FEN-MATEMATİK SEMPOZYUMU

MEF OKULLARI ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ FEN-MATEMATİK SEMPOZYUMU
9 MART 2011

AMAÇ: “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı”nın sınıf ortamı, öğretmen, öğrenen, kazanımlar (Üst bilişsel kazanımlardan ne anlaşılmalı), öğrenme yaşantıları, sınama durumları açısından ele alınarak incelenmesi ve tartışılması. Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına göre hazırlanmış örnek ders sunumlarını baz alarak Yapılandırmacı Yaklaşımın felsefesinin ve o dersin müfredatının çerçevesel boyutta irdelenmesi.

KATILIMCILAR: İstanbul ilindeki Orta Öğretim Fen Bilimleri-Matematik Öğretmenleri  

                 Tarih                                                    : 09.03.2011 Çarşamba

                 Saat                                                     : 09:00 – 17:30

                Yer                                                        : MEF Okulları

Konuşmacılar                                   : Sn. Prof.Dr.İsa Eşme- Maltepe Üniversitesi  

Sn. Prof. Dr. Ali Baykal-Boğaziçi Üniversitesi

Sn. Prof. Dr. Musa Doğan- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Sn. Prof. Dr. Münire Erden-Yıldız Teknik Üniversitesi

Sn. Doç. Dr. Tolga Etgü- Koç Üniversitesi

Sn. Yrd. Doç. Dr. Hülya Kılıç-Yeditepe Üniversitesi

 PROGRAM

09:00-10:00:  Kayıt-İkram (BKS-Fuaye

10:00-10:15: Açılış Konuşmaları (BKS)

10:15-11:30:  1. Oturum-Panel (BKS)

Konu: Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımın Felsefesi-Temel İlkeleri-Sınıf Ortamı-Öğretmenin

Rolü ve Öğrenenin Görevleri

11:30-11.45:  Kahve Arası  (BKS-Fuaye)

11:45-13:00: 2. Oturum-Panel  (BKS)

Konu: Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımında Kazanımlar-Öğrenme Yaşantıları-Sınama

Durumları

13:00-13:55: Yemek Molası (İlköğretim 2. kısım yemekhanesi)

14:00-15:00: 3. Oturum-Eşzamanlı Sunumlar

MEF Okulları Matematik Bölümü Örnek Ders Sunumu  -BKS

MEF Okulları Fen Bilimleri Bölümü Fizik Örnek Ders Sunumu – Orta Konferans Salonu (OKS)

MEF Okulları Fen Bilimleri Bölümü Kimya Örnek Ders Sunumu – Küçük Konferans Salonu (KKS)

MEF Okulları Fen Bilimleri Bölümü Biyoloji Örnek Ders Sunumu -4. salon

15:00-15:15:  Kahve Arası (BKS-Fuaye, OKS, KKS, 4. salon)

15:15-16:15: 4. Oturum-Eşzamanlı Sunumlarla Müfredatların Yorumu

Moderatör Öğretim Görevlisinin yönetiminde ders sunumları baz alınarak öğrenme-öğretme

süreçlerinin değerlendirilmesi

Yer: Ders sunumlarının olduğu salonlar

16:20-17:00: 5. Oturum- Sonuç Bildirgesinin Sunumu ve Kapanış Oturumu (BKS)

17:00-17:30: Kapanış Kokteyli  

* Son Başvuru Tarihi: 28. 02. 2011

* Başvurular:

1)  Yukarıdaki formu 212 287 7911 numaralı faksa,

2)  212 287 69 00/1230 numaralı telefona,

3)  sempozyum@mef.k12.tr e-posta adresine elektronik posta yoluyla,

4) www.mef.k12.tr adresinden form doldurularak yapılabilir.

* Katılım ücretsiz ve kontenjan sınırlıdır.