FEN ÖĞRETİMİNDE ALANA ÖZGÜ YÖNTEM-MATERYAL UYUMU VE ENTEGRASYONU-II

TÜBİTAK 2237A
Fen Öğretimi

Fen Bilimleri Öğretmen Adayları için 08-12 Mart 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek olan TÜBİTAK 2237-A “FEN ÖĞRETİMİNDE ALANA ÖZGÜ YÖNTEM-MATERYAL UYUMU VE ENTEGRASYONU-II” adlı etkinlik başvurularınızı bekliyor.

Yürürlükteki Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programlarında öğretim ortamının temel bileşenlerinden olan yöntem ve materyal ile ilgili dersler farklı zamanlarda verilmekte, yöntem-materyal entegrasyonuna ilişkin açık bir eğitim içeriğine yer verilmektedir. Ayrıca 2018’de güncellenen programlarda ise “alana özgülük” vurgusuna birçok kez gerek yöntem ve teknikler bazında gerekse materyal bazında rastlanmaktadır.

Yürürlükteki sistemde eğitim görmüş 4. Sınıf Fen Bilgisi öğretmen adayları ile Nevşehir HBV Üniversitesinde yapılan bir pilot çalışma elde edilen sonuçlar; öğretmen adaylarının fen öğretiminde kullanılan ve etkililiği bilinen yöntemler ile yine fen öğretiminde tavsiye edilen materyalleri öğretim sürecine uyumlu bir şekilde entegre etmekte zorlandıklarını göstermiştir.

Bu nedenle yeni sistemde eğitim alma şansları olmayan, alana özgü yöntem-materyal entegrasyonuna ilişkin bir eğitim almamış ve bu konuda eksiklikleri olası olan öğretmen adayları halen fakültelerde mezun olmayı beklemektedir. Bu nedenle bu eğitim amacı; halen fakültelerde eğitim alan 4.Sınıf Fen Öğretmen adaylarına, pedagojik alan bilgisinin bir bileşeni olarak alana özgü materyal ve nitelikleri bilgisi kazandırmak, bu tür “materyallerin yine fen bilimlerine özgü güncel yöntemler ile uyumu ve entegrasyonu” konusunda uygulamalı ve teorik eğitim vermektir.

Kapsam

Dersler (Teorik)

Fen Öğretimi (Fen Öğrenme Ortamları ve Sınıfta Fen Eğitimi)

Fen Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler (Fen Öğretimin Kendine Has Yönleri ve Zorlukları)

Fen Öğretiminde Temel Beceriler ve Yetkinlikler

Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar (Tavsiye Edilen Güncel Öğretim Yöntemleri)

Fen Öğretiminde Geleneksel Materyaller (I-II)

Fen Öğretiminde Geleceğin Materyalleri (I-II)

Yöntem ve Materyal Entegrasyonu Örnekleri (I,II,III,IV,V)( 5E,3E ve 7E Yöntemleri, Argümantasyona Dayalı Yöntemler, İşbirlikli Yöntemler, Probleme Dayalı Yöntemler vb.)

Panel: Fen Bilimlerine Özgü Öğretim Materyalleri

Fen Bilimlerine Özgü Öğretim materyalinin seçimi ve geliştirilmesinde dersin doğasının belirleyiciliği var mıdır? Varsa materyale nasıl yansımalıdır?

Fizik Kazanımlarına Yönelik Materyallerde Olması Gereken Nitelikler

Kimya Kazanımlarına Yönelik Materyallerde Olması Gereken Nitelikler

Biyoloji Kazanımlarına Yönelik Materyallerde Olması Gereken Nitelikler

Ve diğer Kazanımlara Yönelik Materyallerde Olması Gereken Nitelikler

Çalıştay: Fen Bilimlerine Özgü Materyal Değerlendirme

Bir Değerlendirme Rubriği ve Kontrol Formu Hazırlama; Fen bilimlerine özgü bir materyalin nitelikleri ve fen bilimlerine özgü yöntemler ile entegrasyonu açısından işlevselliği nasıl belirlenebilir?

Atölye (Uygulama)

Atölye-I: Materyal Analizi (Fen Öğretmen Adaylarının Daha Önce Hazırlamış Olduğu Materyallerin Eleştirel Analizi, Revizyonu)

Atölye-II: Yöntem ve Materyal entegrasyonu (Fizik, Kimya ve Biyoloji Kazanımları İle İlgili Materyallerin fen bilimlerine özgü yöntemler ile uyumu)

Eğitim Etkinliği Başvuru Formu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin