Fen Bilimleri Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamaları IV

 

Fen Bilimleri Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamaları IV ( 17-25 Temmuz 2016 , AKSARAY)

Bu projeyle fen bilimleri öğretmenlerinin; proje süresince teknoloji temelli öğretim araçları ile gerçekleştirilecek olan etkileşimli öğretim uygulamaları ile teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) düzeylerini arttırma, öğretim süresince alanlarında özgü teknolojilerin kullanımına yönelik düşünce, tutum, özyeterlik inançları ve farkındalık düzeylerinde olumlu yönde bir artış sağlama, teknolojinin entegre edildiği bir sınıf ortamının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlama 21.yüzyıl dijital çağ olarak adlandırılan çağımız eğitim teknolojilerini fen eğitim sürecinde öğrencileri ile etkileşimli olarak kullanarak bu doğrultuda öğrencilerin derse yönelik tutum, motivasyon ve başarılarının da artmasına katkı sağlama amaçlanmaktadır.

ETKİNLİKLER

Yaratıcı drama yolu ile tanışma, iletişim ve etkileşim

Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) nedir?: TPAB oyunu ile tartışalım-öğrenelim

Eğitsel yazılımların seçimi ve değerlendirilmesi

Proje çalışması: ASSURE model temelli teknoloji ile zenginleştirilmiş ders planı ve materyalleri hazırlama

Akıllı tahta ve öğrenci yanıtlama sistemlerinin kullanımı

Web 2.0 araçları nedir? Öğrenelim

Fen eğitiminde mobil öğrenme

Bulut bilişim araçlarının fen bilimleri derslerinde kullanılması

Blog oluşturma ve fen bilimleri derslerinde blog kullanımı

QR kod uygulamaları yolu ile mobil öğrenme etkinliği: Keşfediyoruz

Etkili sunum hazırlama araçları

Çevrimiçi bulmaca oluşturma

Bilgiyi görselleştirme: Poster tasarımı

Inspritation ile kavram ve zihin haritaları uygulamaları

Bilimsel ölçüm yapan araçların (probeware) kullanımı: Kimya alan uygulamaları

Bilimsel ölçüm yapan araçların (probeware) kullanımı: Fizik alan uygulamaları

Bilimsel ölçüm yapan araçların (probeware) kullanımı: Biyoloji alan uygulamaları Fen eğitiminde simülasyon ve animasyon kullanımı

Katıldım- Öğrendim- Uyguluyorum: TPAB2014 katılımcısının Algodoo macerası

TPAB spotu ve beyaz tahta animasyonu uygulamalarının fen eğitimine sistemsel düşünce yoluyla entegrasyonu

Artırılmış gerçeklik ve oyunlaştırma

Sosyal medyanın eğitimde kullanımı

Dijital öğrenme ortamları ile desteklenen fen sınıfları nasıl olmalı?

Anasayfa

Proje başvuru formu için tıklayınız.