Fen Bilimlerinde Yaşam Becerileri Eğitimi

Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları İle Zenginleştirilmiş Fen Bilimlerinde Yaşam Becerileri Eğitimi

TÜBİTAK 3501- Kariyer Geliştirme Programı Çalıştayı

Proje Ekibi
Dr. Öğretim Üyesi Arzu Kirman Bilgin (KAÜ)
Dr. Öğretim Üyesi Hava İpek Akbulut (TÜ)
Dr. Öğretim Üyesi Nesli Kala (KAÜ)
Dr. Öğretim Üyesi Sibel Er Nas (TÜ)
Dr. Öğretim Üyesi Sündüs Yerdelen (KAÜ)
Dr. Öğretim Üyesi Tufan İnaltekin (KAÜ)
Dr. Öğretim Üyesi Tülay Şenel Çoruhlu (TÜ)

Katılımcılar
Prof. Dr. Hakan Akçay (YTÜ)
Prof. Dr. Mustafa Sözbilir (ATAÜ)
Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç (TU)
Doç. Dr. Esin Şahin Pekmez (EÜ)
Doç. Dr. Özgecan Taştan Kırık (ÇÜ)
Doç. Dr. Burcu Şenler Pehlivan (MSKÜ)
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Fetahlıoğlu (ÇÜ)
Dr. Öğretim Üyesi Kader Bilican (KKÜ)
Dr. Öğr. Üyesi Fatma YAMAN (BÜ)
Dr. Öğretim Üyesi Haşan Bakırcı (YYU)
Dr. Öğretim Üyesi M. Diyaddin Yaşar (HAÜ)
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kürşat Duru (MÜ) Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ürey (TÜ)
Dr. Öğretim Üyesi Zeynel Abidin Yılmaz (KİYÜ)

TARİH: 28 EYLÜL 2018
YER :KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ