Fen Projesi – DOĞAL ANTIBIYOTIKLER METALLERI EMDILER

PROJE ADI:DOĞAL ANTIBIYOTIKLER METALLERI EMDILER

PROJE AMACI:Bu çalışmadaki amacımız;sulu ortamlardan metal iyonlarının gideriminde alternatif bir iyileştirme malzemesi olan soğan ve sarımsak atıklarını doğal biyosorbent olarak kullanmaktır

Doğal biyosorbent olarak Türkiyede üretim gücü yüksek soğan ve sarımsak bitkileri tercih edilmiştir.Elden çıkarılamayan soğan yaş sebzesi ne yazık ki depolarda çürümeye terk edilmektedir.Oysa ki atık suların arıtılmasında kimyasal maddeler yerine soğan kurularının kullanılması ülke ekonomisi ve halk sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Atık su arıtımındaki temel hedef atık su arıtımı yapılırken halk sağlığına ve ekolojik dengeye olabilecek olumsuz etkilerin en az düzeye indirilmesidir .Atığın atıkla giderilmesi çevreci bir yaklaşım olmakla beraber ucuzluğu göz önüne alındığında ekonomik açıdan da kazançlar sağlamaktadır.

GİRİŞ:

Teknolojinin gelişmesiyle artan ağır metal kullanımı çeşitli çevre sorunlarını da beraberindegetirmektedir. Ağır metaller gerek topraktan çıkarılırken gerekse işlenip mamul haline dönüştürülürken sulara metal iyonları karışırlar. Özellikle, çeşitli endüstrilerde kullanılan ağır metal atıklarının suya karışması kalıcı toksik etkiye sahip atıksuların oluşmasına neden olmaktadır.Metallerin ekolojik sisteme ve özellikle insan vücuduna etkileri oldukça önemlidir. Bu maddelerin bazıları nükleik asitlerle olan zararlı etkileşimleri sonucu kanserojen etki oluştururlar.Bu nedenle en yüksek yayınıma sahip olan kurşun, toksikolojik olarak en büyük hasara yol açan ve kanserojen özellik gösteren kalay ve demir elementlerinin kullanılan biyosorbentlerle absorbe edilmesi araştırılmıştır.

Sarımsak (Allium sativum), Alliaceae (zambakgiller) familyasına dahil, Allium cinsinden bir soğanlı bitki türüdür. 25-100 cm yüksekliğe kadar boy atar. Yapraklarında, saplarında ve toprak altındaki soğanında özel ve keskin kokulu uçucu bir yağ bulunur Sarımsak yıllık bir bitkidir. Sarımsakta, şekerler,fermentler, protein, fosfor, demir ile A, B, C Vitaminleri bulunur.

Soğan (Allium cepa), Onu doğrarken gözyaşlarını tutmak ne mümkün… Gözlerden yaş gelmesine sebep olan yapısında kükürt bulunan propanthial-S-oksit maddesidir.Yapısında alicin ve sülfür maddeleri içermektedir.

PROJENİN HEDEFLERİ

Soğan ve sarımsak bitki atıklarının kurutularak,kimyasal bileşimlerinin biyosorbent özelliği olduğunu,ağır metaller içeren endüstriyel atık sularının arıtılmasında kullanılarak çevreci,ekonomik ve pratik bir yöntem göstermeyi hedefledik.Ayrıca çeşitli kimyasallarla gerçekleştirilen ağır metal arıtımlarına alternatif ve çevre dostu olan bu yöntemin halk sağlığının ve ekonominin korunmasına destek olmasını sağlamak hedeflerimiz arasındadır.

Kullanılan Yöntemler

Hazır ve kolaylıkla bulunabilen biyokütle artıkları olan soğan ve sarımsak bitkilerini bünyelerinde çeşitli fonksiyonel gruplar bulundurdukları için katyon değiştirme özelliği göstermektedirler.Bu yüzden ağır metal biyosorbsiyonunda kullanılabilirliği araştırılmıştır.Projemizde lignin içeren soğan ve sarımsak bitkileri kullanıldı.Biyokütleler bir gece boyunca 60 C de kurutulmuş ve ardından farklı boyutlardaki eleklerden elenmiştir.Böylece soğan ve sarımsak bitkilerinin kurutulmuş tozları elde edilmiş,sarı döküm sanayisinden alınan 250 ml lik ağir metal iceren su numune örneklerinden birincisine 5g soğan,ikincisine 5g sarımsak tozu eklenerek,üçünçü numune ise biyosorbent eklenmeden analiz edildi.Laboratuvara teslim edilen örnekler katı partiküller içerdiği için ilk önce süzüldü. Elde edilen sıvı kısımdan SM 3030K EPA 6020 A metoduna göre uygun bir miktarda alınarak kapalı mikrodalga çözünürleştirme sisteminde nitrik asit ilavesiyle tamamen çözünürleştirildi. Çözünürleştirme işlemi sonrasında uygun bir hacme saf su ile tamamlanarak Kalay, Demir ve Kurşun miktarları ICP MS cihazında analiz edildi. Cihazda çizilen kalibrasyon eğrisi ile cihazın yazılımı tarafından elementlerin miktarları hesaplandı.

Proje Takvimi

Literatür Taraması : 15 Kasım ? 12 Aralık

Gerekli Materyallerin Temin Edilmesi : 15 Aralık ? 12 Ocak

Analiz ve Sonuçların Değerlendirilmesi : 15 Ocak ? 25 Ocak

Sonuçların Değerlendirilmesi:

ÇEVRE ENDÜSTRİYELANALİZ LABORATUARLARINDA yapılan analiz sonucuyla,biyosorbent olarak kullanılan soğan ve sarımsağın,ağır metaller bulunduran su örneğinden kalay,demir ve kurşun elementlerini absorbe ettiği İSPATLANMIŞTIR.

Sonuç olarak,ağır metal içeren sulardaki metallerin soğan ve sarımsağın biyosorbent olarak kullanılmasıyla minimize edildiği görülmüştür.bu sayede hem çevrede tarımsal atıkların yaratacağı kirlilik potansiyeli düşürülecek,hem de ağır metal gideriminde ucuz,kolay bulunabilir bir alternatif biyosorbent geliştirilmiş olacaktır.SANAYİMİZDE UYGULANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MATERYAL GELİŞTİRMİŞ OLUYORUZ.

Kaynaklar

www.tubıtak.gov.tr. www.bılimteknik.com.tr

ÖZEL UĞUR ORTAOKULU
AKASYA SOK.NO:34 BEŞYOL SEFAKÖY-KÜÇÜKÇEKMECE-İSTANBUL
KİMYA – DOĞAL ANTIBIYOTIKLER METALLERI EMDILER
ÜLKÜ CEREN ALBAYRAK
SELİN DİKMEN

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri