Fen Projesi – ALTERNATİF BİR YAKIT

PROJENİN ADI: ALTERNATİF BİR YAKIT

PROJENİN AMACI :

Atık lastiğin bir başka endüstriyel ürün olarak kullanılabilmesini sağlayarak, ülke olarak petrole olan bağımlılığımızı azaltacak bir seçenek sunmaktır.

GİRİŞ :

Ulaşımın %95 inin karayoluyla yapıldığı ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak oluşan 180.000 ton atık lastikten çok az bir kısmı çimento fabrikalarında, termik santrallerde yakıt olarak kullanılmakta büyük bir bölümü ise doğaya atılarak veya açık havada yakılarak çok büyük çevre sorunu oluşturmaktadır. Ayrıca atık lastikler yanıcı madde oldukları için, depolanması işleminde özel güvenlik tedbirleri alınması gerekmekte bu da depolama maliyetini arttırmaktadır. Bu da atık lastiklerin bertaraf edilmesinin önemini göstermektedir.

Piroliz uygulaması sonucunda geri dönüşüm işlemine giren lastik miktarına ve cinsine göre %35-42 oranında pirolitik yağ elde edilir. Biz de pirolitik yağdan ham petrole eşdeğer özelliklerde piroliz ürünü organik madde elde ettik. ASTM D86 metoduna göre 100 ml lik pirolitik yağdan rafinerilerde kullanılmak üzere 10 ml benzin, 70 ml motorin, 15 ml fuel oil(4 numara) hammaddeleri potansiyeline sahip ürün elde ettik.

Çalışmamızda kullandığımız hurda lastik geri dönüşüm ürünleri En-Tek Geri Dönüşüm Ltd.Şti `den temin edilmiştir. Araştırmalarımız ve talebimiz doğrultusunda pirolitik yağ Vitsan Gözetim Mümessillik ve Ticaret A.Ş. (Sıvı yakıtlar analiz laboratuarı) tarafından analiz edilmiştir. Analiz sonuçları T.C İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Muzaffer Yaşar ile paylaşılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Analiz sonuçları Kocaeli Tüpraş – Rafineri ile elektronik ortamda paylaşılarak değerlendirilmiştir.

KULLANILAN YÖNTEM

Projemizde bilimsel çalışma yönteminin basamakları kullanılmıştır. Problem belirlenmiş, gözlem yapılmış, veriler toplanmış, hipotez kurulmuş, deneysel çalışmalar yapılmış, elde edilen veriler literatürdeki verilerle kıyaslanarak sonuca ulaşılmıştır. Bu doğrultuda;

Kaynak taraması yapıldı.İlgili kurum ve kişilerle irtibata geçildi.Atık lastikten elde edilen pirolitik yağın ASTM D86 metodu kullanılarak laboratuar analizi yapıldı.Pirolitik yağ distilasyon yöntemi ile benzin, motorin ve fuel oil(4 numara) hammaddesini oluşturan katmanlarına ayrıştırıldı.Her üç katman için viskozite tayini yapıldı.

PROJE BÜTÇESİ:

125 TL

PROJE ÇALIŞMASININ TAKVİMİ:

1-30 Kasım Problem tespiti, literatür taraması.

1-30 Aralık İlgili kurum ve kişilerle irtibata geçme, gerekli malzemelerin temini.

1- 15 Ocak Laboratuvar analizlerinin yapılması ve sonuçların yorumlanması.

15-21 Ocak Elde edilen verilen doğrultusunda proje kriterlerine göre raporun yazılması.

ULAŞILAN SONUÇLAR:

1. Atık lastikten elde edilen pirolitik yağın ASTM D86 metodu uygulanarak distilasyon aralığı tespit edildi.

2. Pirolitik yağdan yine distilasyon yöntemi ile elde edilen benzin, motorin ve fuel oil hammaddeleri için viskozite tayini yapıldı. Elde edilen sonuçlar ;

<150 OCdeki benzin hammaddesi için 0,852 cst150-350 OC aralığındaki motorin hammaddesi için 4,234 cst<350OC deki fuel oil (4 numara ) hammaddesi için 28,709 cst olarak hesaplanmıştır.SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:Projemizde ham petrole eşdeğer özelliklerde piroliz ürünü organik madde elde ettik. Elde edilen pirolitik yağın ASTM D86 analiz sonuçlarına göre; ilk %10 luk katmanın benzin, %10 ile %70 lik arasındaki katmanın motorin, %70-%100 arasındaki katmanın ise fuel oil (4 numara) hammaddesi olarak kullanılabilme potansiyeli olduğu tespit edilmiştir.KAYNAKLAR:1)Gönüllü, M.T.,Atık Lastiklerin Yönetimi, Katı Atık Geri Dönüşüm Teknolojileri Semineri, 9 Haziran 2004, İSO, İstanbul2)Yeşilata, B. ve ark, ?Atık Lastiklerin Geri Kazanımı ve Yalıtım Amaçlı Kullanımı Makale, 8 ocak 2008 (http://eng.harran.edu.tr)3)http://www.petrol.itu.edu.tr4)http://www.tupras.com.tr5)www.lasder.org.trÖZEL UĞUR ORTAOKULU AKASYA SOK.NO:34 BEŞYOL SEFAKÖY-KÜÇÜKÇEKMECE-İSTANBUL KİMYA - ALTERNATİF BİR YAKIT METE MACİT NURŞEN DEĞER ERDEMFen Projesi / Matematik Projesi Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması Bilim Şenliği Projeleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin