Fen Öğretmenleri Derneği


Fen Öğretmenleri Derneği Açıldı

Türkiye’deki İlköğretim kurumları (Anaokulu- Ana sınıfı-İlkokul – Ortaokul) düzeyinde görev yapan Fen Bilimleri veya Fen Bilgisi öğretmenlerinin etkili öğrenme-öğretme ortamının sağlanmasına destek olunması, öğretmenlerin ve danışmanlık/rehberlik yaptığı etkinliklerinin desteklenmesi ve paylaşımının sağlanması, öğretmenlerin meslekî gelişimlerinin sağlanmasına yönelik çalıştay, kurs, konferans, sergi, bilim şenliği, Fen sergisi ve seminer gibi faaliyetlerin organize edilmesi, öğretmenler arasında etkili iletişimlerin kurulmasına yönelik araçların belirlenmesi ve geliştirilmesi, ulusal veya uluslar arası ve Avrupa Birliği ülkelerinin projelerine katılınması ile fen bilimleri alanında faaliyette olan kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilerek öğrenme, öğretme materyallerinin paylaşılması, atölye çalışması, üniversite –okul işbirliğinin yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi sağlanması amacı ile kurulmuştur.

Kübra Burcu YENİCELİ

http://www.fenoder.org/?SyfNmb=1&pt=Anasayfa