Fen Projesi – AÇ PENCERENİ, HAVADAKİ MİKROORGANİZMALAR TEHDİT ETMESİN SENİ?

PROJE ADI: AÇ PENCERENİ, HAVADAKİ MİKROORGANİZMALAR TEHDİT ETMESİN SENİ

PROJENİN AMACI:

Projenin amacı, kapalı ortam hava kirliğini gösteren önemli bir parametre OLAN HAVA MİKROORGANİZMA TOPLAM BAKTERİ, KÜF VE MAYA YÜKÜNÜ OKULUMUZDA ÖLÇEREK,öğrenci ve çalışanların maruz kaldığı hava kirletici mikroorganizma sayılarını ve havanın oluşturduğu muhtemel biyolojik tehlikeleri belirlemektir.Belirlemeler sonucunda arkadaşlarımıza bu durumun tehlikeleri,ortaya çıkabilecek hastalıklar ve bu durumu azaltmak için yapmaları gerekenler hakkında power-point destekli eğitici sunumlar gerçekleştirmek ve KONU HAKKINDA FARKIDALIĞIN OLUŞMASINA YARDIMCI OLMAK İÇİN BU ARAŞTIRMA YAPILMIŞTIR.Çünkü,bina içi havanın mikrobiyolojik açıdan kirlenmesi sonucunda ASTIM,ALLERJİK RİNİT,NEMLENDİRİCİ ATEŞİ,HASTA BİNA SENDROMU HBS VE BİRÇOK DEĞİŞİK HAVA KÖKENLİ İNFEKSİYONLAR görülebilir. Aşırı kalabalık ortam ve kötü yaşam koşullarına bağlı olarak aynı kapalı ortamı paylaşan kişilerde hastalıkların yayılımı daha kolay olmaktadır. mikrobiyolojik açıdan hava kirliliği konusunda bilgi sahibi olmak, bulaşma kaynağı olabilecek tuvalet, sıra, deterjan dispenserleri, lavabo, kapı kolları gibi kritik noktaların öneminin kavranması ve konu hakkında farkıdalığın oluşmasına yardımcı olmak için bu araştırma yapılmıştır.

GİRİŞ :

İç ortam hava kalitesi ile ilgili yurt dışı çalışmaların çok olmasına rağmen,Türkiye?de hava kirliliği ile ilgili yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır.Yapılan literatür çalışmasında okul dersliklerinde iç ortam hava kalitesi ile ilgili çalışmalar sıcaklık, bağıl nem, partikül madde miktarları gibi parametreler üzerinde yapılmıştır.PROJEMİZDE FARKLI OLARAK, havada mikroorganizma yükünü ölçülerek,arkadaşlarımıza bu konuyla ilgili bilinç kazandırılması hedeflenmiştir

Artan çevresel problemlerden bir tanesi de hava kirliliğidir.Dünya Sağlık Örgütü DSÖ, gelişmekte olan ülkelerin büyük şehirlerinde yaşayan insanların DSÖ?nün belirlediği düzeyin çok üzerinde bina dışı hava kirliliğine maruz kaldığını saptamıştı.Bu durum insan sağlığı açısından önemli sağlık problemlerine yol açabilmektedir.Bina dışı hava kirliliği ise bina içi ortamını kirleten bakteri,maya ve çeşitli mikroorganizma sayısını etkilemektedir Öğrenciler zamanlarının çoğunu bina içlerinde geçirdikleri için okul içi hava kirliliği de büyük öneme sahiptir.

HBS,hasta bina sendromu:

Hasta bina sendromu (HBS) belli bir binada yaşarken veya çalışırken ortaya çıkan ancak bu ortamdan uzaklaşınca kaybolan burun tıkanıklığı, akıntısı ve hapşırma, boğazda kuruluk gözlerde yanma ve sulanma, baş ağrısı ve bazen astım gibi belirtilerle seyreder.

KÜF mantarları:havada bulunan sporları nemli ve besinli ortamda çoğalarak meydana gelen mantarlardır. Binlerce çok küçük (mikroskobik) mantarın biraraya gelmesiyle oluşur. Küf yapmayı sağlarlar.Hastalık yapanları ise çok çeşitli hastalıklara yol açar. Hatta bu hastalıklar öldürücü olabilirler.

ASTIM: solunum yollarının süregelen bir iltihap sonucu aşırı derecede duyarlı olmasına ve bazı etkenlerle zaman zaman daralmasına neden olan bir solunum yolu hastalığıdır.

ALLERJİK RİNİT: Rinit burun iç kısmını döşeyen ve mukoza adı verilen dokunun iltihabi reaksiyonudur. Rinitlerin yaklaşık yarısı alerjiye bağlıdır. Alerjik rinit, ortamda bulunan bir alerjenin, nefes alma sırasında burna alınıp, burnun iç yüzeyine yapışması ile bu alerjine karşı hassasiyeti olan kişilerin burnunda mikrobik olmayan bir iltihap sonucu ortaya çıkan şikayetler ve bulgulardırAllerjik rinit sebep olan alerjene göre mevsimsel polenler, bazı küf mantarları ve yılboyu süren ev tozu akarı, hayvan deri döküntüsü ve tüyleri, bazı küf mantarları olarak sınıflandırılabilir

KULLANILAN YÖNTEM: İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi?nde 20 derslik kapasiteli bir okulda MAS-100 Eco Hava Örnekleyici cihazla numune alarak havanın metreküpündeki toplam bakteri sayısı ve toplam küf ve maya sayısı belirlenmiştir. İstanbul Aydın Üniversitesi Laboratuvar?larında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğr. Gör. Dr. Ayla ÜNVER ALÇAY tarafından yapılan analiz sonuçlarında,kalabalık olan sınıflar ve koridorlardaki iç ortam hava kalitesi sayısı daha az olan sınıflara göre daha düşük çıktığı,tuvalet, sıra yüzeyleri,merdiven kolları,sabunluk,çeşme başları ve kapı kolları gibi ortak kullanımı fazla olan yüzeylerde mikroorganizma sayısının arttığı İSPATLANMIŞTIR.

PROJE BÜTÇESİ: 45 TL

PROJE ÇALIŞMA TAKVİMİ:

Literatür çalışması: 5-25 ekim

Gerekli malzeme temini:27 ekim-23 kasım

Ölçümlerin gerçekleştirilmesi : 3-7 aralık

Analiz sonuçları : 8-15 aralık

SONUÇLAR VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRMESİ:

Merck MAS-100 Eco Hava Örnekleyici Cihaz ile alınan hava örnekleri ve svabla alınan sürüntüler etüvde inkübe edilerek (Toplam Bakteri için 48 saat 30 °C?de, Küf ve Maya için 20-25 °C?de 7 gün) sonuçlar koloni sayıcıda okunmuş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

Bu çalışmada hava içerisinde serbest halde veya maddelere bağlı şekilde bulunan mikroorganizmaların iç ortamlarda, dış ortamlara göre daha yüksek seviyede bulunduğu belirlenmiştir.İç ortamdaki bakteri ve mantarların seviyesinin artışına dış ortamdan içeriye kontrolsüz hava girişi, yetersiz havalandırma şartları, iç ortamda uygun olmayan sıcaklık-nem koşullarının bulunması gösterilebilir.BİZ OKULUMUZDA daha etkin temizlik ve dezenfeksiyon yapmanın, uygun havalandırma tesisatı şartları sağlamanın, bakteri ve mantarların seviyelerini azaltacak nem gideriminin yapılmasının önemini vurgulayan gereken bildirim sunum ve konuşmaları gerçekleştirdik.Arkadaşlarımızın,müdür yardımcısı ve müdürlerimizin almaları gereken pratik önlemleri,yapmaları gereken davranışları onlara ANLATTIK.İç ortam hava kalitesine gereken önem verilip daha sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için tüm Türkiye?de yeterli ve geniş çaplı çalışmaların başlatılması Bu mikroorganizma seviyelerinin azaltılması için FARKINDALIĞIN ARTTIRILARAK,YAPILMASI GEREKENLER HAKKINDA YETERLİ BİLGİ ve EĞİTİMİN VERİLMESİ ŞARTTIR.

KAYNAKLAR:

Ç. GÜLER, Z. ÇOBANOĞLU. (1994) Kapalı Ortam Hava Kirlenmesi. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü. ISBN 975-7572-57-8

A. ÖNAL, N. YALÇINOĞLU, S. ERBİL, N. SÖNMEZ,.K. NİZAMOĞLU, Ö. AYVAZ, Y. KIRANLIOĞLU, Ö. BORAL, G. GÜNGÖR. Bir Üniversitenin Dersliklerinde İç Hava Ortam Kalitesinin Değerlendirmesi. Halk Sağlığı Etkinlikleri – HASUDER, 15.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2012

ÖZEL UĞUR ORTAOKULU
AKASYA SOK.NO:34 BEŞYOL SEFAKÖY-KÜÇÜKÇEKMECE-İSTANBUL
KİMYA – AÇ PENCERENİ, HAVADAKİ MİKROORGANİZMALAR TEHDİT ETMESİN SENİ?
DİDEM PEKER İLAYDA YALÇINKAYA
SELİN DİKMEN

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin