Fen Projesi – DIŞI İÇİNDEN DEĞERLİ

Proje amacı:

Nar kabuğunun baklagillerdeki hücre bölünmesi üzerine etkisini araştırmak ve kanserli hücreler için kullanılmasını teşvik etmek

Giriş:

Çindeki Instutute of hygiene and Environmental Medicine kuruluşunun yaptığı son araştırmalara göre nar kabuğu suyuna göre daha fazla oranda değerli bileşikler içermektedir. Yani nar suyu bir ilaç gibi sağlığımız için faydalıdır ancak kabuğu suyundan daha fazla değerlidir. Nar kabuğu içinde bulunan ellagik asit, başta göğüs kanseri olmak üzere hemen hemen tüm kanser türlerini hem önleyici hem de iyileştirici faydalar sağlamaktadır. Nar kabuğundaki flavanoitler, fenolik bileşikler ve antioksantlar suyundan çok daha fazla miktardadır. Bununda ötesinde ellagik asit sayesinde nar kabuğunun, kanser hastalığına karşı çok önemli koruyucu ve hatta kanseri tedavi edici özellikleri olduğu da göstermektedir. Bununla ilgili literatürde çok fazla makale yayınlanmıştır.

Nar meyve kabuğunun kanser hücrelerinin çoğalmasını inhibe eden ellajik asit ve gallik asit başta olmak üzere pek çok polifenolik madde içerdiği tesbit edilmiştir. ( 7,17,18 )

Bu bilgilerden yola çıkarak nar kabuğu içerisindeki polifenolik bileşiklerin baklagillerin hücre bölünmesi üzerindeki yavaşlatıcı etkisi araştırılmak istenmiştir. Daha önce yeşil çayın hücre bölünmesi üzerine etkisi ile ilgili proje yapılmıştır. Bizim projemiz içerisinde daha farklı bileşikler ve daha fazla antioksidan madde içeren nar kabuğuyla yapılmış olup diğer projelerden farklılık göstermektedir.

Projede kullanılan nar kabukları meşhur Adıyaman ( Gerger ) narından elde edilmiştir.

Kullanılan Yöntem:

Bilimsel işlem basamakları uygulanmıştır.( kontrollü deney gözlem yapma,verileri toplayıp kaydetme , çimlendirme sulama ölçüm yapma, karşılaştırma ve karar verme yöntemleri kullanılmıştır ) 2 ayrı kontrol ve deney grubu belirlenmiştir. Diğer değişkenler sabit tutulmuştur ve sadece sulama sıvısının etkisi incelenmiştir

Nar kabuğu suyunun baklagil tohumlarının çimlenmesine ve büyümesine etkisini incelemek için 2 adet özdeş saksı, toprak , nar kabuğu suyu, fasulye ve nohut tohumları ve su kullanılmıştır.

Öncelikle 6,7 adet nar kabuğu bir tencerede iyice kaynatılmış sonra soğumaya bırakılmış ve süzülerek nar kabuğu suyu elde edilmiştir. Özdeş iki saksıya ayrı ayrı ve eşit sayıda fasulye tohumları ekilip deney grubu nar kabuğu suyuyla kontrol grubu içme suyuyla sulanmıştır. Sulama sıvıları farklı olup geriye kalan sıcaklık, ışık şiddeti, tohum, toprak ve saksıların özdeş olmasına dikkat edilmiştir. Tohumlar çimlendikten sonra boyları düzenli aralıklarla ölçülmüş, yaprak ayası genişlikleri incelenmiştir.

Nitel ve nicel gözlemler sonucunda 4 haftalık fasulye tohumları incelenerek toplam 6 adet fasulye tohumundan içme suyu ile sulananlardan 5, nar kabuğu suyu ile sulananlardan ise 3 fasulye tohumunun çimlendiği birinin de çimlendikten sonra büyümesinin durduğu gözlenmiştir. Su ile sulananların en uzunu 34 cm, nar kabuğu suyu ile sulananların en uzunu 25 cm olarak ölçülmüştür. Ayrıca nar kabuğu suyu ile sulananların yaprak ayalarının genişliğinin az ve soluk oldukları gözlenmişitr.

Proje bütçesi:

35 TL. ( Saksılar, baklagil tohumları, nar kabukları ve poster tanıtım hazırlıkları )

Proje çalışmasının takvimi:

24 Ekim- 21 Kasım : Literatür taraması

5 Aralık- 16 Ocak : projenin uygulanması

Ulaşılan sonuçlar:

Nar kabuğu suyuyla sulanan baklagillerin ( fasulye ) sayı olarak daha azının çimlendiği, çimlenmenin daha geç meydana geldiği, boylarının daha kısa olduğu, yaprak ayalarının daha dar ve renklerinin soluk olduğu görülmüştür.

Sonuçların değerlendirilmesi:

Baklagillerde gördüğümüz üzere nar kabuğu suyu hücre bölünmesini yavaşlatmaktadır. Dolayısıyla nar kabuğu suyu kanserli hücrelerin çoğalmasına engel olabilir sonucuna varılabilir.

Böylece kanserli hücrelere hiçbir yan etkisi olamayan nar kabuğu gibi doğal yollarla müdahale etme yolları açılabilir.

Kaynaklar:

DİKMEN M. , ÖZTÜRK N. , ÖZTÜRK Y. ( 2008 ), Nar meyve kabuğu ekstresinin MCF-7 hücre proliferasyonu üzerine sitotoksik ve inhibitör etkileri , Ankara Ecz. Fak. Derg. 37 (3), 179-190

www.gazi.academia.edu/ibrahimUSLU/Posts ( Prof.Dr. İbrahim USLU )

www.okubil.com

www.bitkiselkütüphane.com

www.hekimbilgisi.com

www.sagliklibilgi.net

www.dogalsaglikliyaşamrehberiniz.blogspot.com

Elmacık Ortaokulu
Elmacık Köyü
BİYOLOJİ – DIŞI İÇİNDEN DEĞERLİ
İSMAİL CEM GÖKSU CEM GÖKSU AHMET KORKMAZER

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri