Fen Öğretmenleri Bilim Okulunda

Fen Öğretmenleri

FEN ÖĞRETMNELERİ BİLİM OKULUNDA

Bu Proje TUBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kapsamında Desteklenmektedir.

Proje Adı : Fen Öğretmenleri Bilim Okulunda

Proje Yürütücüsü : Cemile ÇAKIR

Projenin Yürütüldüğü Kurum: Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Ortağı Kurumlar: Balıkesir Üniversitesi-Düzce Üniversitesi

Proje Uygulama Tarihi:02-10 Eylül 2018 /BALIKESİR

Hedef Kitle: Balıkesir İlinde MEB’e bağlı okullarda çalışan Fen Öğretmenleri

Proje Uygulama Yeri: Balıkesir Üniversitesi ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Balıkesir – Büyükşehir – Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu

Başvuru Tarihleri: 28.05.2018-21.07.2018

Web Sitesi:

 

PROJE ÖZETİ

Fen Bilimlerinin etkileri yaşamımızın her alanında kendini göstermektedir. Çağımızda bilgi ve teknoloji eğitimi bilimsel bilginin katlanarak artması teknolojik yeniliklerin büyük bir hızla ilerlemesi sebebiyle toplumların geleceği açısından fen bilimleri eğitiminin anahtar bir rol oynadığı açıktır. Bu sebepten dolayı projemizin öncelikli amacı fen bilimleri eğitiminin kalitesini artırma çabası içinde fen bilgisi öğretmenlerinin bilgi ve uygulamada donanımını yüksek tutmaktır. Böylece projemizde kullandığımız güncel, teknolojik, modern deneysel, eğlenceli gözlemleri ve saha uygulama etkinliklerini paylaşarak katılımcıların ve ülkemizde bulunan fen öğretmenlerinin kullanabilecekleri ders içi ve ders dışı materyalleri kendi okullarına aktarmalarına katkıda bulunmaktır.

Bu proje ile; fen öğretiminde farklı uygulamaları paylaşan ülkemizin dört bir yanından proje ekibine eğitmen olarak katılan fen öğretmenleri, Balıkesir ve Düzce üniversitesinden akademisyenler, fizik-kimya-biyoloji bölümlerinde doktora yapan veya bitiren  rehberler ile 20 farklı ilçemizden katılımcı olarak seçilmiş 30 fen öğretmeni aynı platformda buluşacaktır.

Fen Bilimleri 4 öğrenme alanından oluşmaktadır. Bu öğrenme alanları; Canlılar ve Hayat,. Madde ve Değişim, Fiziksel Olaylar,  Dünya ve Evren’ dir. Projede planlanan etkinliklerin hepsi bu dört öğrenme alanı ile ilgili disiplinler arası etkin etkileşimler olarak yapılacaktır. Proje ile katılımcıların “Hem eğleniyoruz, hem öğreniyoruz.” anlayışıyla, disiplinler arası etkinliklerin yer aldığı bilimsel bir ortamın içinde tutarak, sosyal ve akademik yönlerden gelişimlerine katkı sağlama önceliğimiz olacaktır. Alanında uzman proje ekibi tarafından belirlenen konular, katılımcılarla öğretmen-öğrenci hiyerarşisinden uzak, katılımcı, sorgulayıcı, merak ve keşfetmeye dayalı bir yaklaşımla doğanın içerisinde uygulamalı olarak tartışılacaktır. Gözleme ve uygulamaya dayalı öğrenme ve aynı zamanda bütüncül ve sentezci bir yaklaşım ön planda tutulacaktır.

Proje ekibimizde eğitmen olan BAUN Uzaktan Eğitim Merkezi müdürü ve ekibi tüm etkinliklerin uygulamasını kameraya çekecek olup üniversite üzerinden Web TV oluşturularak canlı yayın hazırlayacaklardır. Bu yayın için pilot çalışmalar yapılarak deneme çekimleri yapılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ülkemizdeki tüm orta okullara yayın adresi-linki ve program hakkında detaylı bilgi resmi yazılara ile gönderecektir. Eylül seminer dönemi ilk haftasında yapılacak olan eğitimler ülkemizdeki fen öğretmenleri tarafından izlenebilecektir. Sonuç aşamasında  e bülteni hazırlanarak paylaşılacaktır.