Fen Eğitiminde Astronomi Bilgi ve Becerilerini Geliştirme Projesi Öğretmen Eğitimi

Fen Eğitiminde Astronomi Bilgi ve Becerilerini Geliştirme Projesi Öğretmen Eğitimi
Öğretmenlere yönelik “Teleskop kullanımı”, “Astronomi materyali hazırlama”, “Astronomi ve Bilimsel Süreç Becerileri” başlıklı konuların ve Işık Kirliliği ölçüm uygulamalarının olacağı Astronomi Öğretmen Seminerleri yapılacaktır.

İçerik
Yeni fen programında 3-8. Sınıfa kadar astronomi konuları kazanım ve içerik olarak yoğunlaştırılmış, astronomiye dair konular güz dönemi başına çekilmiştir. Bu bağlamda fen ve sınıf öğretmenlerine uygun seviyede Astronomi bilgi ve becerileri oluşturmak veya geliştirmek üzere teorik ve uygulamalı eğitimler içeren, finalde proje hazırlama kültürü ile materyal geliştirmeyi de kapsayan etkinlikler yolu ile yoğun öğrenme atmosferi oluşturmak konu edilmiştir. Etkinlikler sayesinde katılımcıların Astronomi konusunda nitelikli bilgi elde etmiş öğretmenler olması sağlanmış, bu bilgi ve becerileriyle sahadaki bilim eğitimi faaliyetleri desteklenmiş olacaktır.

Katılımcılara Eğitim fakültesi Dekanlığı tarafından katılım sertifikası verilecektir.

Hedef kitle
Proje için öncelikli olarak; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi / özel okullarda / kurumlarda görev yapmakta olan Fen Bilimleri ve Sınıf öğretmenlerinin katılımı beklenmektedir. İlgili branşlar dışında başvuru kabul edilecek olup kontenjan durumuna göre katılım sağlanabilecektir.

Seminer / Eğitim tarihleri ve yer
Seminerler 12-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında 2 tam gün ve 1 yarım gün olacak şekilde planlanmıştır.

Seminerler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecek olup uygulamalı etkinlikler için farklı mekânlar kullanılacaktır.

Ulaşım / Konaklama
Öğretmen eğitimi kapsamında ulaşım / konaklama / yemek vb. giderler katılımcı öğretmenlere aittir. Konaklama durumunu bildiren katılımcılar için uygun fiyatlı ve güvenilir oteller/kamu misafirhaneleri önerilebilecektir. Eğitim kapsamında olacak yemekler için ÖĞRETMEN katılımcılara indirim yapılması sağlanacaktır.

Eğitim Takvimi
Başvuruların Alınması 23 Nisan-16 Haziran
Katılımcı Listesinin Açıklanması 20 Haziran 2019
Eğitim / Seminer Tarihleri 12-14 Temmuz 2019

Başvuru formu için tıklayınız