FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİ İZMİR AKTİF ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ EĞİTİMİNDE 1

TÜBİTAK 4005 “FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİ İZMİR AKTİF ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ EĞİTİMİNDE 1”

1-7 Eylül 2014, İzmir

 

PROJE AMACI

Bu projede, Fen Bilimleri dersine uygun yenilikçi yaklaşım ve aktif öğrenme etkinliklerine yönelik bir eğitim programının fen bilimleri öğretmenleri ile uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Fen Bilimleri öğretmenlerine yönelik olarak tasarlanan bu yenilikçi eğitim uygulaması, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 40 kişilik bir grup ile 1-7 Eylül 2014 tarihlerinde İzmir İli’nde gerçekleştirilecektir. Bu yenilikçi eğitim uygulamasının Fen Bilimleri öğretmenlerinin aktif öğrenme yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgi ve becerilerinin gelişmesine, deneyim kazanmalarına ve sonuç olarak aktif öğrenme etkinliklerini daha etkili ve yetkin bir şekilde kullanmalarına önemli yararlar sağlayacağı beklenmektedir.

 

 

Etkinlikler ve Eğitmenler

 1. Grup Arkadaşlarımı Tanıyorum (Yaratıcı drama yolu ile tanışma) – Doç.Dr. Necdet Aykaç (Muğla Sıtkı Koçman Ünv.)
 2. Klasik Gitar Yardımıyla Ses Kavramlarını Öğreniyorum- Müzik Okutmanı Murat Kaan Kasar (Muğla Sıtkı Koçman Ünv.)
 3. İstasyondan İstasyona Elektriği Öğreniyorum- Doç.Dr. Serap Çalışkan (DEÜ, Fizik Eğt.)
 4. Çevreye Karşı Duyarlıyım (Yaratıcı Drama ile Fen Öğretimi) – Doç.Dr. Necdet Aykaç
 5. Yeryüzünü Keşfediyorum-2  Öğr. Gör. Dr. Cem Kıncal (DEÜ, Jeoloji Müh.)
 6. Yiyeceğim Besinleri Seçerken Eleştirel ve Yaratıcı Düşünebiliyorum-Doç.Dr. Hilal Aktamış (Adnan Menderes Ünv., Fen Bil. Eğt.)
 7. Organelleri Bilelim Hücreleri Tanıyalım Doç.Dr. Nilgün Yenice (Adnan Menderes Ünv., Fen Bil. Eğt.)
 8. İklim Değişikliklerinin İzlerini Arıyorum- Doç.Dr. Hilal Aktamış
 9. Sesi Tanıyalım – Doç. Dr. Gamze Sezgin Selçuk (DEÜ, Fizik Eğt.)
 10. Biyoloji Ünitelerinde Proje Yapmayı Öğreniyorum- Yrd. Doç. Dr. Huriye Deniş (Mehmet Akif Ersoy Ünv.)
 11. Sorgulama/Araştırmaya Dayalı Laboratuar Etkinlikleri: Madde ve Değişim- Yrd. Doç. Dr. Burak Feyzioğlu (Adnan Menderes Ünv., Kimya Eğt.)
 12. Doğada Renkler- Doç. Dr. Kemal Yürümezoğlu (DEÜ, Fizik Eğt.)
 13. Fen Bilimleri Öğretiminde Yenilikçi Fen Deneyleri- Doç. Dr. Kemal Yürümezoğlu
 14. Çevremizin Kimyası Bozuluyor- Yrd. Doç. Dr. Gülten Şendur (DEÜ, Kimya Eğt.)
 15. PDÖ Etkinliği: Çok Üşüyorum- Doç. Dr. Gamze Sezgin Selçuk
 16. Yeryüzünü Keşfediyorum-1 Öğr. Gör. Dr. Cem Kıncal
 17. Ebru Sanatı ile Atom Modellerini Öğreniyorum – Doç.Dr. Serap Çalışkan

 

İletişim Bilgileri

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Gamze Sezgin Selçuk (DEÜ, Buca Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı)

Telefon Numaraları: (0 232) 3012438 – 3012439 – 3012379 – 3012408

E-Posta Adresi: gamze.sezgin@deu.edu.tr, gsezginselcuk@gmail.com

Uzman Personel: Doç. Dr. Kemal Yürümezoğlu, Doç. Dr. Serap Çalışkan, Yrd. Doç. Dr. Gülten Şendur

Facebook sayfası: https://www.facebook.com/groups/izmiraktiffen/

NOT: Proje ile ilgili ayrıntılı bilgilerin sunulacağı web sayfası oluşturulma aşamasındadır.