Fen Bilimleri Şenliğinin Amaçları

FEN BİLİMLERİ ŞENLİĞİNİN AMAÇLARI

1. Öğrencilerde bilimsel merakı uyandırmak ve yeni, yaratıcı fikirler üretebilmelerini sağlamak.

2. Öğrencilerin gözlem yaparak, “Neden?” ve “Nasıl?” sorularını sormalarına, kendi düşünce ürünleri olan projelerini geliştirmelerine fırsat yaratmak.

3. Öğrencilerin bilimsel çalışma yöntemlerini kullanarak problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak.

4. Günlük hayatın içindeki ayrıntıların, bilimsel yöntemlerle açıklanabileceğini keşfedip yeni bakış açıları kazanmalarını sağlamak.

5. Öğrencilerin alan çalışması, kontrollü deney gibi bilimsel çalışma süreçlerini, bu ve bundan sonra yapacağı projelerde kullanabilmeleri için onlara uygulama olanağı sunmak.

6. Öğrencilerin, projelerinin içeriğini oluşturan fikirleri ve çözümleri yazılı ve sözlü anlatımla ifade edebilmelerini, sunabilmelerini, tartışabilmelerini ve savunabilmelerini sağlamak.