FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK Doğu Karadeniz’de Sosyobilimsel Konuların Argümantasyonu

fen bilimleri

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK Doğu Karadeniz’de Sosyobilimsel Konuların Argümantasyonu

TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları kapsamında başvuru yapılan bu projenin amacı fen bilimleri öğretmenlerine yerel sosyobilimsel konular bağlamında etkileşimli etkinliklerle argümantasyon becerileri kazandırmak ve özellikle görev yaptıkları okul bölgelerinde mevcut yerel sosyobilimsel konularda argümantasyona yönelik öğretim materyali tasarlayabilecek becerileri kazandırmaktır​.

YÜRÜTÜCÜ:
Dr. Öğr. Üyesi BAHADIR NAMDAR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

25-31 AĞUSTOS 2018

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Projenin hedef kitlesi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda kadrolu olarak tüm Türkiye genelinde görev yapmakta olan fen bilimleri öğretmenleridir.

Başvuru ve Detaylar : http://argumantasyon.weebly.com/

GENEL BİLGİLER
Katılımcıların konaklama, iaşe ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından kaşılanacaktır.
Katılımcıların yol giderleri KENDİLERİNE AİTTİR. Katılımcılara ulaşım için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
Projenin uygulama sürecinde katılımcıların TÜM ETKİNLİKLERE KATILMALARI gerekmektedir.
Katılımcılar proje tamamlanmadan etkinlik yerinden ayrılmamaları konusunda ulaşım planlarını ayarlamaları gerekmektedir.
Proje uygulamalı etkinlikleri 25.08.2018 tarihinde başlamaktadır. Katılımcıların 25.08.2018 tarihinde konaklama yerine en geç 14:00’a kadar giriş yapmaları beklenmektedir.
Proje etkinlikleri 31.08.2018 tarihi saat 12:00’da bitmektedir. Katılımcıların bu gün ve saatten önce etkinlik yerinden ayrılmamaları gerekmektedir. ​​
Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO’da iki adet bilgisayar sınıfı (bir adet laptop ve bir adet desktop) mevcuttur. Ancak istemeniz halinde bilgisayarlarınızı yanınızda getirebilirsiniz.