Fen Projesi – BİTMİŞ PİL DAHA ZARARLI

PROJENİN ADI: BİTMİŞ PİL DAHA ZARARLI

Amaç: şarjı bitmiş pil ile bitmemiş pil arasında, çevreye verdiği zarar açısından arasında bir farklılık varmı gözlemlemek.

Giriş: pillerdeki kimyasal maddelerin çevreye verdiği zararı hep duyuyoruz ve okuyoruz. İnternetten yaptığımız araştırmalar sonucu pillerin içindeki civa kurşun nikel gibi ağır metaller bulunduğunu ve bu metallerin çevreye çok zarar verdiğini okuduk. Piller cıva, kadmiyum, kurşun, çinko, mangan, lityum, demir, nikel, kobalt ve kimyasal maddelerden üretilir. Bu pillerin gelişigüzel çöplere atılması, doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi çevre açısından büyük tehlikeler yaratır. Metaller toprağa ve oradan da yeraltı sularına karışabilir. En başta toprak kullanılmaz hale gelir ve metallerin yarattığı su kirliliği sudaki ekosistemi alt üst eder. Etkilenen sadece su ekosistemi değil, aslında tüm ekosistemdir. Zaman içerisinde bu etkiler insanlar üzerinde de görülür. Atık pillerin sebep olduğu hastalıklar başında, nörolojik bozukluklar, merkezi sinir sistemi hastalıkları, kanser, böbrek ve karaciğer hastalıkları gelir. Pillerin içindeki tüm maddelerin zararı kimi zaman öldürücü boyuta ulaşabilir. Maddeler daha önce de belirtildiği gibi toprağa karışarak hayvanların yediklerinden ya da sulardan insan vücuduna karışır. Ayrıca bir küçük kalem pil 4 metrekare toprak kirletir ve bu toprağı üretim yapamaz hale getirir. Yapmış olduğumuz literatür taramasında hep bitmiş pillerin çevreye verdiği zararla ilgili yazılar bulduk. Bitmiş pillerinmi yoksa normal pillerinmi çevreye daha zararlı oğlunu anlamak için bu çalışmayı yaptık.

Yöntem: deneyimizi gerçekleştirmek için 3 adet saksıya aynı miktar toprak koyduk. 1.saksıya çimlendirilmiş 8 adet nohut tohumu ektik ve bu saksıdaki bitkileri kontrol grubu olarak belirledik. 2.saksının toprağına 3 adet normal pili parçalayıp 10 cm derine gömdük ve üzerine 8 adet çimlenmiş nohut tohumu diktik. 3çsaksının toprağına 3 adet bitmiş pili parçalayıp 10 cm derine gömdük ve üzerine 8 adet çimlenmiş nohut tohumunu diktik. 20 gün boyunca saksılarımızı gözlemledik.

Bütçe: 5 TL

Çalışma takvimi:

7 Kasım- 16 Kasım kaynak taraması

19 Kasım- 23 Kasım projenin belirlenmesi

14 Aralık- 28 Aralık malzeme temini

1 Ocak- 20 Ocak bitkilerin büyümesini gözlemlemek ve günlük tutmak

23 Ocak raporun yazılması

Sonuçlar:

Gözlemlerimiz sonucunda kontrol saksısındaki nohutların daha hızlı büyüdüğünü gözlemledik. Bitmiş pillerin bulunduğu topraktaki nohutların daha yavaş büyüdüğünü gözlemledik.

Sonuçların değerlendirilmesi:

Yapmış olduğumuz bu çalışmayla pillerin bitkilere zararlı olduğunu kesin olarak anladık. Ayrıca bitmiş pillerin bitmemiş pillerden daha zararlı olduğunu gördük. Bitmiş pillerimizi kesinlikle dışarıya atmamamız gerektiğini, özel olarak yapılmış pil toplama kutularına koymamız gerektiğini anladık.

Kaynakça:

http://tr.wikipedia.org/wiki/Pil_geri_d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%C3%BC

http://www.vitaminegitim.com/ilkogretim/atik-pillerin-cevreye-ve-insan-sagligina-verdigi-zararlar?i=40040307OE02

http://www.obi.bilkent.edu.tr/ekookul/pdf/atikpiller.pdf

Küçük Hasan Ortaokulu
MİMAR SİNAN MAH.DUMLUPINAR CAD.
BİYOLOJİ – BİTMİŞ PİL DAHA ZARARLI
İLKNUR PARLAK
DERYA GÖK ALTUN

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri