Fen Projesi – DEPREM KALINTILARININ CANLI YAŞAMINA ETKİSİ

PROJENİN ADI: DEPREM KALINTILARININ CANLI YAŞAMINA ETKİSİ

PROJENİN AMACI

Depremde yıkılan binalardaki metal ,boya ,kireç artıklarının sulara karışması sonucu çevredeki canlı yaşamının nasıl etkilendiğini araştırmak.

GİRİŞ

Depremler meydana geldikleri anda çok büyük can ve mal kaybına neden olurken büyük çevresel problemlere de neden olmaktadırlar.Depremde zarar gören nesnelerin tümü geri dönüşüme başvurmadan çöp olarak atılır.Bu çöplerin % 70?i beton,harç,demir doğrama,alüminyum çerçevelerden oluşurken %20?si kağıt ve tahtadan oluşmaktadır(Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği)

Yıkılan binaların yapısında bulunan demir,çimento,boya atıkları belli bir süre sonra yağmurun yağması ile birlikte su ve toprağa karışmaktadır..

Hazırlanan bu proje ile,uzun süre kaldırılmayan ,tam temizlenmeyen bina atıklarının yağmur suları ile toprağa karışması sonucu bitkilerin gelişimlerine olan etkileri araştırılmak istenmektedir.

Projenin hazırlanması sırasında her hangi bir kişi ve kurumdan yardım alınmamıştır.

KULLANILAN YÖNTEM

Çalışma sırasında bilimsel çalışma yöntem ve teknikleri uygulanmıştır. Araştırma ?inceleme,gözlem yapma ,kontrollü deney,veri toplama,karar verme yöntemlerinden faydalanılmıştır.

Projeye demir,kireç,boya atıkları toplanarak başlandı. Toplananlar yağmur suyu içerisinde 1gün bekletildi. İki ayrı saksıya aynı özellikte toprak konuldu.Aynı miktarda fasulye tohumu ekildi.Bir saksı temiz yağmur suyu(kontrol grubu) ile diğer saksı atıkları içeren yağmur suyu(deney grubu) ile sulandı.2 Hafta sonunda temiz su ile sulanan saksıda tohumlar çıkmaya ve büyümeye başladı. Yağmur suyu ile sulanan saksıda 1 ay sonunda çok az miktarda fasulye bitkisi renkleri sarı olarak çıkmaya başladı. 2 ay sonunda yağmur suyu ile sulanan bitkinin gelişiminin normal su ile sulanan bitkinin gelişimine göre daha yavaş olduğu gözlendi.

PROJE BÜTÇESİ: Tohum ve saksı için toplam 4TL harcama yapılmıştır.

PROJENİN SONUCU

Depremde yıkılan bina atıkları sulara karışarak bitkilerin gelişimini yavaşlatmakta ve bitki yapısında değişiklik meydana getirmektedir..

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Deprem atıkları çevrede yağmurun yağması ile birlikte toprak ve sulara karışarak önemli bir çevre kirlenmesine neden olmaktadır.Bu kirlenme sonucu canlıların gelişimi olumsuz etkilenmektedir.Bu nedenle canlılar gelişiminin çok fazla olumsuz etkilenmemesi için deprem atıklarının en kısa sürede ve tam olarak temizlenmesi ve atıkların geri dönüşümde değerlenmesi gerekmektedir.

ÇALIŞMA TAKVİMİ:

Ekim 4 .hafta:Proje konusu belirlenip,kaynak araştırması yapıldı

Kasım 1. hafta:Bitkiler alındı.

Kasım-Aralık:Proje uygulandı.

Ocak 2 hafta:Proje tamamlandı

KAYNAKLAR

1.www.members.com.edu.tr/hpalabıyık/makale/d2.pdf

2.Afetlerde atık yönetimi(Prof.Dr.Mustafa ÖZTÜRK)

3.www.cekud.org

BAŞİSKELE
Bahçecik İsmail Hakkı Tonguç İlköğretim Okulu
BİYOLOJİ – DEPREM KALINTILARININ CANLI YAŞAMINA ETKİSİ
SALİHA YEŞİLTAŞ

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri