Fen Projesi – BİTKİ KENDİ KENDİNE YETER

PROJENİN AMACI: Bitkilerin yapraklarından bitkisel gübreler elde etmek

PROJENİN HEDEFLERİ:

1.DAHA EKONOMİK BİTKİ ÜRETİM SAHALARI OLUŞTURMAK

2.BİTKİLERİN YAPRAKLARINDAN FAYDALANMAK

Projenin özeti: Sanayileşme, kentleşme, erozyon gibi nedenlerle dünyadaki ekilebilir tarım alanları giderek azalmakta, buna karşın nüfus artışına paralel olarak gıda maddesi ihtiyacı sürekli artmaktadır. Bu soruna çare olarak birim alandan en yüksek verimli ve kaliteli ürün elde edebilmek için yeni yöntem ve metotlar geliştirmek, toprak ve bitkinin sağlığını koruyabilmenin çeşitli yollarını aranmalıdır. Bitkilerin topraktan sömürdüğü besin elementlerinin geri iade edilmesi gerekir. Aksi halde toprak gittikçe verimsizleşecek ve elde edilen ürün gün geçtikçe azalacaktır. Bitkinin topraktan sömürdüğü bu besin maddelerin yaprağın tekrar gübre olarak kullanılması ile önleyebiliriz. Bu amaçla sonbaharda dökülen yapraklardan bitkisel gübreler elde ederek bu sorunlara çare aradık. Proje kapsamında sonbaharda dökülen dut ağacının yapraklarını topladık. Topladığımız yaprakları rondo ile ezerek püre haline getirdik. Aynı türden olan iki saksı bitkisinden 1.saksı bitkisine 30 gün boyunca 2 günde bir su verildi. 2. saksıya ise yaprakların ezilmesiyle elde ettiğimiz püre ve su 2günlük arayla verildi.30 gün sonun da 1. Saksı bitkisinin boyu 7 cm artığı görüldü. 2. saksı bitkisinde 13 cm artığı görüldü. Bu bize bitkilerin gelişimde bitkilerinin yapraklarının da gübre olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

Proje Bütçesi: 2saksı bitkisi +5litre su+1kağıt+1kalem 21.50 TL.

Proje Çalışmasının Takvimi: 26.11.2012 bu benim eserim proje yarışmasının öğrencilere tanıtılması ve projenin başlaması

03.12.2012 projenin öğrenci tarafından bulunup geliştirilmesi

18.01.2013 projenin bitişi ve başvurunun yapılması

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bitkilerde_b%C3%BCy%C3%BCme

ADIYAMAN BESNİ
Uzunkuyu Ortaokulu
Uzunkuyu Köyü
BİYOLOJİ – BİTKİ KENDİ KENDİNE YETER
ÖMER FARUK OKUTAN
METİN DAYAN

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri