1iw60Y1nK

Kaynak:http://www.coreklen.com/2008/12/corek-otu-bilesim-besin-degeri-icerigi_31.html ixzz1iw5IFQvF

http://www.agaclar.net/forum/bitkiler-hakkinda-genel-konusmalar/6969.htm

http://corekotufaydalari.com/

ÖZEL TOPKAPI FETİH ORTAOKULU
MALTEPE MAH. EDİRNE ÇIRPICI YOLU NO:3 ZEYTİNBURNU – İSTANBUL
BİYOLOJİ – KARA TOPRAĞIN KARA GÜBRESİ
AFRA NURGÜL DUMAN AYŞEGÜL TAŞYÜREK
ŞENGÜL SARITEPE

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri