Fen Eğitiminde Zenginleştirilmiş Materyal Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar

Fen Eğitiminde Zenginleştirilmiş Materyal Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar
TÜBİTAK 4005

Bu projede fen bilimleri öğretmenlerine yenilikçi teknoloji uygulamaları olarak ele alınan artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, dijital hologram uygulamalarına yönelik bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda alanda uzman kişilerle hazırlanan etkinlik programının uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi ve öğretmenlerin eğitim sonunda öğrenme ortamlarında kullanabilecekleri materyaller geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Sevgili Fen Bilimleri Öğretmenleri,

Proje etkinliklerinde artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve hologram uygulamalarına;
Fen eğitiminde farklı konular üzerinde artırılmış gerçeklik uygulamalarına,
Bu teknolojiler ile geliştirilen mevcut uygulamaların ders içeriklerinin öğretiminde bir materyal olarak kullanımı ve öğretmenlerin uygulama tasarlamasına yönelik atölye çalışmalarına,
Öğretmenlerin derslerinde bir motivasyon aracı olarak örnek mobil uygulamalara,
Fen Bilimleri dersi öğretim programının bu teknolojiler açısından incelendiği işbirlikli grup çalışmalarına yer verilmiştir.
Böylece fen bilimleri öğretiminde öğretmenlerin derslerinde yeni teknolojilerden yararlanmalarını teşvik edecek materyaller oluşturmaları için fırsatlar sunulmuş olacaktır.

Projenin hedef kitlesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında ve özel okullarda görev yapmakta olan Fen Bilimleri öğretmenleridir. Projede katılımcı olarak yer almak isteyen öğretmenlerin seçimi aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda yapılacaktır. Projeye 35 asil ve 14 yedek öğretmen seçilecektir.

Katılımcı Seçim kriterleri:
Projeye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında ve özel okullarda görev yapmakta olan Fen Bilimleri öğretmenleri katılabilirler. (Katılımcılardan bununla ilgili resmi evrak sunmaları istenebilir.)
Katılımcıların seçiminde görev yapılan il, öğretmenlik deneyimi, cinsiyet gibi kriterler dikkate alınarak, heterojen bir grubun oluşturulmasına özen gösterilecektir.

Proje başvurularının web üzerinden alınması 25 Şubat-26 Nisan 2019

Proje etkinlikleri 18-24 Ağustos 2019 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Eskişehir Bilim Merkezinde gerçekleşecektir.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
Dr. Öğr. Üyesi Munise SEÇKİN KAPUCU

https://fezmu2019.ogu.edu.tr

“TÜBİTAK 4005 – Fen Eğitiminde Zenginleştirilmiş Materyal Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar” projesi başvuru formu