Fen Proje Yarışmalarını Yararları Nelerdir ?

Fen Proje Yarışmalarını Yararları Nelerdir ?
1.Şu an ülkemiz de , ilerde fen ve teknolojiyi geliştirebilecek kabiliyet ve yeteneğe sahip yüz binlerce öğrenciye sahibiz.
Bunların kaçını tanıyoruz?
….
Bu alan da kendilerini yetiştirmeleri için teşvik ediyormuyuz?

Bu sorulara tam olarak cevap veremeyişimizin sebebi , öğrencilerimizin kuru bilgi ile yüklememizdir. Fen proje yarışmaları , bu öğrencileri tanımamıza ve öğrenim hayatlarını yetenekleri doğrultusun da yönlendirmelerine , rehberlik etmemizi sağlar.

2.Yarışma boyunca yaptığı çalışmaları bilimsel çalışma mantığı ile yapacağı için , bu yöntemi bilir , benimser , ilgi duyar ve güvenir.

3.Yaptığı proje çalışmasının yanın da , yarış halinde ki diğer projeleri de inanılmayacak kadar kısa bir zaman da kavrar , hatalarını bulur , proje çalışmasının daha iyi olması için geliştirme çabasına girer. Bu da hırsla beraberin de gelen mükemmel bir öğrenme ortamı yaratır.

4.Günlük hayatta kullandığı cihazların modellerini ve çalışma prensiplerini görüp, öğrenir. Bu sayede bu cihazları verimli kullanır ,geliştirebilir ve her cihazın esasın da basit bir mantıkla çalıştığını anlar.

5.Şu an fen lisesi , Anadolu lisesi ve özel okullar da uygulanan proje çalışmaların , diğer devlet okullarında da yapılması sonucunda , okul ve ortam farkını azaltır.

6.Rehber öğretmenin proje çalışmalarına, öğrencinin ailelerini de katması sonucun da , aile ve öğrenci arasın da olumlu bir iletişim doğar. Veli-öğretmen -öğrenci iletişimini arttırır. Yarışmaya katılan öğrenci , aile için gurur kaynağı olur.

7.Öğrencinin bir şeyi başarma ve sonuca ulaştırma duygusunu kazanmasını sağlar. Bu öğrenciye , güven ve yapacağı tüm faaliyetler için cesaret verir.

8.Yapılan projeleri ziyaret eden öğrenciler açısından , mükemmel bir öğrenme ortamı yaratır.Kendilerinin de aynı çalışmayı yapabilecekleri duygusu oluşturur.

9.Öğrencilerin çevrelerin de gördükleri canlı ve cansız doğanın belli kurallara bağlı olduğunu gösterir.

10.Projeli çalışmalar , bilim ve teknolojide rekabetin önemini , öğrenciler arasındaki duygularla vurgular.
Fen Bilgisi Dersine Farklı Bir Yaklaşım
Fen Bilgisi dersi lokomotif bir derstir.Bu derste başarılı olan öğrenci kendini geliştirir.Yeteneklerinin farkına varır.Çevresinde gelişen olayları bilir ,yorumlar ve sonuçlar çıkarır. Bu davranışları öğrencinin kazanması , uygulamaya dayalı fen öğretimi ile olur. Sınıfta yapılan sözlü ve yazılı tek düzen öğretim metodunun kullanılması , öğretmenin ve öğrencinin kendini kandırmasından ibarettir.Biraz gayret ve ilgiyle istenen hedeflere ulaşmak mümkün.Yapabileceğimiz çalışmaları sırası ile belirtelim.

*Yıl başında yapacağınız yıllık planı dergilerden , arkadaşlarınızdan veya internetten almayın.Çünkü 1 yıllık çalışmanızı başkasının planlaması gibi yanlış bir yaklaşım olamaz.Geçen sene karşılaştığınız sorunları ,çevre şartlarını ve laboratuar malzemelerini dikkate alarak hazırlayın. Ama her zaman boş bir kısım kalmalı çünkü değişen zaman içinde türlü etkinlikler ve çalışmalar ekleyebilirsiniz.

*İlk derste öğrencilere , sınıf içinde uymaları gereken kuralları ,ders işleme yönteminizi, kavram haritalarını ,bulmacaları , bilimsel çalışma yöntemini , deney raporu hazırlamayı , kullanacağınız çalışma odalarını ,hazırlık sorularının nasıl cevaplanacağını ,bir konunun hangi kaynaklardan nasıl araştırılacağını, tepegözü ,vcd yi vb yıl içinde kullanacağınız her şeyi tanıtın. İmkanınız varsa bu tanıtım da tepegözü kullanın. Bu yapılan çalışmayı bir kavram haritasına benzetebiliriz.Böylece , yapılacak her çalışmaya öğrenci hazır bulunacaktır.

*Derse beyin fırtınası ile başlayın. Anlattığınız konu ile ilgili resim ve ilişkili cisim gibi öğrencinin ilgisini çekecek bir başlangıç , çok güzel bir öğrenme ortamı yaratır.İlk on dakika da anlatacağınız konu ile ilgili ilginç sorular sorun.Verilen cevapları doğru , yanlış demeden dinleyin .Bir süre sonra öğrencilerin , acaba yanlış mı düşünüyorum? kaygısı gidince bakın , ne harika cevaplar gelmeye başlıyor.Ayrıca bir konu hakkında düşünmek , sorunun cevabını merak etmek çok etkili bir öğrenme yoludur.Öğrencilere güven vermek onlara saygı duymak çok önemlidir. Kendine güveni olmayan insan hiç bir iş yapamaz.(Bir ders önce o gün işleyeceğiniz konu ile ilgili verdiğiniz araştırma sorularını muhakkak kontrol edin!)

*Konuyu verdikten sonra , sınıfta yapacağınız deney , esasında bir gösteriden ibarettir. Siz kendinizi düşünün . Görerek mi kolay öğreniyorsunuz yoksa , yaparak mı? Tabi ki yaparak .Vereceğiniz kazanımı laboratuar malzemeleri ile değil de ,öğrencinin çevresinde bulabileceği , evde deneyip çalışmasını okula getirebileceği , malzemelerle yapın. Bu çalışma öğrencinin geleceğini aydınlatacaktır.

*Çevre imkanlarını kullanmak demek vereceğinin kazanımla ilgili çevrenizi kullanmak demektir.Örnek olarak ergenlik çağını anlatıyorsanız ve bir doktor çağırın. Dersi anlatsın . Veya çevre kirliliğini anlatıyorsanız , okul bahçesine cam, plastik şişe ,kağıt, kola kutusunu belirlediğiniz bir alana , öğrencilerle beraber gömün ve 15 günde bir bunları topraktan çıkarıp öğrencilerinizle inceleyin. Veya canlıları işliyorsanız sitede nasıl yapıldığını anlattığım bir kutu yapın kaplumbağa veya kertenkeleyi sınıfta besleyin.Yada metre kareye düşen yağmur miktarını hesaplamak için pet şişeden düzenek hazırlayın.vb…

*Yıllık ödevlerini , zümreniz de proje çalışması olarak verilip , 10 dk da verilen konu ile ilgili ,öğrenci tarafından , anlatım yapılacağını belirtin.Anlatırken görsel öğeleri kullanmasını isteyin. Bu yapacakları çalışmayı bir yıllık ödev havasına değil de , öğrencilerin kendilerini ispatlayabilecekleri bir ortama sokun. Buna göre öğrencilerinizi değerlendirin.Sizce yazılı olarak verilen yıllık ödevler ne kadar anlaşılıyor.

*Fen proje yarışmalarına öğrenci yetiştirin. Bu hem sizin , hem de okulunuz için , büyük bir tanıtım olacağı gibi , öğrenciler açısından mükemmel öğrenme ortamları yaratır.Bu tür yarışmalar da öğrenciye verilen ödül ve değer kadar , öğretmenine de verilir.

*Eğer 2002 yılı liselere giriş sınavlarını incelediyseniz . Sorulara cevap verebilmek için , öğrencinin kavrama düzeyinde ki bir eğitimi , almış olması gerektiğini görmüşsünüzdür.Bu ancak uygulama ve uygulamalardan çıkan sonuçları , değerlendirme ile olur.

*Eğer öğrenciniz istenen başarıyı yakalayamıyorsa , suç öğrencide değil , öğretmen ve velidedir. O yüzden iyi bir öğretmen-veli ile iletişimi , sizin başarınızı olumlu etkiler.

*Her ne kadar planlarda geçse de uygulanmayan , diğer öğretmenlerle olan iletişimi ve planlamayı sene başında yapın. Mesela iş eğitimi öğretmenine , 6.sınıfın ilk konusu olan hücrelerle ilgili hamurdan hücre modeli yapmasını ve yıllık planına almasını , Türkçe öğretmenine , basınç konusu ile kompozisyon yazmalarını , resim öğretmenine basit bir pil düzeneğinin veya bir çiçeğin kısımlarının resmedilmesini , müzik öğretmenine de kuvvet konusu ile ilgili bir müzik parçası bestelemesini isteyebilirsiniz. Bu çalışmaları yıl başında planlar ve ilgili öğretmenler ile konuşup yıllık planlarına aldırırsanız .Öğrencilerin bilgileri pekişmiş ve bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz.

Milli eğitimindeki kırık dişlilerin , hevesinizi ve isteğinizi kırmaması dileğiyle.Başarılar.

YORUM YOK

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

Exit mobile version