FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK BİLİMSEL PRATİKLER TEMELLİ ARGÜMANTASYON UYGULAMALARI

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK BİLİMSEL PRATİKLER TEMELLİ ARGÜMANTASYON UYGULAMALARI
(20-28 Ağustos 2015 RİZE)

Projenin amacı, fen bilimleri öğretmenlerine bilimsel pratikler genelinde etkileşimli etkinliklerle argümantasyon becerileri kazandırmaktır. Projenin hedef kitlesi, Doğu Karadeniz Bölgesindeki ortaokullarda görev yapan fen bilimleri öğretmenleridir (n=30). Proje etkinliklikleri 20-28 Ağustos 2016 tarihleri arasında planlanmıştır. Ülkemizde fen eğitiminde yapılan çalışmalar genellikle argümantasyon pratiğini tek olarak ele almış, fakat bilimsel bilgi sürecinde diğer pratiklerle ilişkili olan argümantasyonun bu pratiklerle olan bağlantısına dikkat çekilmemiştir. Projenin hedefleri doğrultusunda ve mevcut uygulamalardan farklı olarak; proje süresince her bir bilimsel pratik ayrı günlerde ele alınacak ve katılımcıların argümantasyon sürecine aktif katılımı sağlanacaktır. Bu yolla, katılımcılar argümantasyona yönelik deneyim ve tecrübe kazanacaktır


Proje Amacı

TÜBİTAK 4005 – “Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları” çağrısı kapsamında bu projenin amacı ülkemizde bilime yönelik olumlu tutumlar geliştirilmesi için en önemli ve doğrudan katkıyı sağlayan fen bilimleri öğretmenlerine bilimsel araştırmanın temel öğelerinden olan argümantasyon becerilerini bilimsel pratikler genelinde etkileşimli etkinliklerle kazandırmaktır.

Bu proje ile fen bilimleri öğretmenlerinde başlıca;
Argümantasyon ile ilgili öz yeterliliklerinin artırılması
Argümantasyon ile ilgili inanışlarının artırılması
Bilimsel süreç içerisindeki bilim insanı ile ilgili imajlarının geliştirilmesi
Bilimsel pratiklerden bir veya birkaçını içeren argümantasyon tabanlı öğretim materyali hazırlayabilme, uygulama ve değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir​

PROJE ETKİNLİKLERİ

1. Gün
​Yerleşme ve Tanışma
1-Açılış Töreni
2-Yaratıcı Drama ile Tanışma Etkinliği-Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Oğuz
3-Yaratıcılık ve Yenilikçilik- Yrd. Doç.Dr. Fatih Camadan
4-Ön Testler

2. Gün
​Bilimsel Bilgi ve Soru Sorma
5- BiSor: Bilimsel Soru Sorma- Prof. Dr. Mehmet Küçük
​6- Soru Türleri ve Örnekler- Prof. Dr. Mehmet Küçük
7- Küpler – Prof. Dr. Mehmet Küçük
8- Argüman Üretmeye Başlıyorum: Yaşamak için ne yapmalıyım? – Yrd.Doç.Dr. Bahadır Namdar
9- Bilimsel pratikler temelli argümantasyon ile zenginleştirilmiş öğretim materyali hazırlama süreci- Doç. Dr. Tuncay Özsevgeç

3. Gün
Bilimsel Modeller
10-Kutunun içinde ne var?- Yrd. Doç. Dr. Nazihan Ursavaş
11- Teknoloji Tabanlı Modeller- Prof. Dr. Muammer Çalık
12-Algadoo ile Kendi Modelimi Yapıyorum-Yrd. Doç.Dr. Sedef Canbazoğlu Bilici
​13-Proje Çalışması

4. Gün
Argümantasyon
14-Cevizli Hidrolik Santrali Gezisi- Yrd. Doç. Dr. Engin Karahan
15- HES forum

5. Gün
Araştırmalar Planlama
16-Basit Sarkaçlar -Doç.Dr. Hakan Şevki Ayvacı
17-Karışımları Nasıl Ayırırım?-Doç.Dr. Memduh Sami Taner

6. Gün
Verilerin Analizi, Matematik ve Matematiksel Düşünce
18-Probeware ile Termodinamik-Arş.Gör:Dr. Seyhan Eryılmaz Toksoy
19-Buzulların erimesi ve popülasyon dinamiğine etkisi-Yrd.Doç.Dr. Elif Karslı
20-Virüsler Canlı mıdır Cansız mı?- Doç.Dr. Selami Yangın

7. Gün
Bilgiyi Elde Etme, Değerlendirme, Paylaşma​
21-Fen Defterimizi Hazırlıyoruz- Yrd. Doç.Dr. Fırat Sarsar
22- İnfografikler-Doç.Dr. Mustafa Sami Topçu

8. Gün
Açıklama Yapılandırma
23-Ayder Yaylasının Biyolojik Çeşitliliği- Prof. Dr. Vagif Atamov
24-WISE- Yrd. Doç.Dr.Bahadır Namdar

Detay ve Başvuru İçin Tıklayınız

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.